Lt EN
Telefonas kontaktams: +370 5 2130252
LIETUVOS ŠVIETIMO IR MOKSLO PROFESINĖ SĄJUNGA
www.lsmpsf.lt

Švietimo profesinės sąjungos šakos kolektyvinėje sutartyje sutarė dėl pedagogų atlyginimų didinimo 2020 metais (11)

2019 Birželio 14d.

Birželio 13 d. Švietimo ir mokslo šakos kolektyvinę sutartį pasirašiusių profesinių sąjungų – Lietuvos švietimo ir mokslo profesinės sąjungos, Švietimo ir mokslo profesinės sąjungos „Solidarumas“, Lietuvos profesinės sąjungos „Sandrauga“ ir Lietuvos aukštųjų mokyklų profesinių sąjungų susivienijimo – atstovai tęsė derybas su Švietimo, mokslo ir sporto ministerija dėl sutarties keitimo. Per dvi valandas trukusį susitikimą buvo kalbama apie profesinių sąjungų pateiktus siūlymus. Šalys sutarė kiek kitaip žiūrėti į siūlomus susitarimus – palaipsniui į ilgą perspektyvą nukreiptus daugiau deklaratyvius siekius keisti konkrečiais, vienerių metų laikotarpiu įgyvendinamais susitarimais. Toks požiūris itin aktualus, žinant, jog jau 2020 metais vyks rinkimai į Seimą ir gali pasikeisti valdančioji dauguma ir jos suformuota vyriausybė.

Bene daugiausiai laiko pokalbis sukosi apie atlyginimus. Šalys pasiekė sutarimus dėl keturių punktų. Nuo 2020 m. sausio 1 d. valstybės biudžete vėl bus skirtos lėšos ikimokyklinio, priešmokyklinio, bendrojo ugdymo ir profesinio mokymo pedagogų išeitinėms kompensacijoms mokėti. Šis susitarimas prisidės prie prielaidų jauniems mokytojams ateiti į šalies mokyklas kūrimo.

Taip pat, buvo sutarta, pradedant 2020 metais, kasmet didinti dėstytojų, mokslo darbuotojų ir kitų tyrėjų etatinį (bazinį) darbo užmokestį ne mažiau kaip 10 proc., kad 2025 m. šių darbuotojų vidutinis darbo užmokestis (VDU) sudarytų 150 proc. šalies VDU.

Trečias susitarimas buvo pasiektas dėl ikimokyklinio, priešmokyklinio bei bendrojo ugdymo pedagogų darbo užmokesčio didinimo. Sutarta nuo 2020 m. rugsėjo 1 d. ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo pedagogų pareiginės algos koeficientus sulyginti su bendrojo ugdymo mokytojų koeficientais, kartu visus koeficientus padidinant 10 procentų. Taip pat, dviejų pirmųjų ugdymo pakopų pedagogams neliks koeficientų „žirklių“ ir bus įvesti papildomi – 20 ir 25 metų – stažo „laiptai“, atitinkamai numatant jiems didesnius atlyginimus. Šiuo žingsniu vyriausybė realiais veiksmais, o ne tuščiomis deklaracijomis pademonstruos ankstyvojo vaiko ugdymo svarbą. Kartu sutarta nuo 2022 m. didinti ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo mokytojų nekontaktinių valandų skaičių etate iki 6 val.

Paskutinis su darbo užmokesčio kėlimu susijęs susitarimus yra nukreiptas į ilgesnę perspektyvą –  sutarta iki 2025 m. pasiekti, kad mokytojų VDU sudarytų 130 proc. šalies VDU. Pasiekę šiuos susitarimus, abiejų pusių derybininkai pakartojo savo principinę nuostatą, kad sutartos nuostatos galios visiems valstybės ir savivaldybių švietimo ir mokslo įstaigų pedagogams, nepaisant jų narystės profesinėje sąjungoje.

Ne mažiau svarbūs pasiekti preliminarūs susitarimai, kurie bus taikomi tik sutartį pasirašiusių profesinių sąjungų nariams. Tai ir teisė į 2 papildomas kasmetinių atostogų dienas, teisė į 10 darbo dienų mokymosi atostogos, paliekant už jas vidutinį jo darbo užmokestį, arba iki 20 darbo dienų mokymosi atostogos, paliekant už jas 50 procentų vidutinio jo darbo užmokesčio. Kokios trukmės atostogas rinktis palikta nuspręsti pačiam darbuotojui. Taip pat, buvo sutarta dėl nuostatos, kuri grąžins darbdavio, t. y. švietimo įstaigos lygmeniu veikiančiai profesinės sąjungos organizacijai, naujuoju Darbo kodeksu apribotas galias – teisę į tokios pat apimties informavimą kaip ir darbo tarybos. Taip pat buvo pakoreguoti susitarimai susiję su šios kolektyvinės sutarties vykdymo kontrole bei jos atnaujinimo galimybėmis.

