Lt EN
Telefonas kontaktams: +370 5 2130252
LIETUVOS ŠVIETIMO IR MOKSLO PROFESINĖ SĄJUNGA
www.lsmpsf.lt

Vasario 16 – oji ir tautinis valstybingumas (0)

2011 Vasario 16d.

Prieš 93 metus Vilniuje posėdžiavusi Lietuvos Taryba paskelbė atkurianti nepriklausomą Lietuvos valstybę. Nors reikėjo dar ne vienerių metų, kad realiai susikurtų valstybė, bet ši data žymėjo naujos, t.y. tautinio valstybingumo epochos pradžią. Lietuvių tautos sąmonėje į praeitį nugrimzdo Lenkijos – Lietuvos valstybės, kuri dar žinoma Respublikos (Žečpospolitos) pavadinimu, atkūrimo planai. Šiandien niekam nė nekyla abejonių, kad lietuviai turi gyventi savo valstybėje. Bet Lietuvos Tarybos nariams su dr. J.Basanavičium priešakyje reikėjo peržengti didelį istorinį, moralinį ir politinį barjerą pasirašant dokumentą, kuriame buvo žodžiai: “Lietuvos Taryba (...) skelbia atstatanti nepriklausomą demokratiniais pagrindais sutvarkytą Lietuvos valstybę su sostine Vilniuje ir tą valstybę atskirianti nuo visų valstybinių ryšių, kurie yra buvę su kitomis tautomis.”

Dar 1915 m. svarstant, kokia turi būti būsimoji Lietuvos valstybė, pasigirsdavo nuomonių, kad ji turėtų pratęsti XIII amžiuje susikūrusios Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės tradiciją ir aprėpti plačias ukrainiečių bei gudų gyvenamas žemes. Taip buvo gana rimtai svarstoma, nors kultūrinė, demografinė, geopolitinė situacija šiuos planus vertė neįgyvendinama utopija. Daug sunkiau buvo atsisakyti idėjos nutraukti valstybinius ryšius su lenkais. XVIII amžiaus pabaigoje žlugusios Lenkijos – Lietuvos valstybės atkūrimo planai, kuriuos aktyviai puoselėjo besikuriančios Lenkijos valstybės politinis elitas su maršalu J.Pilsudskiu priešakyje, visą XIX amžių buvo gyvi ir Lietuvos visuomenėje. Ypač jais žavėjosi bajorai, kurie toje valstybėje užėmė privilegijuotą padėtį ir buvo labiausiai sulenkėję. Tiek 1830-1831 m., tiek 1863-1864 m. sukilimai kilo siekiant atkurti būtent bendrą lenkų ir lietuvių valstybę. Ir tik XIX a. antroje pusėje, prasidėjus lietuviškam tautinio atgimimo sąjūdžiui, kurį įkūnijo “Aušra”, unijinio valstybingumo idėja ėmė blėsti. Jos vietą palaipsniui užėmė tautinio valstybingumo idėja, kuri skelbė, kad Lietuvos valstybė turi apimti tik etnografines lietuvių gyvenamas žemes. Šiuos planus puoselėjo iš valstiečių kilę inteligentai V.Kudirka, J.Basanavičius, J.Šliūpas, K.Grinius, A.Smetona ir kiti. Tautinio valstybingumo planams, Rusijoje 1917 m. į valdžią atėjus bolševikams, buvo bandoma priešpastatyti kosmopolitinius pasaulinės proletarinės revoliucijos ir Jungtinės Europos Tarybų Socialistinės Respublikos, kurios sudėtyje būtų ir Lietuva, projektus. Juos aktyviai, remdamiesi sovietine Raudonąja Armija, bandė įgyvendinti bolševikų vadai V.Uljanovas–Leninas, L.Trockis ir jų “kolega” lietuvis V.Mickevičius–Kapsukas. Tik Lietuvos savanorių dėka mūsų šalis “bolševikiniame rojuje” neatsidūrė jau 1918 metais.

Vasario 16 – osios Nepriklausomybės deklaracija parodė pasauliui, kokios valstybės siekia lietuvių tauta. Šiuos savo siekius ji patvirtino atkakliu darbu kurdama ir stiprindama jaunos Lietuvos valstybės pagrindus 1918-1940 metais, su ginklu ją gindama 1941 m. Birželio sukilime ir pokario rezistencinėje kovoje, milžiniškuose Sąjūdžio mitinguose 1988-1989 m. ir pagaliau 1990 m. kovo 11 d. paskelbdama Lietuvos valstybės atstatymą. Taip buvo išsaugota prieškario valstybingumo tradicija. Taigi kiekvienais metais minėdami Vasario 16 – ąją kaip Nepriklausomybės dieną, nebyliai pritariam tolimais 1918 metais paskelbtai tautinio valstybingumo idėjai ir įsipareigojam tęsti valstybės tėvų pradėtus darbus.

Audrius Jurgelevičius, LŠPS pirmininkas
Pasidalinti:
Rašyti komentarą:
Vardas: *
El.paštas: *
Patvirtinimo kodas: *

Kol kas komentarų nėra

«Atgal
Naujienų prenumerata
Įveskite savo el. pašto adresą:
Lietuvos švietimo ir mokslo
profesinė sąjunga

Adresas: J. Jasinskio 9 – 413
LT - 01112 Vilnius, Lietuva
Tel./Faksas: + 370 5 2130252
El. paštas: info@svietimoprofsajunga.lt

Sprendimas:Infoluitai
© 2012 LŠMPSF. Visos teisės saugomos. Privatumo politika.