Lt EN
Telefonas kontaktams: +370 5 2130252
LIETUVOS ŠVIETIMO IR MOKSLO PROFESINĖ SĄJUNGA
www.lsmpsf.lt

Pastabos bei patikslinti pasiūlymai dėl mokytojų etatinio darbo apmokėjimo ir mokyklų finansavimo tvarkos (4)

2018 Lapkričio 28d.

Trys švietimo profesinės sąjungos pateikė pastabas bei patikslintus pasiūlymus dėl mokytojų etatinio darbo apmokėjimo ir mokyklų finansavimo tvarkos, kurie bus aptarti su ŠMM lapkričio 29 d. 

Lietuvos švietimo profesinė sąjunga, Lietuvos mokytojų, švietimo ir mokslo profesinė sąjunga bei Švietimo ir mokslo profesinė sąjunga „Solidarumas“ iš esmės pritaria jau pateiktiems pasiūlymams, papildomai teikia pastabas bei patikslintus siūlymus:

 

 1. Vietoje teisiškai neapibrėžtų dokumentų „rekomendacijos“ bei „aplinkraštis“, pasiektus susitarimus užfiksuoti protokoliniame susitarime prie Švietimo ir mokslo šakos kolektyvinės sutarties (toliau – protokoliniame susitarime) arba juos perkelti į švietimo ir mokslo ministro įsakymą „Dėl Lietuvos Respublikos Valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo įstatymo 2, 3, 4, 7, 8, 14, 17 str. ir 5 priedo pakeitimo įstatymo bei mokymo lėšų apskaičiavimo, paskirstymo ir panaudojimo tvarkos aprašo  įgyvendinimo“ (toliau – įsakymas dėl aprašo įgyvendinimo).
 2. Protokoliniame susitarime arba įsakyme dėl įgyvendinimo numatyti konkrečius kiekvieno punkto įgyvendinimo terminus.
 3. Numatyti, kad mokytojui, turinčiam kvalifikacinę kategoriją, nekontaktinių valandų funkcijoms, susijusioms su kontaktinėmis valandomis vykdyti, skaičius sudarytų nuo 35 iki 60 procentus kontaktinių valandų skaičiaus.
 4. Mokytojo etatinio apmokėjimo tvarką reglamentuojančiuose dokumentuose vartoti vieną, Švietimo įstatyme numatytą,  sąvoką „kvalifikacijos tobulinimas“. Ji apima tiek institucinį, tiek ir savaiminį (savišvietą) mokymąsi. Tai padarius, neliks loginio pagrindo tvirtinti, kad mokytojui galima iš viso neskirti III „kišenės“ valandų, kas ir nenumatyta dabar galiojančiuose teisės aktuose.
 5. Mokytojo etate už vadovavimą klasei minimaliai numatyti ne mažiau 150 val. per metus. (Argumentas – ankstesnėje darbo apmokėjimo tvarkoje buvo numatytas 2,5 val. minimumas už šį darbą, tai gerindami darbo sąlygas, siūlome naują – 3,5 val. per savaitę arba 150 val. per metus - minimumą). Taip pat, protokoliniame susitarime arba įsakyme dėl įgyvendinimo nurodyti, kad mokytojas, realizuodamas jam Švietimo įstatymu numatytą teisę laisvai pasirinkti pedagoginės veiklos būdus ir formas, neprivalo reguliariai vesti klasės valandėlių.
 6. ŠMM pateiktą formuluotę „numatyti, kad mokyklų vadovai nuo 2019 m. rugsėjo 1 d. formuotų vieną pareigybę (etatą) (iš viso 1512 val.), jeigu mokytojas, įgyvendinantis pradinio ugdymo programą, per metus turi 756 kontaktinių valandų“ tikslinti, atsižvelgiant į tai, kiek valandų naujuosiuose Bendrojo ugdymo planuose bus skirta 1 – 4 klasėms. Tikslinimo principas turėtų būti toks – jei mokytojas veda ne mažiau 80 procentų klasei numatytų valandų, jam turi būti sudarytas pilnas etatas.
 7. Numatyti, kad mokyklų vadovai nuo 2019 m. rugsėjo 1 d. formuotų vieną pareigybę (etatą) (iš viso 1512 val.), jeigu dalyko mokytojas, įgyvendinantis pagrindinio ir vidurinio ugdymo programą, per metus turi 888 kontaktinių valandų ir vadovauja klasei. Šią nuostatą tikslinti atsižvelgiant į tai, kiek kontaktinių valandų naujuosiuose Bendrojo ugdymo planuose bus skirta 5 – 12 klasėms.
 8. Abejones kelia siūlymas mokyklų vadovams mokytojo pareigybę (etatą) skaidyti tik ketvirtadaliais (pvz., 0,25, 0,5, 0,75), išlaikant įstatymu nustatytas valandų proporcijas. (Argumentas – daliai mokytojų dėl formalios priežasties gali būti pablogintos darbo sąlygos (pvz. suskaičiavus jam skirtas valandas, susidarys 0,8 etato, bet įgyvendinant aukščiau nurodytą nuostatą, etatas bus sumažintas iki 0,75).
 9. Pritariame siūlymui naikinti pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientų intervalus, tačiau tai turi būti kompleksinis sprendimas, apimantis tiek ikimokyklinio bei priešmokyklinio, bendrojo, neformaliojo ugdymo ir profesinio mokymo pedagogus. (Argumentas – skirtingi koeficientai nustatomi už skirtingą darbuotojo atsakomybę, tad šiuo atveju visų minėtų darbuotojų atsakomybė iš esmės yra vienoda).
 10. Nuo 2019 m. sausio 1 d. koreguoti specialiųjų mokyklų finansavimo tvarką, pakeičiant dabar susiklosčiusią ydingą praktiką, kai ugdymo planui įgyvendinti skirti pinigai naudojami ne tik mokytojų darbo užmokesčiui, bet ir pagalbos mokiniui bei administravimo kaštams padengti.
 11. Paruošti rekomendacijas savivaldybėms, jog šios, atsižvelgdamos į turimą švietimo įstaigų tinklą ir jo finansavimo galimybes, priimtų sprendimus dėl maksimalaus leistino mokinių skaičiaus klasėse sumažinimo.

