Siekiant įgyvendinti Aštuonioliktosios Lietuvos Respublikos Vyriausybės programos nuostatų įgyvendinimo plano, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2021 m. kovo 10 d. nutarimu Nr. 155 „Dėl Aštuonioliktosios Lietuvos Respublikos Vyriausybės programos nuostatų įgyvendinimo plano patvirtinimo“, 1.3.1 ir 1.3.10 veiksmus bei 2017 m. lapkričio 22 d. Lietuvos švietimo ir mokslo šakos kolektyvinės sutarties, įregistruotos Kolektyvinių sutarčių registre numeriu Nr. PV3-61 (įskaitant vėlesnius pakeitimus ir papildymus), 8.4, 8.5, 8.6, 8.9, 8.11 papunkčius švietimo, mokslo ir sporto ministro 2021 m. balandžio 14 d. įsakymu Nr. V-451 sudaryta darbo grupė. Ji iki 2022 m. kovo 1 d. turi parengti pasiūlymus dėl teisės aktų, reglamentuojančių švietimo įstaigų (išskyrus aukštąsias mokyklas) pedagoginių darbuotojų darbo apmokėjimą, tobulinimo.

***

LR Švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymas dėl darbo grupės švietimo įstaigų (išskyrus aukštąsias mokyklas) pedagoginių darbuotojų darbo apmokėjimui tobulinti sudarymo:

https://www.svietimoprofsajunga.lt/wp-content/uploads/2021/04/ŠMSM-įsakymas-dėl-darbo-grupės-sudarymo.pdf

***

LR Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos sudarytos darbo grupės švietimo įstaigų (išskyrus aukštąsias mokyklas) pedagoginių darbuotojų darbo apmokėjimui tobulinti posėdžių protokolai:

LŠMPS informacija