Lt EN
Telefonas kontaktams: +370 5 2130252
LIETUVOS ŠVIETIMO IR MOKSLO PROFESINĖ SĄJUNGA
www.lsmpsf.lt

Toliau tobulinamas etatinio mokytojų darbo apmokėjimo modelis (8)

2018 Gruodžio 20d.

Šalies Prezidentė D. Grybauskaitė pagaliau patvirtino 2019 m. valstybės biudžeto projektą bei Valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo įstatymo ir jo 5 priedo pakeitimus.

2019 m. valstybės biudžete yra numatytos lėšos nuo sausio 1 d. 10 procentų padidinti ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo pedagogų pareiginės algos koeficientus (Švietimo ir mokslo šakos kolektyvinės sutarties 8.7 punktas), nuo rugsėjo 1 d. pabaigti įvesti etatinį mokytojų darbo apmokėjimą (Švietimo ir mokslo šakos kolektyvinės sutarties 8.12 punktas) bei skirti papildomą finansavimą pagalbos mokiniui specialistų etatams mokyklose.

Svarbūs pokyčiai atsirado ir Valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo įstatyme ir jo 5 priede. Įstatyme nebeliko dvejopo – savaitinio ir metinio – mokytojo etato valandų skaičiavimo. Visos mokytojo darbo valandos skaičiuojamos per metus. Kiek paprastesnė tapo mokytojo etato struktūra, nes į vieną buvo sujungtos I ir II „kišenės“. Dabar ši etato dalis vadinama kontaktinėmis valandomis, o į ją įeina visos mokomiesiems dalykams skirtos valandos (įskaitant neformaliojo ugdymo bei konsultacines), taip valandos ugdomajai veiklai planuoti, pasiruošti pamokoms, mokinių mokymosi pasiekimams vertinti, vadovauti klasei. Pasikeitė ir etate galimų kontaktinių valandų ribos – nuo 1010 iki 1410. Antroje „kišenėje“ liko valandos, susijusios su mokytojo profesiniu tobulėjimu ir veikla mokyklos bendruomenei. Šios veiklos valandų ribos – nuo 102 iki 502. Pagrindinis tokio „kišenių“ sujungimo argumentas – noras pabrėžti, jog pamokų vedimas, ruošimasis joms bei vadovavimas klasei yra svarbiausios mokytojo veiklos sritys, todėl ir etate jos turi didesnį svorį. Taip pat, ištaisyta klaida, kai nuo rugsėjo 1 d. netikėtai „paaiškėjo“, kad yra mokytojų neva tai absoliučiai nedalyvaujančių mokyklos bendruomenės gyvenime, nes ankstesniame įstatymo variante buvo galimybė neapmokėti šių veiklų. Dabar gi, tokių esančių „beorėje erdvėje“, o tiksliau – savotiškai diskriminuojamų, neliks. Prezidentės pataisose atsirado ir papildomi saugikliai, užkertantys manipuliacijų galimybes formuojant mokytojo etatą. Tai ir maksimali kontaktinių valandų, skirtų  privalomiems dalykams pagal bendruosius ugdymo planus, riba – 888 valandos per metus. Tai minimali valandų, skirtų ugdomajai veiklai planuoti, pasiruošti pamokoms, mokinių mokymosi pasiekimams vertinti, riba – 355 valandos per metus. Tai ir minimalus valandų, skirtų klasės vadovui, skaičius – 152 valandos per metus. Labai svarbu, kad vietoj iki šiol buvusių naujos darbo apmokėjimo tvarkos įgyvendinimo rekomendacijų, daugelis dalykų bus aiškiai apibrėžti švietimo ir mokslo ministro įsakymais. Įsakymais bus apibrėžtas mokytojo darbo krūvio sandaros nustatymas, darbo laiko grafiko sudarymo bendrosios nuostatos, veiklų, susijusių su profesiniu tobulėjimu, ir veiklų mokyklos bendruomenei, aprašai. Tai bus galimybė išvengti daugybės iracionalių ar tiesiog absurdiškų interpretacijų, formuojant mokytojų etatus bei nustatant jų darbo grafikus.

Kartu, laikinai einančio švietimo ir mokslo ministro pareigas, susisiekimo ministro R. Masiulio sudaryta darbo grupė, kurioje yra visų švietimo profesinių sąjungų, mokyklų vadovų asociacijų bei savivaldybių atstovai, paskubomis parengė Mokytojų, dirbančių pagal bendrojo ugdymo, profesinio mokymo ir neformaliojo švietimo programas (išskyrus ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas) darbo krūvio sandaros nustatymo taisyklių projektą (projektas pridedamas). Jame detalizuojama kaip ir pagal kriterijus skirtingų dalykų mokytojams turėtų būti skirstomos pasiruošimo pamokai bei vadovavimo klasei valandos, taip pat, rekomendacijos veiklų skirstymui, atsižvelgiant į mokytojo turimą kvalifikacinę kategoriją. Ir nors pagal Švietimo ir mokslo šakos kolektyvinės sutarties 17 punktą šio teisės akto projektas turi būti derinamas su sutartį pasirašiusiomis švietimo profesinėmis sąjungomis, tačiau labai svarbu, jog savo nuomonę pareikštų kuo platesnė švietimo bendruomenės dalis – mokytojų dalykinės asociacijos, mokyklų vadovai, savivaldybių švietimo skyriai ir net kolektyvinės sutarties nepasirašiusi Lietuvos švietimo darbuotojų profesinė sąjunga. Nes tik diskusijos plačiame rate leis pasiekti optimalų rezultatą.

