Lt EN
Telefonas kontaktams: +370 5 2130252
LIETUVOS ŠVIETIMO IR MOKSLO PROFESINĖ SĄJUNGA
www.lsmpsf.lt

Profesinis mokymas

Europos Sąjungos švietimo gerinimo tikslai

ES pasiekė tik vieną iš penkių 2003 m. užsibrėžtų švietimo tikslų. Tačiau paskelbtoje ataskaitoje teigiama, kad ES šalys gali pasiekti peržiūrėtus tikslus, dėl kurių susitarta 2009 m. ir kuriuos reikia įgyvendinti iki 2020 m., jei bus investuojama daugiau lėšų ir nustatomi tinkami švietimo reformos prioritetai. ES nesunkiai pasiekė tikslą iki 2010 m. 15 proc. padidinti matematikos, gamtos mokslų ir technologijų studijų absolventų skaičių. Nemenka pažanga padaryta mažinant mokyklos nebaigusių asmenų skaičių, gerinant raštingumą ir didinant vidurinį išsilavinimą įgyjančių asmenų bei suaugusiųjų švietimo programose dalyvaujančiųjų skaičių. 2020 m. švietimo srities tikslai ir iki šiol padaryta pažanga:
 sumažinti mokyklos nebaigusių asmenų dalį iki mažiau kaip 10 proc. Nuo 2003 m. vidurinės mokyklos nebaigusių pagrindinį arba žemesnį išsilavinimą turinčių jaunuolių sumažėjo ir jų dalis sudarė apie 14 proc.;
 pasiekti, kad aukštąjį išsilavinimą įgytų 40 proc. 30-34 m. asmenų. Nuo 2000 iki 2009 m. tokių asmenų ES vidutiniškai padaugėjo beveik 10 proc. ir jie sudarė 32,3 proc.;
 pasiekti, kad ikimokyklinio ugdymo programose dalyvautų 95 proc. vaikų (dabar tokių vaikų yra 92,3 proc.). Nors šį tikslą jau pasiekė devynios ES šalys ir daugelis kitų sparčiai jas vejasi, keletas šalių atsilieka;
 sumažinti prastai skaitančių, prastai skaičiuojančių ir prastai išmanančių gamtos mokslus penkiolikmečių dalį iki mažiau kaip 15 proc. Tokių moksleivių dabar yra maždaug 20 proc.;
 į mokymosi visą gyvenimą veiklą įtraukti 15 proc. suaugusiųjų. Šiose programose dalyvaujančių žmonių skaičius šiek tiek sumažėjo ir šiuo metu 17 ES šalių jų yra mažiau negu 10 proc..

Daugiau informacijos Europos Komisijos svetainėje: http://ec.europa.eu/news/culture/110419_lt.htm

Europos švietimo profesinių sąjungų atstovai Lietuvoje sprendė profesinio mokymo problemas

Kovo 29-31 dienomis Vilniuje vyko tarptautinis seminaras „Profesinis švietimas ir mokymas trunkantis visą gyvenimą – mokytojų profesinės sąjungos vaidmuo“, kurį organizavo Europos profesinių sąjungų konfederacija (ETUCE) ir Pasaulinė švietimo ir mokytojų profesinė sąjunga (EI). Seminare dalyvavo atstovai iš 22 šalių.
Seminaro tikslas - pasikeisti patirtimi apie profesinių sąjungų vaidmenį profesinio švietimo ir mokymo srityje ir išanalizuoti naujausius pokyčius, vykstančius profesinio mokymo srityje. Tuo pačiu metu seminaro dalyviai ieškojo atsakymų, kokią įtaką profesinės sąjungos gali turėti gerinant situaciją šiame sektoriuje ekonominio atsigavimo po krizės metu.

Daugiau informacijos Lietuvos švietimo profesinės sąjungos svetainėje: http://www.svietimoprofsajunga.lt/naujienos/?npg.0;nid.1906;/

Švietimo ir mokslo ministerijoje vyko habil. dr. Meiles Lukšienes skaitymai „Lietuvos švietimas: laimingos visuomenes paieškos“, skirti naujo laikotarpio švietimo strategijai kurti

Balandžio 28 d. vykês renginys – viena viešuju konsultaciju ciklo daliu, skirtu naujo laikotarpio švietimo strategijai kurti. Renginio programoje – švietimo ir mokslo ministro Gintaro Steponavièiaus sveikinimo žodis tradicija tapusiu skaitymu dalyviams ir ministro pirmininko Andriaus Kubiliaus pranešimas apie uždavinius švietimui valstybes pažangos strategijoje. Pranešimus skaite žinomi mokslininkai iš kitu šaliu – Ekonominio bendradarbiavimo ir pletros organizacijos (OECD) tarptautiniu PISA tyrimu vadovas prof. Andreas Schleicher („Geru rezultatu pasiekiantys mokiniai ir sekmes lydimi reformuotojai. PISA tyrimo pamokos“), Harvardo universiteto profesorius Tomas Welsh („Švietimas XXI amžiuje: iššukiai, su kuriais susiduria mažos šalys. Kontekstas – politika- tikimybe“), Sidnejaus universiteto destytoja, dr. Lina Markauskaite („Technologijos, žinojimas ir pasaulis: laisves ir atsakomybes sanduroje“). M. Lukšienes premijai nominuotojo jaunojo mokytojo Vyganto Kornejevo pranešimo tema „Renkuosi buti laimingu mokykloje“, prof. dr. Jurates Baranovos – „Lietuvos mokykla: laime – tik vilties idealas ar reali galimybe?“, prof. dr. Gintauto Mažeikio - „Tautinis ugdymas ir komunikacine hermeneutika: nauji buviai ir iššukiai“, prof. Jono Ruškaus – „Jautrus ugdymas ir švietimas. Neimanoma misija?“. Lektoriai pranešimuose kele klausimus, kvieèianèius platesnems diskusijoms: kuo švietimas gali padeti individu ir visuomenes gerovei, ar yra suderinami vienu metu „valstybes modernumas“ su „visuomenes laimingumu“, gerove, teisingumu, kokia turetu buti švietimo politika ir k¹ reiketu keisti švietime, kokie yra Lietuvos ir kitu šaliu sekmes (nesekmes) ženklai ir k¹ jie verèia mus daryti, kuo džiaugiasi ir del ko liudi musu mokiniai bei kt.

Daugiau informacijos ŠMM interneto svetaineje: http://www.smm.lt/naujienos/pranesimai.htm?id=3556

Saugią aplinką mokyklose kurs vaiko gerovės komisijos

Švietimo pagalba vaikams, ypač turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių, dėmesys mokyklos nelankantiems mokiniams, jų nederamo elgesio ir kitokių problemų sprendimas, galimų konfliktų prevencija ir krizių valdymas – tokia plataus spektro veikla bus sutelkta ir patikėta mokyklos vaiko gerovės komisijai. Švietimo ir mokslo ministras Gintaras Steponavičius įsakymu patvirtino Mokyklos vaiko gerovės komisijos sudarymo ir jos darbo organizavimo tvarkos aprašą. Kartu buvo panaikintos kelios darbo grupės ir komisijos, atsakingos už siauras, tarpusavyje susijusias veiklas, pavyzdžiui, prevencinį darbą mokykloje, krizių valdymą, specialųjį ugdymą. Vaiko gerovės komisijos bus sudaromos kiekvienoje ikimokyklinio, bendrojo ugdymo mokykloje ir profesinio mokymo įstaigoje, vykdančioje pirminį profesinį mokymą.

Daugiau informacijos ŠMM interneto svetainėje: http://www.smm.lt/naujienos/pranesimai.htm?id=3542

15-oji tarptautinė verslo praktinio mokymo firmų mugė ALYTUS 2011

2011 m. balandžio 8 dieną Alytaus profesinio rengimo centre vyko 15-oji tarptautinė verslo praktinio mokymo firmų (VPMF) mugė ALYTUS 2011. VPMF firmos – tai įmonės, kurios imituoja tikrų bendrovių veiklą, tikroje bendrovėje vykstančius procesus. VPMF mugės organizuojamos nuo 1997 metų ir kiekvienais metais vyksta vis kitame mieste, siekiant įvairiems Lietuvos regionams pristatyti verslo praktinio mokymo įmonės koncepciją. Mugėje dalyvavo beveik 350 mokinių, studentų ir VPMF vadovų iš 40 Lietuvos, 5 Rumunijos ir 3 Suomijos VPMF, ją aplankė didelis būrys Alytaus miesto gyventojų ir svečių.

Mugės metu vertinimo komisija, kurią sudarė verslininkų, VPMF vadovų ir „Simulith" centro atstovai vertino ir apdovanojo komandas už studentų ar mokinių gebėjimą bendrauti ir bendradarbiauti, gebėjimą reklamuoti savo VPM firmą, jos prekes ar paslaugas, stendo originalumą. Mugės dalyviai taip pat buvo vertinami pagal papildomus kriterijus, tarp jų, geriausi vadybininkai, geriausios, išradingiausios, stilingiausios mugės

komandos, geriausia mugės reklaminė akcija, sėkmingiausiai pasirodžiusi VPMF debiutantė, ekonomiškiausias stendas, ekologiškų produktų ir lietuviškos produkcijos populiarinimas stende. Taip pat įteikti apdovanojimai už 2010 metų veiklą šiose nominacijose: geriausi pardavimai, efektyviausia rinkodaros kampanija, aktyviausia VPMF partnerystės iniciatyva, metų partnerystė su verslo įmonėmis, verslo aplinkos tobulinimas, originaliausia interneto svetainė, VPMF vardo garsintojas.

Daugiau informacijos: http://sl.viko.lt/; http://www.aprc.lt/node/1072; http://www.smm.lt/naujienos/pranesimai.htm?id=3537

Lietuvos profesinio mokymo įstaigų mokinių, besimokančių statybininko–apdailininko specialybės, profesinio meistriškumo konkursas

2011 m. balandžio 13-14 dienomis Litexpo parodų rūmuose vykusios tarptautinės specializuotos statybos ir remonto parodos „Resta 2011“ metu buvo surengtas Lietuvos profesinio mokymo įstaigų mokinių, besimokančių statybininko–apdailininko specialybės, profesinio meistriškumo konkursas.

Profesinio mokymo įstaigų iš Vilniaus, Kauno, Klaipėdos, Šiaulių, Panevėžio, Alytaus, Marijampolės, Mažeikių, Kupiškio ir Tauragės mokinių komandos pagal pateiktą brėžinį sumontavo gipso kartono konstrukciją, suklijavo numatytą plytelių piešinį, taip pat konstrukciją padengė įvairių rūšių dekoratyviniu tinku. Atliktą darbą įvertinusi nepriklausomų specialistų komisija nusprendė, kad geriausiai pateiktą užduotį atliko VŠĮ Vilniaus statybininkų rengimo centro komandos nariai.

Daugiau informacijos ŠMM interneto svetainėje: http://www.smm.lt/naujienos/pranesimai.htm?id=3539

Statistikos departamentas gegužės mėnesį atliks tyrimą apie dirbančių asmenų profesinės kvalifikacijos tobulinimą

Tyrimas padės atsakyti į klausimus, kaip Lietuvos įmonės rūpinasi darbuotojų kvalifikacija – ar planuoja dirbančių asmenų profesinį mokymą ir vertina jo teikiamą naudą, investuoja į darbuotojų kvalifikacijos tobulinimą, kaip organizuojamas profesinis mokymas, kas finansuoja darbuotojų profesinį mokymą.

