Lt EN
Telefonas kontaktams: +370 5 2130252
LIETUVOS ŠVIETIMO IR MOKSLO PROFESINĖ SĄJUNGA
www.lsmpsf.lt

Specialieji pedagogai

Straipsniai

Dėl savivaldybių valdininkų aplaidumo dalis specialiųjų mokyklų pedagogų laiku negavo atostoginių

Nuo liepos  1 dienos panaikinus apskričių administracijas apie 50 apskričių pavaldumo specialiųjų mokyklų perėjo savivaldybių žinion. Deja, visų valdžios institucijų žadėtas perdavimas nevyko sklandžiai. Viena pagrindinių bėdų – sutriko mokyklų finansavimas. Dėl savivaldybių valdininkų nesugebėjimo laiku sutvarkyti reikiamų dokumentų, daugumai mokyklų vadovų teko pažeisti Darbo kodekso reikalavimus ir darbo užmokestį už atostogas išmokėti liepos 10 – 14 dienomis. Plačiau>>

Informacinės kompiuterinės technologijos ikimokykliniame ugdyme vis dar utopija (arba kodėl aš vis dažniau noriu bėgti iš švietimo sistemos)

Šiaulių švietimo profesinių sąjungų susivienijimo pirmininkės pavaduotojos Daiva Kavaliauskienė Šiaulių l/d "Coliukė" logopedės - metodininkės mintys apie ikimokyklinį ugdymą ir kompiuterines technologijas Plačiau>>

Šiaulių specialiųjų pedagogų atstovai yra šokiruoti ŠMM veiksmų

Šiaulių specialiųjų pedagogų profesinė sąjunga švietimo ir mokslo ministrui  G.Steponavičiui ir viceministrui V.Baciui įteikė pareiškimą dėl nepagarbaus ŠMM specialistų elgesio. Švietimo profesinių sąjungų atstovai yra šokiruoti dėl pedagogams visiškai nesuvokiamų dabartinės LR Švietimo ir mokslo ministerijos darbo principų ir socialinio dialogo būdų. Plačiau>>

Socialiniai pedagogai diskutavo apie savo veiklos prioritetus

Š.m. balandžio 28 d. LR seime vyko konferencija ,,Socialinių pedagogų kompetencijų  vystymo galimybės įgyvendinant vaiko gerovės politiką Lietuvoje“, kurią organizavo Lietuvos socialinių pedagogų asociacija. Visus draugėn susibūrusius socialinius pedagogus vienijo bendras tikslas – pasidalyti gerąja darbo patirtimi, inovacijomis. Renginyje dalyvavo LŠPS atstovai. Plačiau>>

Neadekvatus aferomis pagarsėjusio veikėjo elgesys sužlugdė darbo grupės posėdį

Trečiadienį turėjęs vykti Švietimo ir mokslo ministro įsakymu sudarytos darbo grupės posėdis buvo nutrauktas dėl vieno švietimo darbuotojų profsąjungos vadovo iššaukiančio elgesio. Nepatenkintas darbo grupės narių sudėtimi vienos iš profsąjungų veikėjas A.Bružas ministerijoje sukėlė isterišką skandalą. Plačiau>>

Ar tikrai keliamos ir sprendžiamos visos specialiojo ugdymo problemos?

Kovo 9 d. LŠPS Šiaulių specialiųjų pedagogų profesinės sąjungos  atstovės, dalyvaudamos pasitarime LR švietimo ir mokslo ministerijoje, įteikė ministrui   G.Steponavičiui, viceministrui V.Baciui bei ikimokyklinio ir pradinio ugdymo skyriaus vyriausiajai specialistei   T.Aidukienei, atsakingai už  specialiojo ugdymo darbo organizavimą ikimokyklinėje įstaigoje, adresuotą raštą. Rašte prašoma atkreipti  dėmesį į labai svarbią grandį specialiajame ugdyme – ikimokyklinių įstaigų logopedus – bei  sudaryti  galimybę atstovams dalyvauti logopedo darbą ikimokyklinėje įstaigoje reglamentuojančių dokumentų rengime. Plačiau>>

A. Rimkus: Ar Lietuvos mokyklos pasiruošusios integruoti specialiųjų poreikių vaikus?

Ikimokyklinio ugdymo logopedai siekia spręsti savo problemas

LŠMPSF Specialiųjų pedagogų profesinių sąjungų susivienijimo (SPPS) Šiaulių specialiųjų pedagogų profesinės sąjungos vadovės Daiva Kavaliauskienė ir Nijolė Jakubauskienė  2010 m. kovo 9 d. LR Švietimo ir mokslo ministerijai įteikė  kreipimąsi „Dėl logopedo darbo organizavimo ikimokyklinėje įstaigoje, neturinčioje specialiųjų  grupių“, kuriame  išdėstė problemas, aktualias visiems ikimokykinio ugdymo logopedams.  Plačiau>>

Specialieji pedagogai nebenori būti nustumti į šoną

Lietuvos švietimo ir mokslo profesinių sąjungų federacija surengė apskrito stalo diskusiją švietimo įstaigų specialiesiems pedagogams. Diskusijos tikslai – koncentruotai ir aiškiai įvardinti specialiųjų pedagogų problemas bei sukurti prielaidas problemų sprendimui ir numatyti kelius. Priežastis susirinkti – spec. pedagogų negarsiai reiškiama nuomonė paskęsta kitų problemų liūne. Plačiau>>

Svarbūs dokumentai

KREIPIMASIS  Dėl specialiųjų pedagogų atlyginimų  mažinimo 2010 01 27

Dėl logopedo darbo organizavimo ikimokyklinėje įstaigoje, neturinčioje specialiųjų  grupių

Lentelė SPECIALIŲJŲ PEDAGOGŲ ATLYGINIMO  MAŽĖJIMAS

«Atgal
Naujienų prenumerata
Įveskite savo el. pašto adresą:
Lietuvos švietimo ir mokslo
profesinė sąjunga

Adresas: J. Jasinskio 9 – 413
LT - 01112 Vilnius, Lietuva
Tel./Faksas: + 370 5 2130252
El. paštas: info@svietimoprofsajunga.lt

Sprendimas:Infoluitai
© 2012 LŠMPSF. Visos teisės saugomos. Privatumo politika.