PROGRAMA

9.30 – 10.00            Registracija, kava

10.00 – 11.00          Projekto „Profesionalumo ir efektyvumo užtikrinimas neformalaus ir savišvietos

būdu įgytų kompetencijų vertinimo bei pripažinimo srityje (PROFI-VNFIL)”

pristatymas

11.00 – 12.00            Neformaliu ir savišvietos būdu įgytų kompetencijų pripažinimas Europoje, gerosios

patirties ir naujovių pristatymas

12.00 – 12.30          Neformaliu ir savišvietos būdu įgytų kompetencijų pripažinimo naujovės Lietuvoje

12.30 – 13.30         Pietūs

13.30 – 14.00         Rekomendacijos Lietuvos kompetencijų pripažinimo sistemai

14.00 – 15.30         Diskusija. Kokybės užtikrinimas kompetencijų pripažinime

15.30 – 16.00         Konferencijos apibendrinimas, pabaiga

30 rugpjūčio @ 10:00
10:00 — 16:00 (6h)