Daugiau informacijos: http://www.stat.gov.lt/lt/news/view?id=9043&PHPSESSID=483999ac02ab7bc55a81e5766dd9389d

Profesinė mokykla muša rekordus

Šiaulių profesinio rengimo centro mokiniai - būsimieji konditeriai - praėjusiais metais iškepę daugiau negu 200 kg sveriantį "Skruzdėlyną", šiais metais šv. Velykų proga šiauliečiams padovanojo naują rekordą - Velykų zuikį. Kepinys, pasak jį išmatavusių trijų nepriklausomų vertintojų – Šaulių miesto mero Justino Sartausko, verslininko Gedimino Alijošiaus ir dailininko Viliaus Purono - buvo 2 metrų ir 31 centimetro aukščio bei svėrė 301 kilogramą. Sumanymo autorių teigimu, tai rekordas - didesnio Velykų zuikio niekas šalyje nėra iškepęs.

Daugiau informacijos: http://www.sprc.lt/index.php?sprc&newsdetail=20110424-1_11-04-24

Profesinio mokymo įstaigos aktyviai dalyvavo aplinkos švarinimo akcijoje ,,Darom 2011“

Klaipėdos paslaugų ir verslo mokyklos bendruomenė švarino teritoriją, esančią tarp mokyklos ir viaduko į Melnragę. Išklausę saugos instruktažą, mokiniai entuziastingai pradėjo darbą, pasiruošę nuo šiukšlių išvalyti visą paskirtąją teritoriją. Dauguma džiaugėsi, jog jų tvarkytoje teritorijoje šiukšlių būta labai mažai. Galbūt tai pernykštės akcijos rezultatas, o gal tiesiog piliečiai ėmė mažiau šiukšlinti. Nenuvargę ir kupini gražių įspūdžių mokiniai džiaugėsi sėkmingai įvykdyta akcija.

VšĮ Alantos technologijos ir verslo mokyklos mokiniai ir mokyklos darbuotojai tvarkė Virintos upės pakrantę, pakeles, parką, mokyklos aplinką, gamybinių pastatų teritoriją. VšĮ Elektrėnų profesinio mokymo centro mokiniai, mokytojai, administracijos atstovai sutvarkė teritoriją šalia Elektrėnų priešgaisrinės tarnybos, teniso kortų, ir aplinką prie elektrinės esančių VšĮ EPMC dirbtuvių. Akcijoje „Darom 2011“ taip pat dalyvavo komandos iš Utenos regioninio profesinio mokymo centro, Lietuvos reabilitacinis profesinio rengimo centro, Telšių regioninis profesinio mokymo centro, Kauno prekybos ir verslo mokyklos, Kauno paslaugų verslo darbuotojų profesinio rengimo centro, Vilniaus technologijų ir verslo profesinio mokymo centro, Marijampolės profesinio rengimo centro, Rokiškio technologijos, verslo ir žemės ūkio mokyklos, Šilutės žemės ūkio mokyklos ir kitų profesinio mokymo įstaigų

Viešoji konsultacija „Mano sėkminga patirtis Lietuvos švietimo ateičiai“ švietimo strategijai po 2012 metų modeliuoti

2011 m. kovo 30 d. Švietimo ir mokslo ministerijoje vyko viešoji konsultacija švietimo strategijai po 2012 metų modeliuoti. Renginyje kalbėję mokytojai, švietimo įstaigų vadovai pristatė savo mokyklų sėkmingo darbo patirtį, išsakė savo požiūrį į plėtotinas perspektyvias švietimo sistemos veiklas, diskutavo dėl bendradarbiavimo būdų su įvairių lygmenų švietimo institucijomis dėl Švietimo strategijos kūrimo.
Tai jau aštuntoji konsultacija, skirta švietimo strategijai atnaujinti. 2010 m. įvyko habil. dr. Meilės Lukšienės skaitymai „Švietimo atsinaujinimas: politinės, ekonominės, sociokultūrinės, technologinės aplinkybės ir tendencijos. Žvilgsnis iš šalies“, viešosios konsultacijos-diskusijos „Visuomenė ir technologijos“, „Perspektyvios švietimo politikos kryptys“, „Mokslas švietimo praktikai“, „Dvasinis ugdymas: švietimo įstaigų vaidmuo“, taip pat apskritas stalas su jaunais pedagogais.
Konsultacijos - diskusijos, prasidėjusios 2010 m. strategijos analize, įvairiomis temomis dėl švietimo strategijos atnaujinimo bus tęsiamos. Planuojama, kad 2011 m. bus strategijos modeliavimo metai, o 2012 m. svarstomi pasiūlymai ir tvirtinama strategija.
Švietimo ir mokslo ministerijos pranešimas spaudai: http://www.smm.lt/naujienos/pranesimai.htm?id=3517
Renginio programa ir pranešimai: http://www.smm.lt/strategija/docs/Mano%20sekminga%20patirtis_viesa_PROGRAMA_2011-03-30.pdf

Pirmą kartą per vienerių metų laikotarpį bedarbių skaičius neviršijo 300 tūkst.

Mažiau nei 300 tūkstančių bedarbių paskutinį kartą buvo registruota 2010 metų kovo pirmą savaitę, o vėliau visus metus jų buvo daugiau nei 300 tūkstančių. Nuo metų pradžios įregistruota 26,5 tūkst. naujų darbo pasiūlymų - tai dviem trečdaliais daugiau nei pernai per tą patį laikotarpį, o šią savaitę įregistruotas 3,1 tūkst. darbo pasiūlymų skaičius yra didžiausias per paskutinius šešis mėnesius.
Daugiau informacijos: http://www.ldb.lt/Informacija/Apie/Naujienos/UserDisplayForm.aspx?ID=6330


Vilniuje varžėsi Baltijos šalių kirpėjai ir visažistai

Pavasarį tradiciškai įvairiose šalyse organizuojami nacionaliniai profesinio meistriškumo konkursai: 2011 m. kovo mėn. regioniniai ir nacionaliniai profesinio meistriškumo konkursai organizuoti Olandijoje, Austrijoje, balandžio mėn. varžysis Ispanijos ir Vengrijos mokiniai, o gegužės mėn. . Portugalijos, Liuksemburgo ir Suomijos mokiniai.
2011 m. kovo 5 d. LITEXPO parodų centre „Pelenės“ parodos metu vyko 2011 m. atvirasis Baltijos šalių kirpėjų ir visažistų  čempionatas, kuriame varžėsi ir mokiniai. Tokie čempionatai yra puiki galimybė ne tik patyrusiems profesionalams, bet ir jauniems meistrams - mokiniams, kurie mokosi profesinio mokymo įstaigose, pademonstruoti savo sugebėjimus ir išbandyti savo patirtį. Konkurse dalyvavo aštuoni. Lietuvos mokyklų atstovai bei svečiai iš Rygos stiliaus ir mados profesinės mokyklos. Prizines vietas konkurse užėmė Vilniaus paslaugų verslo darbuotojų profesinio rengimo centro moksleiviai.
Švietimo ir mokslo ministerijos pranešimas spaudai: http://www.smm.lt/naujienos/pranesimai.htm?id=3487
Akimirkos iš konkurso:
http://www.pvdprc.lt/index.php

Paroda „Mokymasis. Studijos. Karjera“

Vasario 3–5 dienomis Lietuvos parodų ir kongresų centre „Litexpo“ jau devintąjį kartą vyks viena didžiausių Baltijos šalyse tarptautinė žinių paroda – „Mokymasis. Studijos. Karjera 2011“. Šiemet kūrybiškai, netradiciškai bus pristatomos įvairios profesijos, meno studijos. „Amatų mieste“ bus galima susipažinti su 18 specializuotų profesijų transporto, tarptautinių pervežimų, automobilių diagnostikos, remonto, viešbučių, restoranų paslaugų, ekologinio ūkio, alternatyviosios energetikos, sveikatinimo paslaugų srityse, taip pat su santechniko, suvirintojo, floristo, statybininko, fotografo, kirpėjo, kosmetologo, visažisto, masažuotojo specialybėmis.
Pirmąją parodos dieną, vasario 3 d., 14.00–15.00 val. vyks madų, šukuosenų ir makiažo šou, kurį parengė Vilniaus paslaugų verslo darbuotojų profesinio rengimo centro ir Kauno paslaugų verslo darbuotojų profesinio rengimo centro auklėtiniai.
Vasario 3–4 d. vyks mechatronikos varžybos, kuriose dalyvaus 7 mokymo įstaigų komandos iš kolegijų ir profesinio mokymo įstaigų.
Vasario 5 d. organizuojama Specialybės diena. Konferencijų salėje 5.1 11.00–13.00 val. vyks Švietimo ir mokslo ministerijos konferencija „Atrask pasaulį Lietuvoje“. Renginys skirtas abiturientams, mokytojams, tėvams, Profesinio informavimo taškų (PIT) specialistams, visiems, kurie domisi permainomis aukštajame moksle. Renginio tikslas – pristatyti aktualius pasikeitimus vykdant priėmimą į aukštąsias mokyklas ir kitą aktualią informaciją.
Parodoje dalyvaus 110 mokymo įstaigų iš 15 pasaulio šalių. Paroda šiemet užims didžiausią plotą, joje vyks 65 renginiai.
Daugiau informacijos Švietimo ir mokslo ministerijos interneto svetainėje: http://www.smm.lt/naujienos/pranesimai.htm?id=3422
Parodos renginių programa Lietuvos parodų ir kongresų centro „Litexpo“ interneto svetainėje: http://www.litexpo.lt/lt/main/press/news_press?id=25888
Daugiau informacijos interneto dienraštyje „Bernardinai.lt“: http://bernardinai.lt/straipsnis/2011-01-27-po-savait%C4%97s-litexpo-prasideda-muge-mokymasis-studijos-karjera-2011/56914

Slėnių plėtrą prižiūrės ir konsultuos tarptautinių ekspertų grupė

Darbą pradeda Slėnių stebėsenos grupė, sudaryta iš tarptautinių inovacijų ir technologijų plėtros ekspertų. Vienas iš svarbiausių stebėsenos grupės sudarymo tikslų – prižiūrėti, ar efektyviai naudojamos slėniams skirtos lėšos; pateikti reguliarų slėnių projektų vystymo vertinimą; teikti pasiūlymus ir rekomendacijas, kad būtų pasiekti iškelti tikslai ir rezultatai. Į stebėsenos grupės sudėtį įeina mokslo, vadybos, investicijų pritraukimo, eksperimentinių tyrimų infrastruktūros plėtros, valdymo ir priežiūros bei kiti tarptautiniai ekspertai.
Lietuvoje kuriami 5 aukštųjų technologijų mazgai – integruoti mokslo, studijų ir verslo slėniai: „Jūrinis“ Klaipėdoje, „Nemunas“ ir „Santaka“ Kaune, „Saulėtekis“ ir „Santara“ Vilniuje. Šiuo metu vykdoma 20 investicinių slėnių projektų, kuriems skiriama daugiau per 800 mln. ES lėšų. Slėniai Lietuvoje kuriami kaip mokslo ir verslo bendradarbiavimo branduoliai, padėsiantys pamatus aukštosiomis technologijomis paremtai konkurencingai ekonomikai.
Daugiau informacijos: http://www.smm.lt/naujienos/pranesimai.htm?id=3394
http://www.smm.lt/naujienos/pranesimai.htm?id=3412

