LR Švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymas dėl švietimo pagalbos specialistų darbo ir apmokėjimo sąlygoms tobulinti darbo grupės sudarymo:

https://www.svietimoprofsajunga.lt/wp-content/uploads/2021/02/Įsakymas-dėl-Švietimo-pagalbos-DG.pdf

***

LR Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos sudarytos darbo grupės švietimo pagalbos specialistų darbo ir apmokėjimo sąlygoms tobulinti posėdžių protokolai:

***

Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo ir komisijų narių atygio už darbą įstatymo nr. XIII-198 7,8, 14 straipsnių ir 5 priedo pakeitimo įstatymo projekto aiškinamasis raštas:

https://www.svietimoprofsajunga.lt/wp-content/uploads/2021/05/LR-valstybės-ir-savivaldybių-įstaigų-darbuotojų-darbo-apmokėjimo-įstatymo-nr.-XIII-198-7-8-14-straipsnių-ir-5-priedo-pakeitimo-įstatymo-projekto-aiškinamasis-raštas.pdf

Informacija apie pasiūlymus dėl valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo ir komisijų narių atlygio už darbą įstatymo pakeitimo, tobulinant švietimo pagalbos specialistų darbo apmokėjimo sąlygas nuo 2021 m. rugsėjo 1 d.:

https://www.svietimoprofsajunga.lt/wp-content/uploads/2021/05/Informacija-dėl-pasiūlymų-DAĮ-nuo-2021-m.rugsėjo-1-d..pdf

Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo ir komisijų narių atlygio už darbą įstatymo nr. XIII-198 7, 8, 14 straipsnių ir 5 priedo pakeitimo įstatymo projektas:

https://www.svietimoprofsajunga.lt/wp-content/uploads/2021/05/LR-valstybės-ir-savivaldybių-įstaigų-darbuotojų-darbo-apmokėjimo-įstatymo-nr.-XIII-198-7-8-14-straipsnių-ir-5-priedo-pakeitimo-įstatymo-projektas.pdf

Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo ir komisijų narių atlygio už darbą įstatymo nr. XIII-198 7, 8, 14 straipsnių ir 5 priedo pakeitimo įstatymo projekto lyginamasis variantas:

https://www.svietimoprofsajunga.lt/wp-content/uploads/2021/05/LR-valstybės-ir-savivaldybių-įstaigų-darbuotojų-darbo-apmokėjimo-įstatymo-nr.-XIII-198-7-8-14-straipsnių-ir-5-priedo-pakeitimo-įstatymo-projekto-lyginamasis-variantas.pdf

LŠMPS informacija