Kitas, galbūt paskutinis, derybininkų susitikimas numatytas birželio 27 d.  

LŠMPS informacija
Pasidalinti:
Rašyti komentarą:
Vardas: *
El.paštas: *
Patvirtinimo kodas: *
Komentarai:
2019-06-15 19:55:02 | Zarasai

O tai navičiokas jau praeityje kaip nevykęs anūko projektas? Galės ir toliau ant sofutės vartytis ir inkšti reikalaudamas Veronikos.

2019-06-15 17:59:59 | Vaidai

kur randate teiginį "per visą Lietuvą" ? juk aiškiai parašyta : 30-tyje įstaigų :D teksto suvokimo problemos ar toks keistas užsispyrimas ? VISI nori būti atstovaujami, bet kažkodėl niekas nesidomi, koks yra atstovavimo mechanizmas, kiek jų kolegų dalyvauja PS. Pasidomėkite. Neformalai taip pat. Suaugę žmonės turėtų suprasti, kad stebuklingai nieks nevyksta ir mana iš dangaus nebyra.

2019-06-15 13:21:21 | Raimonda

O FŠPU mokytojai, kurie dabar turi turėti didžiausią kontaktinių valandų skaičių, kur jie šiame susitarime? Nejaugi, net ir mokytojams neberūpi LT kultūros ateitis...!!!

2019-06-14 22:32:37 | Rita

Ar neformalaus švietimo pedagogai neįeina į atlyginimų didinimų kategoriją? Kodėl juos palikote ,,už borto"?

2019-06-14 22:03:56 | Vaida

Geriau pasitikslinkite savo turmus duomenis, nes tikrai ne trys specialistai per visą Lietuvą priklauso šiai organizacijai.

2019-06-14 16:34:20 | Vaidai

DAUG ? 30-tyje įstaigų teradau vos 2 logopedes ir 1 spec.pedagogę. Ir dėl "streikuotojų nuopelnų" klystate, nes biudžeto lėšos paskirstytos gerokai anksčiau, nei Navickas eilinįkart sugalvojo patriukšmauti iškart dėl visų švietimo problemų.

2019-06-14 16:05:35 | Milena

Koncertmeisteriams, vieninteliams iš švietimo pagalbos specialistų, atlyginimai nebuvo pakelti nuo sausio 1. Koeficientai liko patys žemiausi, nuolatinis neapmokamas darbas savaitgaliais. O ir toliau, prie gausiančių didesnius atlyginimus, nesam niekur paminėti.

2019-06-14 15:59:57 | Vaida

Daug pagalbos mokiniui specialistų priklauso profesimėms sąjungoms, tame tarpe ir aš. Gal paskelbkite, kiek narių yra šios grupės atstovų? Sutinku, procentaliai - nedaug, bet jie mokyklose dirba 1-2. Iš kur tada bus tas ženklus skaičius? Taip, atlyginimas kilo. Bet jis kilo ir dėl to, kad streikuojančių grupėje buvo žmonės, mus atstovaujantys ir keliantys ir mūsų problemas. Tačiau dabar niekas net nemini specialistų, kai kalba eina apie darželiuose dirbančių pedagoginių darbuotojų atlyginimų kilimą.

2019-06-14 12:57:28 | Audrius Jurgelevičiu

Miela, Vaida. Nuo sausio 1 d. pagalbos mokiniui specialistams buvo nemažai kilstelėtas atlyginimas, taip pat, pakeistas Piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams įstatymas, leidžiantis iš sutaupytų paramos lėšų mokėti atlyginimus pagalbos specialistams. Ir tai neatsitiko savaime - tada dar LŠPS ir LŠĮPS žmonės mynė Seimo slenksčius. Bet dėl mažinamų etatų, deja, pasigendame pačių profesinės sąjungos narių iniciatyvos, o tiesiog paprasto informavimo, kad laukiamas sumažėjimas. O kai nežinai apie bėdą, tada ir negali padėti

2019-06-14 12:06:49 | Vaidai

Pagalbos mokiniui specialistai kažkodėl nekuria nei savo padalinio profsąjungoje, nei nestoja į pirmines organizacijas. Tai kas jiems turi atstovauti ? Kiek jų tėra profsąjungoje - tiek jie ir teatsovaujami.

2019-06-14 11:45:48 | Vaida

Kodėl neminimi paglbos mokiniui specialistai? Ar jie kitokie švietimo sistemos darbuotojai, ar tiesiog profesinės sąjungos jiem tinkamai neatstovauja?

«Atgal
Naujienų prenumerata
Įveskite savo el. pašto adresą:
Lietuvos švietimo ir mokslo
profesinė sąjunga

Adresas: J. Jasinskio 9 – 413
LT - 01112 Vilnius, Lietuva
Tel./Faksas: + 370 5 2130252
El. paštas: info@svietimoprofsajunga.lt

Sprendimas:Infoluitai
© 2012 LŠMPSF. Visos teisės saugomos. Privatumo politika.