Projekto TAPK pristatymas

Sausio 28-ąją dieną Vilniaus dailės galerijoje vyko Švietimo mainų paramos fondo organizuojamas renginys „Neformalus švietimas Lietuvoje. Projekto TAPK pristatymas". Renginio metu buvo pristatyti Lietuvos Respublikos ir Europos socialinio fondo lėšomis finansuojamo projekto TAPK („Neformaliojo švietimo paslaugų rėmimo sistemos sukūrimas savivaldybėse") tikslai, supažindinama su įvykusiomis ir vyksiančiomis projekto veiklomis, nauda, planuojamais rezultatais, pateikiama aktuali informacija. Projekto veiklų organizatoriai ir dalyviai renginio metu dalinosi gauta patirtimi, diskutavo apie neformalųjį švietimą Lietuvoje.
Daugiau informacijos projekto interneto svetainėje: http://www.tapk.lt

Jaunimo pilietinės galios indeksas aukštesnis negu visuomenės

Lietuvos jaunimas turi šiek tiek daugiau pilietinės galios nei vidutiniškai visa visuomenė – 2010 m. jaunimo pilietinės galios indeksas (PGI) buvo 38,9, o visuomenės – 35,5 vieneto iš 100 galimų. Šią tendenciją atskleidžia Pilietinės visuomenės instituto atliktas tyrimas, kurį užsakė Švietimo ir mokslo ministerija. Tyrime buvo išskirtas Nepriklausomybės metais augančios jaunosios kartos – jaunimo (15–29 m.) tyrimas.
Daugiau informacijos Švietimo ir mokslo ministerijos interneto svetainėje: http://www.smm.lt

2011–ieji – Europos savanoriškos veiklos metai

2011 m. paskelbti Europos savanoriškos veiklos metais. Maždaug 100 milijonų europiečių reguliariai savanoriauja, tačiau yra dideli skirtumai, pavyzdžiui, Didžiojoje Britanijoje, Švedijoje ir Nyderlanduose jis siekia 40 proc., o tuo tarpu Bulgarijoje ir Italijoje apie 10 proc. Europos savanoriškos veiklos metais norima paskatinti į ją įsitraukti daugiau žmonių. To siekiama:
 sudarant paprastesnes sąlygas tapti savanoriu;
 skatinant savanorius, pavyzdžiui, oficialiai pripažįstant savanoriaujant įgytus įgūdžius;
 gerinant savanoriškos veiklos kokybę – tuo tikslu organizuojamas mokymas, savanoriai skiriami į jų įgūdžius atitinkančias vietas;
 informuojant apie savanoriškos veiklos reikšmę.
Daugiau informacijos Europos Komisijos interneto svetainėje: http://ec.europa.eu/news/employment/110106_lt.htm

2010 m. gruodžio 7 d. Briugėje pasirašytas Briugės komunikatas, kuriuo patvirtinti profesinio mokymo plėtotės tikslai 2011–2020 metams ir susitarta dėl tolesnio veiksmų plano

Briugėje organizuotoje konferencijoje dalyvavo 33 Europos šalių ministrai, darbdavių ir darbuotojų interesams atstovaujančių organizacijų ir Europos Komisijos atstovai. Susitikime įvertinta 2002 m. inicijuoto Kopenhagos proceso (t.y. glaudesnio Europos bendradarbiavimo profesiniame mokyme) pažanga, nustatyti ilgalaikiai strateginiai tikslai kitam dešimtmečiui bei trumpalaikiai siektini rezultatai pirmiesiems ketveriems metams (2011–2014 m.).

Komunikate akcentuota profesinio mokymo svarba atsigaunant po ekonominės krizės, reaguojant į darbo rinkos struktūrinius pasikeitimus, perorientuojant šalių ekonomikas į ekologiškesnes, sprendžiant su visuomenės senėjimu susijusius iššūkius, taip pat skatinant žmones siekti naujų, ne tik tiesiogiai su profesija susijusių, bet ir bendrųjų gebėjimų. Profesinio mokymo sistemos turėtų būti glaudžiau susietos su platesniu pasauliu, pritraukti besimokančiuosius iš kitų šalių, todėl svarbu kad profesinio mokymo dalyviai (tiek besimokantieji, tiek mokytojai) taptų labiau mobilūs ir jų mokymosi patirties ir gebėjimų pripažinimas taps svarbiu iššūkiu ateityje.

Komunikate 2011-2020 m. laikotarpiui nustatyta 11 strateginių tikslų, tarp jų: užtikrinti, kad pirminis profesinis mokymas taptų patrauklia mokymosi galimybe, skatinti meistriškumą pirminio ir tęstinio profesinio mokymo srityje, kokybę ir aktualumą, sudaryti lanksčias galimybes mokytis ir įgyti kvalifikaciją, rengti pirminio ir tęstinio profesinio mokymo internacionalizavimo strategijas ir skatinti tarptautinį judumą, skatinti novatoriškumą, kūrybingumą bei verslumą ir IRT naudojimą, realizuoti integracinį (įtraukųjį) pirminį ir tęstinį profesinį mokymą.
Briugės komunikato tekstas (anglų k.):
http://ec.europa.eu/education/lifelong-learning-policy/doc/vocational/bruges_en.pdf

Tarybos ir Taryboje posėdžiavusių valstybių narių vyriausybių atstovų išvados dėl glaudesnio europinio bendradarbiavimo profesinio rengimo ir mokymo srityje prioritetų 2011–2020 m. laikotarpiu (lietuvių k.): http://register.consilium.europa.eu/pdf/lt/10/st15/st15010.lt10.pdf

Europos profesinio mokymo plėtotės centro (CEDEFOP) pranešimas spaudai: http://www.cedefop.europa.eu/EN/Files/20101217_Press_release_EU_policy_cooperation_looks_ahead_to_concrete_measures.pdf
Daugiau informacijos apie Kopenhagos proceso prioritetų įgyvendinimą:

Europos profesinio mokymo plėtotės centro (CEDEFOP) politikos pranešimas „A bridge to the future European policy for vocational education and training 2002-10”: http://www.cedefop.europa.eu/download-manager.aspx?id=17298&lang=en&type=publication

Nacionalinė ataskaita apie Kopenhagos proceso prioritetų įgyvendinimą Lietuvoje: http://www.kpmpc.lt/refernet/docs/12-06-VET-policy-ataskaita-LT.pdf

Spalio 27 d. Europos Komisija oficialiajame leidinyje paskelbė kvietimą teikti paraiškas 2011 metų Mokymosi visą gyvenimą programos projektams

Pagrindiniai paraiškų teikimo terminai: Comenius, Grundtvig kvalifikacijos tobulinimas, Grundtvig darbuotojų vizitai: -pirmasis kvietimas -kiti kvietimai
2011 m. sausio 14 d. 2011 m. balandžio 29 d. 2011 m. rugsėjo 16 d. Comenius asistentų praktika
2011 m. sausio 31 d. Leonardo da Vinci mobilumo projektai
2011 m. vasario 4 d. Jean Monnet programa
2011 m. vasario 15 d. Comenius, Leonardo da Vinci, Grundtvig partnerystės Comenius Regio partnerystės Grundtvig seminarų organizavimas
2011 m. vasario 21 d. Comenius, Erasmus, Leonardo da Vinci, Grundtvig daugiašaliai projektai, tinklai ir papildomos priemonės (paraiškos teikiamos tiesiogiai EK);
2011 m. vasario 28 d. Leonardo da Vinci naujovių perkėlimo projektai
2011 m. vasario 28 d. Erasmus praktikų konsorciumo sertifikatas, Erasmus intensyvios programos (IP), studentų mobilumas studijomis ir praktikoms, darbuotojų mobilumas dėstymui ir mokymams bei mobilumo organizavimas
2011 m. kovo 11 d. Erasmus (intensyvūs kalbų kursai)
2011 m. vasario 4 d. Grundtvig asistentų praktika ir senjorų savanorystės projektai
2011 m. kovo 31 d. Skersinė programa (paraiškos teikiamos tiesiogiai EK)
2011 m. kovo 31 d.
Daugiau informacijos Švietimo mainų paramos fondo interneto svetainėje:
http://www.smpf.lt/index.php?id=3876

Europos profesinio meistriškumo varžybose Vilniaus automechanikos ir verslo mokyklos absolventas apdovanotas sidabru

Lisabonoje 2010 m. gruodžio 9-12 dienomis vykusiame profesinio meistriškumo konkurse „EuroSkills 2010“ Vilniaus automechanikos ir verslo mokyklos absolventas Vitalijus Kabelis apdovanotas sidabro medaliu. Vaikinui taip pat suteiktas „Geriausio šalyje“ (angl. Best of the Nation) titulas.

Varžybos vyko 30 profesijų kategorijų, jose varžėsi daugiau nei 500 jaunuolių. Euroskills aplankė daugiau nei 60 tūkst. lankytojų.

Daugiau informacijos apie Euroskills ir Lietuvos komandos atstovų rezultatus Švietimo ir mokslo ministerijos interneto svetainėje: http://www.smm.lt/naujienos/pranesimai.htm?id=3372

Reorganizuojamos šešios profesinio mokymo įstaigos

Vyriausybė pritarė Švietimo ir mokslo ministerijos siūlymams iki 2011 m. rugsėjo 1 d. reorganizuoti šešias profesinio mokymo įstaigas.
Nutarta Šeduvos technologijų ir verslo mokyklą prijungti prie Lietuvos reabilitacinio profesinio rengimo centro ir įkurti Radviliškio technologijų ir verslo mokymo centrą. Kauno prekybos ir verslo mokyklą prijungti prie Kauno maisto pramonės mokyklos ir įkurti Kauno maisto pramonės ir prekybos mokymo centrą. Vabalninko žemės ūkio mokyklą sujungti su Biržų politechnikos mokykla ir įkurti Biržų technologijų ir verslo mokymo centrą. Daugiau informacijos Švietimo ir mokslo ministerijos interneto svetainėje: http://www.smm.lt/naujienos/pranesimai.htm?id=3390

Neformaliojo mokymo kokybė. Pirmieji žingsniai sistemai sukurti

Suaugusiųjų švietimo savaitės metu 2010 m. lapkričio 19 d. Lietuvos suaugusiųjų švietimo asociacija surengė nuotolinę vaizdo konferenciją, skirtą besimokančios organizacijos bei neformalaus suaugusiųjų švietimo kokybės klausimams. Vaizdo konferencijoje dalyvavo apie 120 LSŠA narių, susirinkusių Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje, Utenoje, Pakruojyje, Mažeikiuose ir Naujojoje Akmenėje.
Neformaliojo mokymosi kokybės klausimas nuolat iškyla suaugusiųjų švietimo organizacijų bei švietėjų darbotvarkėje tiek tarptautiniu lygiu, tiek ir Lietuvoje. Atrodytų, kad neformalaus mokymo(si) kokybei skiriamas pakankamas dėmesys, tačiau realybė yra šiek tiek kitokia. Kol kas, bent jau Lietuvoje, praktiškai nieko nepadaryta šiai idėjai įgyvendinti.
Formalaus švietimo sistemoje yra sukurta akreditacijos sistema, kuri verčia reguliariai įsivertinti ir gauti išorinį vertinimą. Neformalaus mokymo kokybė palikta mokymų teikėjų ir dalyvių vertinimui (rinkai). Deja, rinka ne viską išsprendžia. Viešajame sektoriuje, ypač kalbant apie neprofesinį neformalųjį švietimą, rinkos dėsniai apskritai nelabai pritaikomi.
Todėl siūlome įvesti neformalaus mokymo kokybės savanorišką įsivertinimo ir išorinio įvertinimo sistemą. Ką tai duotų? Paskatas tobulėti, sričių, kuriose reikia pasitempti, įdentifikavimą, neformalaus mokymo(si) kokybės kontrolę, prisidėtų prie aukštesnės neformalaus mokymos(si) kokybės, padėtų užsakovams nustatyti kainos ir kokybės santykį.
Plačiau: straipsnis „Neformaliojo mokymo kokybė. Pirmieji žingsniai sistemai sukurti“: http://www.kpmpc.lt/refernet/docs/Neformaliojo_mokymo_kokybe.pdf

