Lt EN
Telefonas kontaktams: +370 5 2130252
LIETUVOS ŠVIETIMO IR MOKSLO PROFESINĖ SĄJUNGA
www.lsmpsf.lt

Pirmą kartą Lietuvoje tarptautiniai ekspertai vertins profsąjungos vykdomų mokymų kokybę (0)

2012 Gegužės 8d.


Lietuvos švietimo profesinė sąjunga žengia dar vieną drąsų žingsnį, kuris yra būdingas atviroms, šiuolaikiškoms ir europietiškoms organizacijoms. Birželio mėnesį Lietuvoje vyks kompetentingų asmenų iš Vokietijos, Italijos, Turkijos vizitas, siekiant įvertinti profesinės sąjungos organizuojamų mokymų kokybę. Tai programos, lektorių, organizacijos išorinis vertinimas. Toks vertinimas ir jo rezultatai yra labai svarbūs LŠPS, kuri pagal skirtingas programas vykdo daugiau kaip 100 įvairių mokymų ir seminarų per metus.

Nors tarptautinių ekspertų vizitas į LŠPS vyks kaip tai numatyta tarptautinio projekto rėmuose, tačiau ekspertai pakviesti LŠPS pirmininko A.Jurgelevičiaus iniciatyva, nes mokymų kokybės užtikrinimas yra vienas iš profesinės sąjungos prioritetų. Prieš vizitą ekspertai susipažins su LŠPS įsivertinimo ataskaita, kuria jie remsis atlikdami vertinimą.

Vizito metu ekspertai tirs LŠPS vykdomų mokymų kokybę bendraudami su LŠPS administracijos nariais, mokymų personalu bei besimokančiaisiais – LŠPS nariais, vertins LŠPS mokymų organizavimo kokybę, kokybės valdymo efektyvumą ir efektingumą. Kokybės vertinimo kriterijai taip pat padės išsamiausiai įvertinti mokymo programoje įgyjamų kompetencijų suderinamumą su poreikiais ir mokymų metodų taikymo tinkamumą.
Savo pastebėjimus ir rekomendacijas LŠPS mokymų kokybės tobulinimui tarptautiniai ekspertai pateiks vizito ataskaitoje, kurioje aprašys vertintos veiklos dimensiją, naudotus vertinimo metodus, pateiks susistemintus ir apibendrintus mokymų organizavimo ir veiklos kokybės vertinimo rezultatus ir suformuluos įvertinimo išvadas. Prieš pristatant oficialią vizito ataskaitą, LŠPS bus supažindinta su ataskaitos projektu ir kviečiama teikti komentarus.

Ekspertų – kolegų vertinimas atliekamas siekiant surinkti detalią informaciją apie LŠPS vykdomos mokymo veiklos galimo koregavimo poreikius. Toks vertinimas yra efektyvus, nes siejamas su išankstiniu diagnozavimu ir grįžtamuoju ryšiu, skatina mokymų organizatorius analizuoti esamus pasiekimus, programas ar veiklos spragas, sudaro galimybes lektoriams geranoriškai bendradarbiauti ir tobulinti savo veiklas.
LŠPS yra svarbi ir kitų Europos šalių gerosios patirties neformalaus mokymo kokybės užtikrinimo srityje, todėl LŠPS ekspertai gegužės pabaigoje apsilankys pas savo kolegas Italijoje (Perugia) ir padės įvertinti jų organizacijos vykdomų mokymų kokybę.

Kartu su tarptautiniais partneriais iš Vokietijos, Italijos ir Turkijos, LŠPS 2012-2013 metais vykdo Mokymosi visą gyvenimą programos Leonardo da Vinci projektą „Kolegų vertinimas: Darnaus kokybės vystymo didinimas“. Vykdant projektą, visų pirma siekiama įgyvendinti tarpvalstybinius tarpusavio kokybės vertinimus Europos lygmeniu. Vadovaujantis kolegų vertinimo (Peer review) metodologija, pagal nustatytus projekto partnerių tikslus, logiką ir metodiką vertinimą atlieka ekspertų grupė. Ji aiškinasi mokymų, programos, organizacijos stiprybes ir silpnybes, tačiau nepriima galutinio sprendimo, o tik jį pasiūlo, ar tam tikra veikla vykdoma tinkamai.

Išorinis tarptautinių ekspertų kokybės vertinimas vykdomas trimis etapais: a) įsivertinimo ataskaitos analizė; b) ekspertų vizitas į mokymo instituciją; c) įvertinimo ataskaitos parengimas.
Dabartinių kokybės užtikrinimo sistemų išlaikymo kaštai yra dideli, todėl šis projektas yra puiki galimybė LŠPS įsivertinti ir būti įvertintai tarptautiniu lygmeniu.

LLP-LdV-TOI-11-IT-771

 

LŠPS informacija
Pasidalinti:
Rašyti komentarą:
Vardas: *
El.paštas: *
Patvirtinimo kodas: *

Kol kas komentarų nėra

«Atgal
Naujienų prenumerata
Įveskite savo el. pašto adresą:
Lietuvos švietimo ir mokslo
profesinė sąjunga

Adresas: J. Jasinskio 9 – 413
LT - 01112 Vilnius, Lietuva
Tel./Faksas: + 370 5 2130252
El. paštas: info@svietimoprofsajunga.lt

Sprendimas:Infoluitai
© 2012 LŠMPSF. Visos teisės saugomos. Privatumo politika.