 Projektas

LŠPS informacija
Pasidalinti:
Rašyti komentarą:
Vardas: *
El.paštas: *
Patvirtinimo kodas: *
Komentarai:
2019-01-07 23:10:28 | keistos kolegės

Kolegės, o į LŠPS puslapį siunčiate savo pageidavimus, nuomones ir nepasitenkinimą dėl ko ? Jei esate LŠPS narės, turėtumėt žinoti, jog pirminį EA sistemos projektą aptarinėjome 2 metus, ieškojome visiems priimtiniausio varianto, visas jėgas dėjome, kad kuo sklandžiau jis būtų įvestas (nes žinojome, kad numatytos lėšos dvejiems metams). Deja, daliai mokytojų ir vienai profsąjungai tai labai nepatiko, todėl tikimės, kad dėl visų mokytojams netinkamų keitimų pirmiausia reiktų kreiptis į visos šios "košės" iniciatorius, t.y. rašyti p.Navickui ir jo komandai.

2019-01-05 17:08:38 | to Aušra

Nebuvo kada už mokyojus pakovoti. Reikėjo voliotis ant sofučių. Anūko ruporas tik savimi pasirūpino. Dabar savo mokykloje reikalauja nupikti sofų ir sako streikuos kai Anūkas lieps.

2019-01-05 16:10:35 | Aušra

Puikiai Sandra Ž. skaičiuoja. Taip, lituanistui lieka pasiruošimui tik 12 val. daugiau nei kūno kultūrai. Kada gi nustos tyčiotis iš lituanistų. Ar bent pagalvoja, kiek laiko užtrunka ištaisyti ir pagal visus kriterijus įvertinti ir 10 kl., ir 12 kl. rašinį? Kiekvieno rašinys savitas, bet nemanau, kad matematikos uždavinį irgi visi sprendžia skirtingai. O atlygis vienodas.

2019-01-05 13:20:58 | Vytautas

Tokie nelogiški siūlymai buvo padaryti reikalaujant Anūko projektui pavadinimu Novičiokas.

2019-01-05 12:45:48 | Sandra

Laba diena, gal vertėtų atskirti pasiruošimą pamokoms ir darbų taisymą? Palyginkime: kūno kultūrai skirtos 48 val. (imu maksimalų nurodytą val. skaičių), lietuvių kalbos mokytojui 60 val. Darau prielaidą - jeigu kūno kultūros mokytojas ruošiasi 48 val. netaisydamas rašto darbų, tai tiek pat laiko tai daro ir lituanistas 48 val. Vadinasi, darbų taisymui lieka 12 val. Ar ne mažokai?.. P.S. Neguodžia pastaba, jog mokyklos administracija gali didinti val. savo nuožiūra, jeigu turi tam lėšų... Lėšų tokiems reikalams niekada nebūna :) Pagarbiai - Sandra Žydaitienė

2019-01-04 20:32:51 | Ramunė

Kodėl diskriminuojamas gamtamokslinis ir socialinis ugdymas? Išskirčiau tik lituanistus jiems val daugiausia, bet tikrai ne informatikos , matematikos , .užsienio k. ar kitų dalykų.Mes visi panašiai laiko ir ruošiamės ir taisome.Kodėl vėl tam atlygino už tiek pat darbo, o kitam tam neliko

2018-12-30 21:36:07 | Navičioko kiaulystė

Pagal naująjį projektą kūno kultūros mokytojas pagal pasiruošimą ir darbų tikrinimą beveik sulyginamas su pradinių klasių mokytoju. Čia taip pataikaujama Navičiokui už pasigulėjimus ant sofutės. Dabar pradinių klasių mokytojai tikrai turėtų streikuoti.

2018-12-20 18:04:59 | Ieva

Kas normaliai susitvarkė su trimis kišenėmis, neturės problemų ir su dviem :)

«Atgal
Naujienų prenumerata
Įveskite savo el. pašto adresą:
Lietuvos švietimo ir mokslo
profesinė sąjunga

Adresas: J. Jasinskio 9 – 413
LT - 01112 Vilnius, Lietuva
Tel./Faksas: + 370 5 2130252
El. paštas: info@svietimoprofsajunga.lt

Sprendimas:Infoluitai
© 2012 LŠMPSF. Visos teisės saugomos. Privatumo politika.