Mokymosi visą gyvenimą projektų kokybės konkurse pagerbti ir apdovanoti 15 laureatų

Jau trečius metus iš eilės buvo iškilmingai pagerbti ir apdovanoti kokybiškiausiai Mokymosi visą gyvenimą projektus įgyvendinę asmenys ir institucijos. Gruodžio 6 d. Nacionalinėje dailės galerijoje vykusiame Švietimo mainų paramos fondo organizuotame Kokybės konkurse specialios statulėlės įteiktos 15 laureatų, tarp jų Utenos regioniniam profesinio mokymo centrui, Marijampolės profesinio rengimo centrui, Kauno suaugusiųjų mokymo centrui, taip pat įteiktas specialusis prizas Socializacijos ir darbinio mokymo centrui, skirtas Europos Komisijos paskelbtiems 2011 m. Europos savanorystės metams paminėti. VšĮ Vilniaus statybininkų rengimo centras apdovanotas kaip viena iš aktyviausiai Leonardo da Vinci programoje per 15 metų dalyvavusių institucijų.
Daugiau informacijos Švietimo mainų paramos fondo interneto svetainėje: http://www.smpf.lt/index.php?id=3942

Prekybos, pramonės ir amatų rūmų apdovanojimai profesinio mokymo įstaigoms
2010 m. gruodžio 17 dieną Panevėžio prekybos, pramonės ir amatų rūmų nariai ir svečiai rinkosi į tradiciškai Panevėžio bendruomenių rūmuose vykstančią kasmetinę asamblėją. Šiemet pirmą kartą įsteigti specialūs diplomai ,,Verslo partnerystė lyderis 2010", kuriais už aktyvią projektinę veiklą, sėkmingą partnerystę su verslo įmonėmis bei mokinių verslumo skatinimą apdovanoti: VšĮ Panevėžio profesinio rengimo centras, Utenos regioninis profesinio mokymo centras ir VšĮ Alantos technologijos ir verslo mokykla.
Kauno prekybos, pramonės ir amatų rūmų socialinės partnerystės komitetas kasmet vertina regiono profesinio mokymo įstaigas. 2010 m. regiono profesinio mokymo institucijos vardą pelnė Kauno paslaugų verslo darbuotojų profesinio rengimo centras, antrą vietą užėmė Socialinių darbuotojų ir statybos verslo darbuotojų profesinio rengimo centras, trečiąją – Marijampolės profesinio rengimo centras.

Gerumo akcijos profesinio mokymo įstaigose
Marijampolės profesinio rengimo centro Mokinių taryba kartu su specialiąja, socialine pedagogėmis ir psichologe, tradiciškai vykdė gerumo akciją – „Gerumo nebūna per daug“, kuri prasidėjo nuo gruodžio 1 d. Mokiniai, mokytojai, centro darbuotojai aukojo, rėmė ir dalinosi maistu, dovanėlėmis bei gerumu su tais, kurie to stokoja. Iš bendruomenės suneštų aukų buvo parengti kalėdiniai krepšeliai. Šiais mokslo metais, Mokinių tarybos siūlymu, buvo bendradarbiaujama su nevyriausybine organizacija „Maisto bankas“.

Lapkričio – gruodžio mėn. Alytaus profesinio rengimo centre vyko labdaros akcija „Padėk šalia esančiam 2010“. Pramonės ir prekybos skyriuje paaukota 842,58 Lt ir maisto produktų. Už paaukotus pinigus pirkti maisto produktai ir būtiniausios asmens higienos prekės. Parama skirta 50 skyriaus mokinių.

Kiekvienais metais Joniškio žemės ūkio mokyklos mokiniai ir mokytojai bei visa bendruomenė tampa Šv. Kalėdų ir Naujųjų metų “seniais”, t.y. dalyvauja labdaringoje Gerumo akcijoje. Nors ir sunkmetis, šiais metais pavyko surinkti didžiausią pinigų sumą lyginant su ankstesniais metais.

Tai tik keletas gražių iniciatyvų pavyzdžių. Gerumo akcijos organizuojamos ir kitose profesinio mokymo įstaigose.

Europass CV internetu užsipildė jau daugiau nei 10 mln. žmonių

Europass projektas, šiais metais minintis 5 metų jubiliejų, švenčia dar vieną sukaktį – Europass CV internetu visoje Europoje buvo užpildytas 10 mln. kartų. Dar 13 mln. Europos gyventojų atsisiuntė Europass CV šabloną į savo kompiuterį.
Europass CV forma aktyviai pildoma internetu ir Lietuvoje – tą padarė jau 84 tūkst. asmenų. Tai populiariausias Europass dokumentas, kuris praverčia ieškant darbo, vykstant studijuoti ar dirbti į užsienį. Europass CV aktyviai pildė ir didžiausių darbo paieškos portalų: www.cv.lt, www.naujasdarbas.lt, www.cvmarket.lt ir www.ldb.lt/eures lankytojai.
Aktyviai Lietuvoje naudojamasi ir kitais Europass dokumentais. Iš viso per 5 metus internetu jie buvo atsisiųsti 675 tūkst. kartų.
Europass projektą Lietuvoje administruoja Švietimo mainų paramos fondas. Europass projekto tikslas – padėti ES piliečiams standartizuotai ir išsamiai pateikti informaciją apie save, savo išsilavinimą, profesinį pasirengimą, turimas kompetencijas ir įgūdžius.
Visą informaciją apie Europass dokumentus ir jų naudą rasite interneto puslapyje www.smpf.lt/europass.

Renkantis profesiją – mažiau galimybių suklysti

Baigęs mokyklą moksleivis nežino, kokias studijas rinktis toliau. Frazė, kurią ne kartą esate girdėję iš mokinių, savo vaikų ar galbūt net pats esate tai patyręs. Ar daug žmonių dirba pagal specialybę, ar jiems tas darbas patinka? Visa tai yra nežinojimas, ko nori iš savęs, gyvenimo, neturėjimas ateities planų.
Išvengti klaidų renkantis profesiją padės šiuo metu šalyje vykdomas projektas, kurio šūkis – „Renkuosi atsakingai, mokausi tikslingai“. Projektas sudėtingu pavadinimu – „Mokymosi krypties pasirinkimo galimybių didinimas 14–19 metų mokiniams, II etapas: gilesnis mokymosi diferencijavimas ir individualizavimas, siekiant ugdymo kokybės, reikalingos šiuolaikiniam darbo pasauliui“ – skirtas būtent padėti tinkamai pasirinkti mokymosi kryptį.
Daugiau informacijos Alfa.lt interneto svetainėje: http://www.alfa.lt/straipsnis/10433865/?Renkantis.profesija..maziau.galimybiu.suklysti=2010-12-28_17-04
Pristatome projektą, kurio metu Lietuvos profesinio mokymo įstaigos kartu su užsienio partneriais sukūrė modulinio mokymo programas statybos sektoriaus darbininkams
Modulinės profesinio mokymo programos padeda užtikrinti profesinio mokymo prieinamumą bei patrauklumą, skatina profesinio mokymo lankstumą. Vis daugiau Europos Sąjungos valstybių bando diegti modulinį profesinį mokymą siekdamos, kad mokymas ir mokymo turinys labiau atitiktų besimokančiųjų poreikius.
Geroji Europos šalių patirtis paskatino VšĮ Vilniaus statybininkų rengimo centrą drauge su keliomis Lietuvos profesinio mokymo institucijomis inicijuoti ir įgyvendinti Europos Komisijos finansuojamą projektą „Europinio lygio apdailininko (statybininko) specialybės modulinių mokymo programų ir mokymo kreditų sistemos pritaikymas Lietuvos ir kitų Europos šalių profesinio mokymo institucijose“ (projekto Nr. LLP-LdV-TOI-2008-LT-0012, projekto pradžia: 2008-10-01, projekto pabaiga: 2010-09-30). Apdailininko (statybininko) programa buvo pasirinkta ne atsitiktinai – tai viena populiariausių profesinio mokymo programų Lietuvoje, vykdoma 40 iš 70 profesinio mokymo įstaigų.
Projekto partnerių komanda, vadovaudamasi Škotijos profesinio mokymo institucijose taikomomis apdailininko (statybininko) specialybės modulinėmis mokymo programomis bei pasinaudodama kitų projekto partnerių šioje srityje sukaupta patirtimi, atliko poreikių analizę ir parengė Europinio lygio apdailininko (statybininko) specialybės modulinę mokymo programą, susietą su mokymo kreditais, bei pateikė mokomosios metodinės medžiagos pavyzdžių, kaip pritaikyti sukurtą programą Europos Sąjungos šalių profesinio mokymo institucijose vykdant pirminį ir tęstinį profesinį mokymą.
Plačiau: straipsnis „Modulinės mokymo programos Europos statybos sektoriaus darbininkams: Lietuvos patirtis“: http://www.kpmpc.lt/refernet/docs/Straipsnis-modulinis-mokymas.pdf

 

2010 m. gruodžio 9-12 dienomis Lisabonoje vyks antrosios Europos profesinio meistriškumo varžybos EuroSkills

EuroSkills profesinio meistriškumo varţybos – tai Europoje kas 2 metai rengiamos individualios ir komandinės varţybos, kuriose studentai, mokiniai bei darbuotojai varţosi demonstruodami savo profesinius įgūdţius sprendţiant įvairias praktines uţduotis. EuroSkills varţybos organizuojamos 6 kategorijose: menai ir mada, informacinės ir komunikacinės technologijos, gamybos ir inţinerinės technologijos, konstravimas, statyba ir įrengimas, transportas ir logistika, socialinės, asmeninės ir svetingumo paslaugos. Šiais metais bus surengtos 51 profesijos varţytuvės. Numatoma, kad varţybose dalyvaus 460 dalyvių iš 26 ES šalių. Lietuvos komandą sudarys 6 mokiniai (2 būsimieji floristai, kirpėja, 2 mechatronikai ir automobilių mechanikas) ir 4 ekspertai.

Tai, kad Portugalija pasirinkta EuroSkills organizatore yra simboliška, kadangi 1950 m. būtent Portugalijoje organizuotos pirmosios tarptautinės profesinio meistriškumo varţybos. Profesinio meistriškumo varţybos – tai priemonė profesinio mokymo įvaizdţio, patrauklumo ir kokybės gerinimui. Tai taip pat puikus būdas plėsti jaunuolių profesinius gebėjimus ir skatinti juos siekti profesijos aukštumų. Profesinio meistriškumo varţybos tarnauja kaip mokinių, mokytojų, darbdavių, darbuotojų, politikos formuotojų susitikimo vieta stebėti ir įvertinti Europos profesinio mokymo sistemų pasiekimus.

