Dienos naujiena, Tarptautinė veikla

Erasmus+ projekto „Pagalbos sistemos vystymas pradedantiesiems mokytojams (Pagalba Mokytojams)” partneriai susitiko Vilniuje

Birželio 2-3 d. Vilniuje vyko Erasmus+ projekto „Pagalbos sistemos vystymas pradedantiesiems mokytojams (Pagalba Mokytojams)” partnerių susitikimas, kurį organizavo Lietuvos švietimo ir mokslo profesinė sąjunga (LŠMPS).

Susitikime dalyvavo Ruta Porniece ir Dita Štefenhagen iš Latvijos švietimo ir mokslo darbuotojų profesinės sąjungos (LIZDA), Gabriela Tlapova iš Čekijos ir Moravijos švietimo darbuotojų profesinės sąjungos (ČMOS), Dorota Obidniak iš Lenkijos mokytojų sąjungos (ZNP) ir Inga Puiša bei Eglė Žukauskaitė iš LŠMPS.

Susitikimo metu buvo aptarti projekto partnerių šalyse vykdytų apklausų, skirtų išsiaiškinti jaunųjų mokytojų dabartinę padėtį švietimo sistemoje ir jų lūkesčius, rezultatai ir nacionalinių ataskaitų darbiniai variantai.

Apklausų rezultatai atskleidė, kad visas projekte dalyvaujančias šalis vienija bendros problemos su kuriomis susiduria pradedantieji mokytojai – nepakankamas darbo užmjokestis, jauni mokytojai po kelerių metų darbo nusprendžia palikti mokyklą, nepakankamas finansavimas, kad į švietimo procesą būtų įtraukiami mentoriai, kurie turėtų padėti savo jauniesiems kolegoms ir kt.

Projekto susitikime dalyviai sutarė dėl tolimesnės projekto plėtros kiekvienoje iš šalių, reikalingų ataskaitų ir dokumentų (jų turinio ir struktūros) ir veiklų antrajame projekto etape, kuris prasidės 2022 metų vasarą ir bus tęsiamas rudenį.

LŠMPS informacija