 

Švietimo ir mokslo ministerijos protokolas ir lydraštis siųstas visoms profesinėms sąjungoms

 

 

 

 

Pasidalinti:
Rašyti komentarą:
Vardas: *
El.paštas: *
Patvirtinimo kodas: *
Komentarai:
2018-11-29 22:36:56 | Mokytojas

O kodėl nesiūloma, kad nekontaktinių valandų funkcijoms, susijusioms su kontaktinėmis valandomis vykdyti, skaičius sudarytų nuo 60 iki 100 % kontaktinių valandų skaičiaus? O kodėl nesiūloma mokinių skaičių klasėse mažinti iki 25? O kodėl nesiūloma pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientus didinti 20% ?

2018-11-29 22:36:39 | Mokytojas

O kodėl nesiūloma, kad nekontaktinių valandų funkcijoms, susijusioms su kontaktinėmis valandomis vykdyti, skaičius sudarytų nuo 60 iki 100 % kontaktinių valandų skaičiaus? O kodėl nesiūloma mokinių skaičių klasėse mažinti iki 25? O kodėl nesiūloma pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientus didinti 20% ?

2018-11-29 22:36:34 | Mokytojas

O kodėl nesiūloma, kad nekontaktinių valandų funkcijoms, susijusioms su kontaktinėmis valandomis vykdyti, skaičius sudarytų nuo 60 iki 100 % kontaktinių valandų skaičiaus? O kodėl nesiūloma mokinių skaičių klasėse mažinti iki 25? O kodėl nesiūloma pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientus didinti 20% ?

2018-11-29 22:36:17 | Mokytojas

O kodėl nesiūloma, kad nekontaktinių valandų funkcijoms, susijusioms su kontaktinėmis valandomis vykdyti, skaičius sudarytų nuo 60 iki 100 % kontaktinių valandų skaičiaus? O kodėl nesiūloma mokinių skaičių klasėse mažinti iki 25? O kodėl nesiūloma pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientus didinti 20% ?

«Atgal
Naujienų prenumerata
Įveskite savo el. pašto adresą:
Lietuvos švietimo ir mokslo
profesinė sąjunga

Adresas: J. Jasinskio 9 – 413
LT - 01112 Vilnius, Lietuva
Tel./Faksas: + 370 5 2130252
El. paštas: info@svietimoprofsajunga.lt

Sprendimas:Infoluitai
© 2012 LŠMPSF. Visos teisės saugomos. Privatumo politika.