Euroskills konkursus rengia ESPO (European Skills Promotion Organization) įkurta 2007 m. Organizacija vienija 27 narius. Pirmosios EuroSkills varţybos buvo surengtas Roterdame (Nyderlandai) 2008 m. spalio 18-20 dienomis. Konkursas vyko 6 kategorijose 49 skirtingose profesijose. Renginyje varţėsi 420 jaunuolių iš 30 Europos šalių, jame apsilankė maţdaug 25 tūkst. lankytojų. Pagal bendrą surinktų taškų skaičių Roterdame Lietuvos komanda uţėmė 8-ją vietą tarp dalyvavusių 29 Europos valstybių komandų. Lietuvos komandos floristai uţėmė 8, kirpėjai – 21, statybininkai – 5, automobilių mechanikas – 13, virėjas ir padavėjas – 7 ir 9 vietas.
Pasaulinės profesinio meistriškumo varţybos WorldSkills organizuojamos nuo 1950 m. Paskutinės WorldSkills varţybos buvo surengtos 2009 m. Kalgaryje (Kanada), kur varţėsi net 848 dalyviai iš 51 šalies. Artimiausi Worldskills konkursai bus organizuoti Londone (2011 m.) ir Leipcige (2013 m.).
Euroskillls 2010 interneto svetainė: http://www.euroskills2010.pt

Metų pabaigoje – du nacionaliniai profesinio meistriškumo konkursai
20010 m. lapkričio 4-6 d. Lietuvos parodų centre Litexpo vykusioje parodoje „BaltShop.BaltHotel.BaltGastro 2010“ buvo surengtas profesinių mokyklų mokinių konkursas „Jaunųjų virėjų komanda 2010“. Konkurse varţėsi šalies 10 profesinių mokyklų mokiniai konditeriai ir virėjai. Pirmąją vietą laimėjo Kauno prekybos ir verslo mokyklos mokinės.
Konkurso dalyviams pateikta uţduotis – per dvi valandas pagaminti ir papuošti karštą vištienos patiekalą ir desertą – mokiniams buvo ţinoma iš anksto. Mokiniai stengėsi pagaminti labai gardţius gaminius ir atlikti efektingą jų puošybą. Penkių teisėjų komanda vertino jaunimo komandų darbo organizavimą, tvarką ringuose, skanavo pagamintus patiekalus, vertino jų sudėtingumą, estetiškumą. Daugiau informacijos apie konkursą Švietimo ir mokslo ministerijos interneto svetainėje: http://www.smm.lt/naujienos/pranesimai.htm?id=3301
2010 m. gruodţio 3-5 d. Lietuvos parodų centre Litexpo organizuojama tradicinė floristinių kompozicijų paroda ir konkursas “Ţiemos puokštė 2010”. Parodos metu vyks profesinių bei aukštųjų mokyklų mokinių ir studentų konkursas. Konkurso dalyviai turės atlikti šias uţduotis: iki parodos parengti koliaţą M. K. Čiurlionio kūrybos tematika, parodos metu sukurti kalėdinę floristinę kompoziciją, skirtą interjero dekorui bei kompoziciją-floristinį skėtį tema „Karštos vasaros prisiminimai“.

Konsultacinis posėdis dėl profesinio mokymo sistemos tobulinimo perspektyvų
Lapkričio 16 d. Lietuvos pramonininkų konfederacijoje (LPK) vykusiame posėdyje kalbėta apie profesinių mokyklų dėstytojų kompetencijas ir jų kvalifikacijų kėlimo, tobulinimo galimybes. Pristatytas LPK vykdomas projektas „Profesijos mokytojų ir dėstytojų technologinių kompetencijų tobulinimas Lietuvos įmonėse“, kurio tikslas yra parengti sistemą, pagal kurią kolegijų dėstytojai ir profesinių mokyklų mokytojai galėtų atlikti praktikas Lietuvos įmonėse. Taip pat aptarti klausimai dėl suaugusiųjų profesinio tęstinio mokymo, bedarbių profesinio perkvalifikavimo ir šios sistemos didesnio lankstumo, aktyvesnio profesinių mokyklų ir kolegijų, universitetų bendradarbiavimo praktinio mokymo srityje.
Daugiau informacijos: http://www.lpk.lt/lt/ivykiai/konsultacinis-posedis-4
Pradedamas įgyvendinti valstybės projektas „Kvalifikacijų formavimas ir modulinio profesinio mokymo sistemos kūrimas"
Projekto tikslas – formuoti kvalifikacijas ir kurti naujoviškas, švietimo ir ūkio poreikius atliepiančias modulines profesinio mokymo programas. Tikimasi, kad projektas prisidės prie Lietuvos kvalifikacijų sistemos plėtros; prie palankių sąlygų diegti Europos Parlamento ir Tarybos rekomendacijas dėl Europos kvalifikacijų sąrangos ir Europos profesinio mokymo kreditų sistemos (ECVET) sudarymo; profesinio mokymo prieinamumo bei patrauklumo didinimo, nes bus sudaromos palankios sąlygos ţinių ir gebėjimų uţskaitymui, trumpesnė mokymo trukmė, lengvesnis pereinamumas tarp atskirų programų ir švietimo grandţių.
Daugiau informacijos: http://www.kpmpc.lt/Skelbimai/10-11-11_straipsn_i_tinkl.docx
Aukštosios mokyklos padės žiniomis kompensuoti nedarbo metą diplomuotiems specialistams Aukštąjį išsilavinimą turintys bedarbiai galės pasinaudoti tik jiems skirta kvalifikacijos kėlimo programa, kad šiuo nedarbo metu neprarastų specialybės įgūdţių ir įgytų naujų kompetencijų. Lietuvos darbo birţa, bendradarbiaudama su Švietimo ir mokslo ministerija, pasirašė mokymų finansavimo sutartis su šešiolika aukštųjų mokyklų. Numatoma, kad iki 2011 m. pabaigos atnaujinti ţinias ir įgyti papildomų kompetencijų universitetuose ir kolegijose galės per tūkstantį darbo netekusių diplomuotų specialistų.
Švietimo ir mokslo ministerijos informacija: http://www.smm.lt/naujienos/pranesimai.htm?id=3310

Glaudesnio europinio bendradarbiavimo profesinio rengimo ir mokymo srityje prioritetai 2011–2020 m. laikotarpiu – Europos Sąjungos tarybos išvados
2010 m. lapkričio 18-19 d. Europos Sąjungos Taryba susitarė, kad bendradarbiavimui profesinio mokymo srityje įgyvendinant Kopenhagos procesą turėtų būti suteiktas naujas impulsas. Kadangi Kopenhagos procesas yra neatskiriama strategijos programos „Švietimas ir mokymas 2020 m.“ dalis, profesinio rengimo srityje nustatyti tikslai turėtų ir toliau atitikti bendrus tikslus, nustatytus toje programoje. Be to, perţiūrint Kopenhagos procesą turėtų būti atsiţvelgta į iki šiol sukauptą patirtį ir į naujus uţdavinius, taip pat į naujas politines aplinkybes kitame dešimtmetyje (2011–2020 m.), visų pirma atsiţvelgiant į strategiją „Europa 2020 m.“.
Dokumente nustatyti 4 strateginiai tikslai 2011-2020 m. laikotarpiui:
 gerinti profesinio rengimo ir mokymo kokybę bei veiksmingumą. Didinti jo patrauklumą ir aktualumą;
 mokymąsi visą gyvenimą ir judumą paversti tikrove;
 stiprinti kūrybingumą, novatoriškumą ir verslumą;
 skatinti vienodas galimybes, socialinę sanglaudą ir aktyvų pilietiškumą.
Naudojant šiuos tikslus kaip pagrindą ir visiškai pripaţįstant valstybių narių atsakomybę uţ mokymo turinį ir švietimo bei mokymo sistemų organizavimą, nustatyti keli trumpalaikiai siektini rezultatai ateinantiems ketveriems metams (2011–2014 m.). Pavyzdţiui, siekiant gerinti profesinio rengimo ir mokymo kokybę bei veiksmingumą, didinti jo patrauklumą ir aktualumą, nacionaliniu lygiu siūlomi šie veiksmai:
 organizuoti veiklą, skirtą profesinio rengimo ir mokymo patrauklumui ir kompetencijai šioje srityje propaguoti, prireikus, be kita ko, rengti kampanijas ir gebėjimų konkursus;
 remti veiklą, kuri suteikia galimybes privalomojo ugdymo laikotarpiu jaunesnių klasių mokiniams susipaţinti su profesiniais amatais ir profesinės karjeros galimybėmis;
 imtis tinkamų priemonių EQAVET (Europos profesinio mokymo kokybės uţtikrinimo) rekomendacijai įgyvendinti ir daryti paţangą įgyvendinant nacionalines kokybės uţtikrinimo sistemas profesinio rengimo ir mokymo srityje.
Siekiant mokymąsi visą gyvenimą ir judumą paversti tikrove, nacionaliniu lygiu siūlomi šie veiksmai:
 siekiant kuo labiau padidinti profesinio rengimo ir mokymo įnašą siekiant programoje „Švietimas ir mokymas 2020 m.“ nustatyto 15 % lyginamojo standarto suaugusiųjų mokymosi visą gyvenimą srityje, perţiūrėti, kaip visi dalyvaujantys suinteresuotieji subjektai naudoja paskatas ir naudojasi teisėmis bei vykdo pareigas, ir imtis tinkamų veiksmų dalyvavimui C-VET (tęstiniame mokyme) paskatinti;
 įgyvendinti Europos kvalifikacijų sandaros (EKS) rekomendaciją;
 sukurti neformaliojo mokymosi ir savišvietos pasiekimų patvirtinimo procedūras remiantis EKS/NKS ir gairėmis ir skatinti jas naudoti;
 daryti paţangą įgyvendinant ECVET (Europos profesinio mokymo kreditų sistemą) laikantis rekomendacijos ir dalyvauti ECVET bandymuose judumo poţiūriu;
 imtis tinkamų priemonių judumui VET padidinti.
Siekiant stiprinti kūrybingumą, novatoriškumą ir verslumą, nacionaliniu lygiu siūlomi šie veiksmai:
 skatinti kurti partnerystes kūrybingumo ir inovacijų srityje;
 skatinti, kad visi profesinio rengimo ir mokymo paslaugų teikėjai veiksmingai naudotųsi naujoviškomis ir kokybiškomis technologijomis;
 imtis priemonių verslumui skatinti.
Siekiant skatinti vienodas galimybes, socialinę sanglaudą ir aktyvų pilietiškumą, nacionaliniu lygiu siūloma:
 imtis prevencinių ir taisomųjų priemonių, kad profesinio rengimo ir mokymo įnašas siekiant sumaţinti mokyklos nebaigusių asmenų skaičių būtų kuo didesnis;
 apsvarstyti galimybę sukurti konkrečias priemones, skirtas ţemos kvalifikacijos ir kitų rizikos grupėms priklausančių asmenų dalyvavimui švietimo ir mokymo sistemoje didinti.
Visas gairių tekstas:
Tarybos ir Taryboje posėdţiavusių valstybių narių vyriausybių atstovų išvados dėl glaudesnio europinio bendradarbiavimo profesinio rengimo ir mokymo srityje prioritetų 2011–2020 m. laikotarpiu:
http://register.consilium.europa.eu/pdf/lt/10/st15/st15010.lt10.pdf
Priorities for enhanced European cooperation in vocational education and training for the period 2011-2020 - Conclusions of the Council and of the Representatives of the Governments of the Member States, meeting within the Council: http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_Data/docs/pressdata/en/educ/117849.pdf
2010 m. gruodžio 7 d. 33 Europos šalių ministrai įvertins Kopenhagos proceso – Europos bendradarbiavimo profesinio mokymo srityje – pasiekimus per praėjusį dešimtmetį ir nustatys veiklų programą 2010-2020 metams
Konferencijos, kuri įtraukta į Belgijos pirmininkavimo ES Tarybai programą, tikslas – pasiekti susitarimą dėl glaudesnio Europos bendradarbiavimo profesinio mokymo srityje. 2002 m. lapkričio mėn. 31 šalies (ES valstybių narių, Kroatijos, Makedonijos, Turkijos, Islandijos, Lichtenšteino, Norvegijos) švietimo ministrai, socialiniai partneriai ir Europos komisija pasirašė Kopenhagos deklaraciją dėl glaudesnio Europinio bendradarbiavimo profesinio mokymo srityje. Deklaracijoje nustatyti tokie bendradarbiavimo prioritetai, kaip profesinio mokymo tobulinimas tarptautiniu mastu, kvalifikacijų skaidrumas ir pripaţinimas bei mokymo kokybės uţtikrinimas. Deklaracijoje nustatytų prioritetų įgyvendinimas, perţiūra ir atnaujinimas pavadintas „Kopenhagos procesu“. Nuo 2002 m. šis procesas labai prisidėjo prie profesinio mokymo matomumo didinimo ir jo įvaizdţio gerinimo Europoje.
Pristatomi projekto „Neformalaus ir savaiminio mokymosi pasiekimų nustatymas, įvertinimas ir pripažinimas (IBAK)“ rezultatai
2008 m. gruodţio mėnesį prasidėjęs ir du metus trukęs projektas buvo remiamas ES mokymosi visą gyvenimą programos. IBAK projektą vykdė partnerių iš Austrijos, Vokietijos, Prancūzijos, Lietuvos, Slovakijos, Nyderlandų ir Šveicarijos konsorciumas.
Daugiau informacijos: http://www.lssa.smm.lt/index.php?id=225

