LR Švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymas dėl švietimo pagalbos specialistų darbo ir apmokėjimo sąlygoms tobulinti darbo grupės sudarymo:

https://www.svietimoprofsajunga.lt/wp-content/uploads/2021/02/Įsakymas-dėl-Švietimo-pagalbos-DG.pdf

LR Švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymas dėl švietimo, mokslo ir sporto ministro 2021 m. vasario 5 d. įsakymo nr. V-194 „Dėl darbo grupės ir patariamosios darbo grupės švietimo pagalbos specialistų darbo ir apmokėjimo sąlygoms tobulinti sudarymo” pakeitimo:

https://www.svietimoprofsajunga.lt/wp-content/uploads/2021/06/DĖL-2021-M.-VASARIO-5-D.-ĮSAKYMO-NR.-V-194-PAKEITIMO.pdf

***

LR Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos sudarytos darbo grupės švietimo pagalbos specialistų darbo ir apmokėjimo sąlygoms tobulinti pogrupių dėl švietimo pagalbos specialistų funkcijų tobulinimo posėdžių protokolai:

***

LR Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos sudarytos darbo grupės švietimo pagalbos specialistų darbo ir apmokėjimo sąlygoms tobulinti posėdžių protokolai:

***

Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo ir komisijų narių atygio už darbą įstatymo nr. XIII-198 7,8, 14 straipsnių ir 5 priedo pakeitimo įstatymo projekto aiškinamasis raštas:

https://www.svietimoprofsajunga.lt/wp-content/uploads/2021/05/LR-valstybės-ir-savivaldybių-įstaigų-darbuotojų-darbo-apmokėjimo-įstatymo-nr.-XIII-198-7-8-14-straipsnių-ir-5-priedo-pakeitimo-įstatymo-projekto-aiškinamasis-raštas.pdf

Informacija apie pasiūlymus dėl valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo ir komisijų narių atlygio už darbą įstatymo pakeitimo, tobulinant švietimo pagalbos specialistų darbo apmokėjimo sąlygas nuo 2021 m. rugsėjo 1 d.:

https://www.svietimoprofsajunga.lt/wp-content/uploads/2021/05/Informacija-dėl-pasiūlymų-DAĮ-nuo-2021-m.rugsėjo-1-d..pdf

Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo ir komisijų narių atlygio už darbą įstatymo nr. XIII-198 7, 8, 14 straipsnių ir 5 priedo pakeitimo įstatymo projektas:

https://www.svietimoprofsajunga.lt/wp-content/uploads/2021/05/LR-valstybės-ir-savivaldybių-įstaigų-darbuotojų-darbo-apmokėjimo-įstatymo-nr.-XIII-198-7-8-14-straipsnių-ir-5-priedo-pakeitimo-įstatymo-projektas.pdf

Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo ir komisijų narių atlygio už darbą įstatymo nr. XIII-198 7, 8, 14 straipsnių ir 5 priedo pakeitimo įstatymo projekto lyginamasis variantas:

https://www.svietimoprofsajunga.lt/wp-content/uploads/2021/05/LR-valstybės-ir-savivaldybių-įstaigų-darbuotojų-darbo-apmokėjimo-įstatymo-nr.-XIII-198-7-8-14-straipsnių-ir-5-priedo-pakeitimo-įstatymo-projekto-lyginamasis-variantas.pdf

LŠMPS informacija