Į profesines mokyklas šiemet priimta per 21 tūkst. mokinių
Šiais metais į profesinio mokymo įstaigas buvo priimta 21518 mokinių – dviem tūkstančiais daugiau negu buvo planuota. Apie 40 proc. priimtųjų pasirinko profesines mokyklas jau turėdami brandos atestatus. Šiemet priėmimo planai buvo sudaryti atsiţvelgus į didėjantį jaunimo susidomėjimą profesiniu mokymu – 2009 m. į profesines mokyklas buvo priimta 13 proc. daugiau negu planuota pirmakursių. Ţymiai padaugėjo stojančiųjų į profesines mokyklas po mokyklos baigimo – priimta pusantro tūkstančio abiturientų daugiau negu pernai. Prieš dvejus metus į profesines mokyklas stojo 5,2 tūkst. baigusių vidurines mokyklas, pernai jų buvo 7,1 tūkst., o šiemet jau priimta 8,5 tūkst. jaunų ţmonių, turinčių brandos atestatus.
Daugiau informacijos Švietimo ir mokslo ministerijos interneto svetainėje

Europos Komisija paskelbė 28 veiksmų planą jaunimo išsilavinimo ir įsidarbinimo galimybėms remti
Europos Komisija pradeda naują iniciatyvą „Judus jaunimas", kuria siekiama padėti jaunimui įgyti ţinių, įgūdţių ir patirties, reikalingų pirmam darbui gauti. Šią iniciatyvą, įtrauktą į naująją ES strategiją „Europa 2020", sudaro 28 pagrindiniai veiksmai. Jais bus siekiama uţtikrinti, kad švietimas ir mokymas geriau atitiktų jaunuolių reikmes ir padidintų jų galimybes įsidarbinti.
"Judus jaunimas" – labai svarbi priemonė, padėsianti siekti strategijos „Europa 2020" tikslų: iki 2020 m. mokyklą metančių asmenų skaičių sumaţinti nuo 15 proc. iki 10 proc., o aukštąjį ar lygiavertį išsilavinimą įgijusių jaunuolių skaičių padidinti nuo 31 proc. iki bent 40 proc. Be to, šia iniciatyva uţtikrinant, kad jaunuoliai įgytų rytojaus darbo rinkoms svarbių įgūdţių, valstybėms narėms bus padedama siekti dar vieno ES iškelto tikslo – per ateinantį dešimtmetį uţimtumą padidinti iki 75 proc. Komisijos tyrimų duomenimis, 2020 m. 35 proc. naujų darbo vietų bus reikalaujama aukštos, o 50 proc. – vidutinės kvalifikacijos.
Įgyvendinant iniciatyvą bus imamasi tokių tikslinių veiksmų:
 Bus sukurta speciali interneto svetainė, kur bus pateikiama visa informacija apie studijų ar darbo galimybes, patariama, kaip gauti ES paramą ir informuojama apie asmens teises. Bus remiamasi jau įgyvendintomis iniciatyvomis, pavyzdţiui, PLOTEUS (Mokymosi galimybių visoje Europoje portalas).
 Bandomuoju projektu „Tavo pirmasis EURES darbas" darbdaviai (visų pirma maţosios ir vidutinės įmonės) bus konsultuojamos, kaip pasiūlyti darbo vietą kandidatams uţsienyje, teikiama finansinė pagalba. Šis projektas, vadovausimas Europos uţimtumo tarnybų tinklo EURES, bus pradėtas 2011 m.
 Komisija drauge su Europos investicijų banku nagrinėja galimybę sukurti Europos studentų paskolų sistemą.
 Komisija pristatys tyrimo, kuriuo vertinta alternatyvi daugiamatė visuotinė universitetų reitingavimo sistema, rezultatus. Taikant naująją sistemą bus galima susidaryti išsamesnį ir realistiškesnį vaizdą apie aukštųjų mokyklų veiklą nei pagal dabartinę reitingavimo sistemą.
 Komisija taip pat ketina įdiegti jaunimui privalumų ir nuolaidų teiksiančią „Judaus jaunimo" kortelę.
 Nauja laisvų darbo vietų stebėjimo sistema veiks tarsi visos Europos darbo rinkos ţvalgyba ir bus naudinga tiek darbo ieškantiems asmenims, tiek darbo birţų konsultantams. Ji turėtų pradėti veikti iki šių metų pabaigos.
 Naudojantis Komisijos naująja Europos mikrofinansų priemone „Progress" jauniems verslininkams bus padedama steigti ar plėtoti savą verslą.
 Komisija ragins valstybes nares įgyvendinti „Jaunimo garantijų" iniciatyvą, pagal kurią būtų siekiama uţtikrinti, kad visi jaunuoliai per šešis mėnesius nuo mokyklos baigimo dirbtų, toliau mokytųsi arba staţuotųsi.
 Komisija pasiūlys vadinamąjį Europos įgūdţių pasą, kuris bus grindţiamas Europass (europiniu internetiniu gyvenimo aprašymu) ir kuriame bus fiksuojami aiškūs ir palyginami įgūdţiai. Planuojama šios iniciatyvos pradţia – 2011 m. ruduo.
Daugiau informacijos Švietimo mainų ir paramos fondo interneto svetainėje

Pristatome Europinių projektų bazę „Eve“
„Eve“ – tai elektroninė platforma, skirta Europos Komisijos administruojamų programų švietimo ir mokymo, kultūros, jaunimo ir pilietiškumo srityse projektų rezultatams skleisti. Naudojantis „Eve“, galima susipaţinti su įgyvendintais arba įgyvendinamais projektais bei jų metu parengtomis mokymosi priemonėmis, vadovėliais, interneto svetainėmis, strateginiais dokumentais ir kitais vertingais informacijos šaltiniais. „Eve“ bus naudinga projektų koordinatoriams, švietimo ir mokymo institucijoms, mokytojams, įmonėms, tyrėjams, jaunimo ir kultūros organizacijoms, NVO, nacionalinės, regioninės ir vietos valdţios atstovams ir visiems kitiems.
„Eve“ platforma
Kuriama Europinė gebėjimų, kompetencijų ir profesijų taksonomija
Europos Komisija kuria Europinę gebėjimų, kompetencijų ir profesijų taksonomiją (angl. Skills, Competences and Occupations taxonomy, ESCO), kuri leis apibūdinti svarbiausius gebėjimus, kompetencijas ir kvalifikacijas, reikalingas keletui tūkstančių profesijų. Su bandomąja ESCO taksonomijos versija galima susipaţinti

Europos Komisija skatina rinktis profesinį mokymą
2010 m. birželio 9 d. Europos Komisija pristatė naują profesinio mokymo ateities viziją. Siekiama atnaujinti profesinio mokymo sektorių, padaryti jį patrauklesnį ir kokybiškesnį, kad jaunimas įgytų įgūdžių, reikalingų rasti tinkamą darbą, o suaugusieji – galimybę tobulinti įgūdžius visą profesinį gyvenimą. Komisija siekia paskatinti daugiau žmonių mokytis profesinėse mokyklose ir taip pagerinti savo užimtumo perspektyvas.

Gairėse, kaip profesiniam mokymui būtų galima suteikti naują postūmį, siūloma:
 užtikrinti, kad būtų sudarytos lanksčios ir visais amžiaus tarpsniais prieinamos galimybės mokytis ir įgyti kvalifikaciją;
 skatinti judumą, kad būtų paprasčiau įgyti patirties užsienyje arba kitame ekonomikos sektoriuje;
 užtikrinti kuo aukštesnę profesinio mokymo kokybę;
 suteikti daugiau galimybių palankių sąlygų neturintiems asmenims – mokyklos nebaigusiems asmenims, menkos kvalifikacijos asmenims ir bedarbiams, žmonėms iš imigrantų šeimų ir neįgaliesiems;
 ugdyti mokinių kūrybingumą, inovatyvumą ir verslumą.
Tikimasi, kad ES ministrai planą apsvarstys ir priims antroje šių metų pusėje.
Daugiau informacijos: http://ec.europa.eu/lietuva/news_hp/news/09062010_profesinis_mokymas_lt.htm
Visas komunikato tekstas „Naujasis postūmis Europos bendradarbiavimui profesinio mokymo srityje, siekiant
paremti strategiją „Europa 2020“ (anglų k.): http://ec.europa.eu/education/vocationaleducation/doc/com296_en.pdf
Santrauka „ES komunikatas dėl profesinio mokymo ateities“ (lietuvių k.):
http://ec.europa.eu/lietuva/documents/santraukos_pilieciams/profesnio_mokymo_ateitis.pdf

Seimas priėmė Uţimtumo rėmimo įstatymo pataisas
Nedarbui mažinti skirtos įstatymo pataisos turėtų suteikti daugiau galimybių pradedantiems darbinę veiklą žmonėms bei smulkiajam verslui ir sudaryti sąlygas plėsti viešųjų darbų finansavimą. Priėmus pataisas taip pat
bus pagreitinta pagalba įspėtiems apie atleidimą iš darbo bei prailginta darbo įgūdžių rėmimo priemonės trukmė.
Įstatymo pataisos: http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=374947&p_query=&p_tr2=
Daugiau informacijos: http://www.socmin.lt/index.php?-262564911

Tyrimas nubrėš specialistų poreikio gaires
Švietimo ir mokslo ministerijoje vykusiame susitikime buvo aptartas galimybių studijos projektas, skirtas specialistų poreikiui prognozuoti. Darbo grupė, sudaryta iš 11 ministerijų bei kitų institucijų atstovų, apsvarstė
užduotis studijai, kuri apibrėš specialistų kvalifikacijų žemėlapio kontūrus.
Daugiau informacijos: http://www.smm.lt/naujienos/pranesimai.htm?id=3088

Nedarbas šalyje truputį sumaţėjo
2010 m. birželio 1 d. Lietuvos darbo biržos duomenų bazėje buvo įregistruota beveik 324,2 tūkst. bedarbių. Tai sudarė 15,05 proc. visų darbingų šalies gyventojų (0,4 proc. mažiau nei gegužės 1 d.). Pirmą kartą nuo
2008 m. spalio mėn. mėnesinis nedarbo rodiklis šalyje mažėjo.
Daugiau informacijos: http://www.ldb.lt/Informacija/Apie/Naujienos/UserDisplayForm.aspx?ID=6227

Europos pripaţinimo aprašas – projektų ir praktikos tyrimas
Šiuo metu vykdomas Europos Komisijos užsakytas tyrimas – atnaujinti su mokymosi pripažinimu susijusią informaciją. Europos savaiminio ir neformalaus mokymosi aprašas (angl. European Inventory on Validation of
Non-formal and informal learning) - tai tęstinis projektas, skirtas rinkti informaciją iš 32 valstybių apie su neformalaus ir savaiminio mokymosi pripažinimu susijusius projektus.
Daugiau informacijos: http://www.smpf.lt/index.php?id=3601

2010 m. geguţės 27-28 d. Švietimo ir mokslo ministerija bei Vytauto Didţiojo universitetas (VDU)
pakvietė profesinio mokymo teoretikus, praktikus ir šią sritį studijuoti dar tik pradėjusiuosius diskusijai tema „Sistemoteorinės profesinio rengimo kaitos dimensijos“. Įvykusi konferencija ir įvadiniai jos renginiai buvo skirti 60-ųjų profesoriaus Rimanto Laužacko (1950-2009) gimimo metinių paminėjimui. Profesorius R.Laužackas nuo pat Nepriklausomybės atkūrimo aktyviai dalyvavo profesinio rengimo sistemos kaitos procesų inicijavime ir jų vykdyme, skatino ir pats dalyvavo atvirose mokslininkų, politikų ir praktikų diskusijose.
Konferencijos plenariniame posėdyje ir sekcijose profesinio rengimo kaitai aptarti bei moksliniams tyrimams pristatyti skaityta daugiau nei 30 pranešimų. Konferencijos darbas organizuotas 6 konferencijos sekcijose:
„Profesinio rengimo politika ir valdymas“, „Ikiprofesinio ugdymo uždaviniai ir profesinio rengimo kaita“, „Pirminio profesinio rengimo kaitos tendencijos“, „Tęstinis profesinis rengimas mokymosi visą gyvenimą kontekste“, „Profesijos mokytojų rengimas“, „Profesinio rengimo kokybė“.
Su konferencija susijusią informaciją galima rasti internetinėje svetainėje adresu: http://www.vdu.lt/profesinisrengimas.
Straipsnius, kurių pagrindu buvo parengti konferencijos pranešimai, galima rasti VDU leidžiamo mokslinio žurnalo „Profesinis rengimas: tyrimai ir realijos“ 19-ame numeryje (ISSN 1392-6241).
Daugiau informacijos: http://www.kpmpc.lt/refernet/docs/VDU_konferencija_2010.pdf

Lietuvos profesinių mokyklų moksleiviai uţėmė aukštas vietas tarptautiniuose profesinio meistriškumo konkursuose. Sveikiname konkursų dalyvius ir juos parengusius profesijos mokytojus!
Vilniaus automechanikų ir verslo mokyklos mokiniai tarptautiniame profesinio meistriškumo konkurse „Jaunasis automechanikas 2010“, kuris vyko Poznanėje (Lenkija), varžydamiesi su automechanikų
specialybės mokiniais iš aštuonių šalių, užėmė dvi pirmąsias vietas.
Daugiau informacijos: http://www.smm.lt/naujienos/pranesimai.htm?id=3083
Informacija apie praėjusiais metais Lietuvoje organizuotą konkursą:
http://www.kpmpc.lt/refernet/docs/Jaunasis-automechanikas.pdf
VšĮ Vilniaus statybininkų rengimo centro mokiniai Austrijos sostinėje Vienoje vykusiame tarptautiniame gipso kartono sistemų montuotojų turnyre „Knauf Junior Trophy 2010“ tarp 14 Europos valstybių komandų užėmė
ketvirtąją vietą, nusileidę tik Austrijos, Kroatijos ir Šveicarijos komandoms. Prieš tai vykusiame Pabaltijo šalių pasiruošimo turnyre lietuviai buvo pirmi.
Plačiau: http://www.vsrc.lt/

Profesinio mokymo įstaigos labiau orientuosis į darbo rinkos poreikius
Gegužės 25 d. Seimas priėmė Profesinio mokymo įstatymo pataisas kurios turėtų padėti užtikrinti geresnį profesinio mokymo įstaigų orientavimąsi į darbo rinkos poreikius. Pagal priimtas pataisas, nuo liepos 1 d. profesinio mokymo teikėjai paraiškas dėl priėmimo mokytis į valstybės finansuojamas profesinio mokymo programas turės pateikti švietimo ir mokslo ministrui. Priėmimo į valstybės finansuojamas profesinio mokymo programas planą ministras tvirtins, kai jis bus apsvarstytas Lietuvos profesinio mokymo taryboje.
Daugiau informacijos čia>>  

Patvirtintas Lietuvos kvalifikacijų sandaros aprašas
Lietuvos kvalifikacijų sandaros aprašas nustato Lietuvos Respublikoje nustatytų kvalifikacijų, grindžiamų asmens veiklai reikalingomis kompetencijomis, lygių sistemą. Pagal šiame apraše pateiktą Lietuvos kvalifikacijų sandarą klasifikuojamos, vertinamos ir palyginamos Lietuvos Respublikoje nustatytos, suteikiamos ir pripažįstamos kvalifikacijos, susiejant Lietuvos kvalifikacijų sistemą su kitų Europos Sąjungos valstybių kvalifikacijų sistemomis. Lietuvos kvalifikacijų sandara atitinka 2008 m. balandžio 23 d. Europos Parlamento ir Tarybos rekomendaciją dėl Europos mokymosi visą gyvenimą kvalifikacijų sąrangos kūrimo (2008/C111/01) ir joje nustatytus 8 kvalifikacijų sąrangos lygius.
Kvalifikacijų lygiai išdėstyti pagal hierarchiją, atsižvelgiant į kvalifikacijas pagrindžiančią kompetenciją, kvalifikacijų įgijimo būdus ir kvalifikacijų lygius apibrėžiančius kriterijus.
Kvalifikacijų lygiai:
- I lygio kompetencija įgyjama siekiant bendrojo išsilavinimo, kai mokomasi formaliuoju arba (ir) neformaliuoju, arba (ir) savišvietos būdais;
-  II–IV lygio kvalifikacijos įgyjamos mokantis pagal profesinio mokymo programas arba savarankiškai, arba iš profesinės veiklos patirties;
-  V lygio kvalifikacijos įgyjamos mokantis pagal mokymo programas, skirtas asmenims, turintiems profesinę kvalifikaciją ir nustatytos trukmės profesinės veiklos patirties, laipsnio nesuteikiančių studijų (išskyrus rezidentūros) programas ir (arba) iš profesinės veiklos patirties ir mokantis savarankiškai;
-  VI lygio kvalifikacijos įgyjamos studijuojant pirmojoje universitetinių ar koleginių studijų pakopoje, Lietuvos Respublikos Vyriausybės ar jos įgaliotos institucijos nustatytais atvejais – pagal laipsnio nesuteikiančių
studijų programas ir (arba) iš profesinės veiklos patirties ir mokantis savarankiškai;
- VII lygio kvalifikacijos įgyjamos studijuojant antrojoje universitetinių studijų pakopoje ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės ar jos įgaliotos institucijos nustatytais atvejais – pagal vientisųjų studijų arba laipsnio nesuteikiančių studijų programas ir (arba) iš profesinės veiklos patirties ir mokantis savarankiškai;
- VIII lygio kvalifikacijos įgyjamos studijuojant doktorantūroje ir (arba) iš profesinės veiklos patirties ir mokantis savarankiškai.
Lietuvos kvalifikacijų sandaros aprašas čia>> 

AIKOS sistemos plėtrai – daugiau nei 5 mln. Litų
AIKOS – tai atvira informavimo, konsultavimo ir orientavimo sistema, kurios pagrindinis tikslas – teikti aktualią, kokybišką informaciją apie mokymosi galimybes Lietuvoje. Pagrindiniai AIKOS interneto svetainės lankytojai –
moksleiviai, studentai, kvalifikaciją norintys kelti darbuotojai bei darbdaviai. Prieš pora metų sukurta sistema jau ne visiškai atitinka svetainės lankytojų poreikius, todėl nuspręsta ją toliau tobulinti.
Projekto įgyvendinimui skirta daugiau nei 5 mln. litų. Didžioji dalis šių lėšų – 4 mln. 900 tūkst. skiriami iš ES struktūrinių fondų, likusi dalis – iš Lietuvos biudžeto.
Numatomi trys pagrindiniai sistemos plėtros etapai: pirmiausia bus vykdoma svetainės lankytojų apklausa, siekiant išsiaiškinti, ko jie pasigenda AIKOS puslapiuose. Po to atsižvelgus į jų nuomonę bei pageidavimus,
bus parengti pakeitimai, o paskutiniame etape – diegiama reikalinga programinė įranga.
Tikimasi, kad iki projekto pabaigos – 2013 metų, AIKOS taps informatyvesnė bei patrauklesnė vartotojams.
Daugiau informacijos čia>>  

Ugdydami karjeros kompetenciją mokiniai lengviau ras profesijos kelią
Gegužės 3 d. Lietuvos mokinių informavimo ir techninės kūrybos centre buvo pradėtas vykdyti projektas „Ugdymo karjerai paslaugų ir stebėsenos modelių sukūrimas ir plėtra bendrajame lavinime ir profesiniame
mokyme“. Projekto įgyvendinimui skirta daugiau nei 55 mln. litų, iš kurių beveik 47 mln. litų – iš ES struktūrinių fondų. Projekto metu (iki 2013 metų) bus parengta beveik 2000 karjeros konsultantų, kurie padės vyresniųjų klasių mokiniams suvokti savo gebėjimus, išsirinkti tinkamą profesiją ir vėliau sėkmingai konkuruoti darbo rinkoje.
Daugiau informacijos čia>>

Sektoriniai praktinio mokymo centrai – naujas požiūris į profesijos mokslą
Gegužės 13 d. įvyko naujai kuriamo Kirpimo, grožio ir susijusių paslaugų sektorinio mokymo centro pristatymas. Šis centras – vienas iš aštuonių sektorinių praktinio mokymo centrų, kuriamų Lietuvos profesinio
mokymo sistemoje. Jie bus įsteigti keturiuose didžiuosiuose šalies miestuose ir Alantoje (Molėtų raj.).
Daugiau informacijos čia>>  

Nedarbas šalyje sudarė 15,1 proc. visų darbingų šalies gyventojų
Gegužės 1 d. Lietuvos darbo biržos duomenų bazėje buvo įregistruota beveik 325 tūkst. bedarbių. Išaugusį bedarbių skaičių iš dalies lėmė ir padidėjęs šalies piliečių suinteresuotumas pasinaudoti valstybės teikiamomis. Daugiau informacijos čia>>

Bedarbiams su aukštuoju išsilavinimu – atskiri profesinio rengimo kursai
Darbo netekę įmonės su aukštuoju išsilavinimu priverstinę bedarbystės pauzę galės panaudoti profesinių žinių atnaujinimui universitetuose ir kolegijose. Švietimo ir mokslo ministerija, bendradarbiaudama su Lietuvos darbo birža, inicijuoja specialius  kvalifikacijos tobulinimo kursus aukštosiose mokyklose. Sugrįžę į auditorijas diplomuoti specialistai įgis naujų darbo rinkoje paklausių kompetencijų. Universitetai ir kolegijos Švietimo ir mokslo ministerijai pateiks informaciją apie kvalifikacijos tobulinimo modulius, kuriuos galėtų pasiūlyti norintiems atnaujinti anksčiau įgytas žinias ar įgyti naujų. Perkvalifikavimo kursai truks nuo dviejų mėnesių iki vienerių metų, ne mažiau kaip ketvirtadalis programos bus skiriama praktiniam mokymui. Aukštųjų mokyklų pasiūlytus ir švietimo ir mokslo ministro  patvirtintus perkvalifikavimo modulius finansuos Lietuvos darbo birža. Iki 2011 m. pabaigos tam planuojama skirti per 4 mln. Lt iš ES struktūrinių fondų, kvalifikacijos tobulinimo programos galės būti vykdomos bei finansuojamos ir vėliau.
Daugiau informacijos čia>>

Kovoje su nedarbu – 87,9 mln. litų injekcija iš ESF
Birželio mėnesį bus pradėtas įgyvendinti projektas, skirtas nedarbui mažinti ir įmonių užimtumui didinti. Europos socialinio fondo (ESF) lėšomis finansuojamo projekto pinigai bus panaudoti bedarbių ir įspėtų apie atleidimą iš darbo darbuotojų profesiniam mokymui. Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos skaičiavimais, per šį projektą bus įdarbinta virš 17 tūkst. įmonių, o numatoma projekto trukmė – 19 mėnesių.
Daugiau informacijos čia>>  

Saulius Tvirbutas („Valstiečių laikraštis“): Studentai praktikai nepageidaujami
Besimokantieji žemdirbiškų specialybių jaunuoliai turi mažai galimybių įgyti praktinių įgūdžių. Aukštųjų, kolegijų ir profesinių mokyklų studentai žinių daugiausia gauna paskaitose, ūkiuose, bet įmonėse jie nėra laukiami.
Žemės ūkio ministerija ieško būdų, kaip labiau motyvuoti darbdavius priimti studentus.
Daugiau informacijos čia>>

Švietimo ir mokslo ministerija Vyriausybei teikia nacionalinės kvalifikacijų sistemos projektą
Švietimo ir mokslo ministerija teikia Vyriausybei Lietuvos kvalifikacijų sandaros projektą, kuris parengtas atsižvelgus į ES rekomendacijas, ES struktūrinių fondų projekto rezultatus, Lietuvos mokslininkų atliktus tyrinėjimus ir socialinių partnerių išsakytą nuomonę. Lietuva, prisidėdama prie bendros Europos ekonominės, socialinės erdvės bei darbo rinkos kūrimo, privalo sukurti savo nacionalinę kvalifikacijų sistemą, susietą su kitų ES šalių sistemomis, derančią su Europos Parlamento ir Tarybos rekomendacijomis. Kuriant šios sistemos mokslinį pagrindą, dirbo aukštos kvalifikacijos mokslininkai, jiems talkino socialiniai partneriai.
Daugiau informacijos čia>>

Tarptautinė konferencija Vilniuje
Balandžio 15 d. Vilniuje įvyko VšĮ „Kompetencijų tyrimo akademija“ kartu su Vytauto Didžiojo universitetu organizuota tarptautinė konferencija „Europos kvalifikacijų sistema – ES bendrosios darbo rinkos efektyvumo   garantas“.
Konferencijoje skaitytus pranešimus rasite čia>> 

Profesinėse mokyklose daugėja mokinių
Statistikos departamentas, remdamasis Švietimo informacinių technologijų centro duomenimis, informuoja, kad 2009-2010 mokslo metų pradžioje šalyje veikė 78 profesinės mokyklos, kuriose mokėsi 47,9 tūkst. mokinių. Palyginti su praėjusiais mokslo metais, mokinių skaičius profesinėse mokyklose padidėjo 4 tūkst. (9 proc.) ir yra didžiausias per pastarąjį dešimtmetį.
Daugiau informacijos čia>>

Meilės Lukšienės skaitymai: švietimas – kaip valstybės kūrimo pamatas
Švietimo ir mokslo ministerijoje vykusiuose skaitymuose „Švietimo atsinaujinimas: politinės, ekonominės, sociokultūrinės, technologinės aplinkybės ir tendencijos“ aptartos švietimo reformos pradininkės, profesorės M. Lukšienės keltos idėjos, diskutuota apie mokyklos vaidmenį ugdant laisvą visuomenę, politinę švietimo kaitą, technologinį švietimo kontekstą ir kt. Taip pat šiais skaitymais pradedamas ministerijos viešųjų konsultacijų ciklas, skirtas Valstybinės švietimo strategijos po 2012 m. rengimui. Planuojama, kad konsultacijos dėl švietimo strategijos atnaujinimo 2013 m. vyks etapais. 2010 m. – strategijos analizės metai, 2011 m. strategijos modeliavimo metai, o 2012 m. svarstomi pasiūlymai ir tvirtinama strategija.
Daugiau informacijos čia>>

Mokykloms modernizuoti – nauja vaizdo ir garso technika
Šalies mokyklas, dalyvaujančias projekte „Technologijų, menų ir gamtos infrastruktūra“ šiais metais pasieks joms skirta technika – kompiuteriai, projektoriai, spausdintuvai, fotoaparatai, vaizdo kameros, namų kino sistemos. Projekto „Technologijų, menų ir gamtos infrastruktūra“ tikslas – modernizuoti bendrojo lavinimo ir profesinio mokymo mokyklas, kuriose mokosi 9–12 klasių mokiniai, atnaujinant gamtos mokslų, menų bei technologijų mokymo priemones ir įrangą. Įgyvendinus projektą, pirmą kartą šalyje bus modernizuoti mokyklų technologijų, menų ir gamtos mokslų kabinetai, nupirktos mokymo priemonės, kompiuteriai, instrumentai, staklės ir kt., kuriomis rengdamiesi pamokoms bei ugdymo procese naudosis mokiniai ir mokytojai.
Daugiau informacijos čia>>


Studijų ir mokslo modernizacijai – milijoninė ES lėšų injekcija
Lietuvos mokslo ir studijų kokybei pagerinti investuojama beveik 85 mln. Lt iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų. Ši finansinė injekcija skiriama studijų programoms atnaujinti, inovatyviems mokymo metodams
kurti, dėstytojų kvalifikacijai tobulinti, naujiems praktikų modeliams sukurti. Iš šių lėšų taip pat bus skatinama aktyvesnė mokslininkų asociacijų ir draugijų veikla. Švietimo ir mokslo ministerija paramos piniginius išteklius paskirstė 94 studijų ir mokslo kokybės gerinimo projektams.
Daugiau informacijos čia>>


Vyriausybė – už lengvatas pirmą kartą įsidarbinusiems
Vyriausybė, siekdama skatinti darbdavius priimti į darbą darbo patirties neturinčius asmenis, siūlo nustatyti, kad darbdaviai, pagal darbo sutartį pirmą kartą įdarbinę tokius asmenis, būtų atleisti nuo socialinio draudimo
įmokų dalies, skirtos pensijoms. Šią mokestinę lengvatą asmuo turėtų vienerius metus nuo įsidarbinimo pirmą kartą pradžios.Daugiau informacijos čia>>

Pradėtas rengti mokytojų ankstesnio išėjimo į pensiją modelis
Vyriausybės sudaryta darbo grupė nutarė atlikti šalies mokytojų apklausą dėl ankstesnio mokytojų išėjimo į pensiją. Darbo grupė ketina parengti modelį dėl mokytojų galimo ankstesnio išėjimo į pensiją. Tikimasi, kad iki
spalio mėnesio toks modelis bus parengtas.Daugiau informacijos čia>>

Slėnius Lietuvoje prižiūrės tarptautinė slėnių stebėsenos grupė
Integruotus mokslo, studijų ir verslo centrus (slėnius) ir Jungtinių tyrimų programas prižiūrės tarptautinė slėnių stebėsenos grupė. Grupės pagrindą sudarys įvairių sričių tarptautiniai ekspertai. Joje taip pat dirbs Lietuvos mokslo ir studijų įstaigų, kitų įmonių, organizacijų specialistai. Vienas iš stebėsenos grupės sudarymo tikslų – vykstant slėnių steigimo procesams įvesti lėšų naudojimo priežiūrą, susieti slėnių ir programų finansavimą su veiklos vertinimo rodikliais. Daugiau informacijos čia>>

Vidurinio mokslo kokybę miestų gyventojai vertina geriau nei aukštojo
Apklausti 500 didžiųjų miestų gyventojų Lietuvoje suteikiamo vidurinio mokslo kokybę vertina šiek tiek geriau nei aukštojo. 11,6 proc. respondentų vidurinio mokslo kokybę vertina prastai. Kur kas daugiau – atitinkamai 23,2 ir 52,6 proc. kokybę vertina teigiamai ir vidutiniškai, rodo "Veido" užsakymu atlikta apklausa.Daugiau informacijos čia>>

Vilniaus universitete apdovanotos atsakingiausios metų įmonės
Nacionaliniu atsakingo verslo apdovanojimu pagerbiamos tos įmonės, kurios labiausiai prisideda prie socialinės gerovės kūrimo ir jos stiprinimo, poveikio aplinkai mažinimo Lietuvoje; jų veikla demonstruoja pačių
įmonių lyderystę ir nuoširdų jų įsipareigojimą veikti skaidriai ir sąžiningai elgtis su darbuotojais, visuomene ir valstybe, vertinti verslo veiklos poveikį aplinkai ir mažinti tokio poveikio neigiamas pasekmes. Šių metų
apdovanojimų metu ypatingas dėmesys buvo skiriamas įmonių veiklai, kuria buvo siekiama spręsti ekonominės krizės iššūkius. Nugalėtojams apdovanojimai trijų kategorijų įmonių tarpe (Lietuvos didelių įmonių, užsienio kapitalo įmonių bei smulkaus ir vidutinio verslo kategorijoje) buvo įteikti pagal tris nominacijas: „Metų darbovietė“, „Metų bendruomeniškiausia įmonė“, „Aplinkosaugos įmonė“ bei pagrindinis prizas – „Socialiai atsakinga įmonė 2009“.Daugiau informacijos čia>>

CEDEFOP (Europos profesinio mokymo plėtotės centras) išleido leidinį, skirtą rizikos grupei priklausančių jaunuolių profesiniam orientavimui
Ataskaitoje analizuojamos profesinio orientavimo priemonės (formalios, neformalios ir savaiminės), kuriomis siekiama sudaryti sąlygas baigti mokyklą, reintegruoti jaunus žmones; bei priemonės, palengvinančios
perėjimą iš mokyklos į darbi rinką. Ataskaitoje pateikiamos tiek dominuojančios krypties priemonės ir paslaugos, tiek specifiniai projektai, kurie atitinka Europos Sąjungos Tarybos patvirtintą profesinio orientavimo
apibrėžimą. Daugiau informacijos čia>>

«Atgal
Naujienų prenumerata
Įveskite savo el. pašto adresą:
Lietuvos švietimo ir mokslo
profesinė sąjunga

Adresas: J. Jasinskio 9 – 413
LT - 01112 Vilnius, Lietuva
Tel./Faksas: + 370 5 2130252
El. paštas: info@svietimoprofsajunga.lt

Sprendimas:Infoluitai
© 2012 LŠMPSF. Visos teisės saugomos. Privatumo politika.