Lt EN
Telefonas kontaktams: +370 5 2130252
LIETUVOS ŠVIETIMO IR MOKSLO PROFESINĖ SĄJUNGA
www.lsmpsf.lt

 

 

Profesinės sąjungos pateikė pasiūlymus dėl pedagogų darbo sąlygų gerinimo (19)

2018 Lapkričio 20d.

Įvertinusios situaciją, susiklosčiusią šalies švietimo įstaigose po 2018 m. rugsėjo 1 d. įvestos naujos mokyklų finansavimo ir mokytojų darbo apmokėjimo tvarkos, ir siekdamos sumažinti mokyklose vis dar tvyrančią įtampą dėl ne visada sėkmingo naujovių įgyvendinimo, trys Lietuvos švietimo ir mokslo šakos kolektyvinę sutartį pasirašiusios profesinės sąjungos – Lietuvos švietimo profesinė sąjunga, Lietuvos mokytojų, švietimo ir mokslo profesinė sąjunga ir Švietimo ir mokslo profesinė sąjunga „Solidarumas“ Švietimo ir mokslo ministerijai pateikė šiuos pasiūlymus:

1. Padidinti valandų funkcijoms, susijusioms su kontaktinėmis valandomis, vykdyti (II „kišenė“) skaičių, kartu nustatant minimalias ribas atskiroms ugdomų dalykų sritims, taip mažinant to paties dalyko mokytojų darbo sąlygų skirtumus.


2. Veiklas, susijusias su mokytojo profesiniu tobulėjimu, perkelti iš funkcijų, susijusių su kontaktinėmis valandomis vykdyti (II „kišenė“) prie funkcijų, susijusių su veikla mokyklos bendruomenei vykdyti (III „kišenė“).


3. Užtikrinti, kad pradinių klasių mokytojas ir dalyko mokytojas, turintis 756 kontaktines valandas, dirbtų pilnu etatu.


4. Reglamentuoti klasės vadovo darbo apimtis, nustatant minimalią skirtų valandų ribą šiai funkcijai vykdyti ir apibrėžti valandų jai vykdyti nustatymo kriterijus.


5. Reglamentuoti funkcijų, susijusių su veikla mokyklos bendruomenei, vykdyti (III „kišenė“) nustatymo kriterijus, leidžiančius realiai įvertinti mokytojo vykdomas veiklas.


6. Reglamentuoti galimybes mokytojams taikyti nuotolinio darbo organizavimo tvarką, užkertant galimybes manipuliuoti mokytojų darbo laiko apskaita.


7. Užtikrinti, kad mokyklų savininko teises ir pareigas įgyvendinanti institucija, nustatydama klasių/grupių komplektų skaičių, laikytųsi įstaigų finansavimo tvarkoje nustatytų reikalavimų.


8. Mokyklų finansavimo tvarką suderinti su bendraisiais ugdymo planais, taip išvengiant painiavos skaičiuojant mokytojo kontaktinio darbo valandas.


9. Didinti finansavimą mokykloms, vykdančioms namų mokymą.


10. Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo pedagogų darbo užmokesčio dydį suvienodinti su bendrojo ugdymo mokytojų darbo užmokesčiu. Taip pat koreguoti ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo pedagogų etato struktūrą, atsižvelgiant į mokytojų etato formavimo principus.


11. Švietimo pagalbos teikimo mokiniui vykdymo organizavimą ir koordinavimą iš savarankiškos savivaldybės funkcijos perkelti į valstybines (valstybės perduotos savivaldybėms) funkcijas. Taip pat, atsižvelgiant į besikeičiančią socialinę aplinką, koreguoti šių darbuotojų etatų nustatymo kriterijus ir normatyvus.


12. Sutarti dėl ilgalaikės pedagoginių darbuotojų darbo užmokesčio kėlimo programos, kurioje būtų numatytas pareiginės algos koeficientų indeksavimas, atsižvelgiant į šalies ekonominę raidą.


13. Sustiprinti mokyklų veiklos priežiūrą, 2019 m. išimtinį dėmesį skiriant pagalbai taikant naują mokyklų finansavimo tvarką ir diegiant etatinį mokytojų darbo apmokėjimą.

 

Pasiūlymus profesinės sąjungos gavo iš profesinių sąjungų narių ir daugiau nei 2000 Lietuvos mokytojų.

Pasidalinti:
Rašyti komentarą:
Vardas: *
El.paštas: *
Patvirtinimo kodas: *
Komentarai:
2018-11-27 17:30:20 | Milda

Jeigu jau susirūpinome žinių kokybe, švietimo prioritetu mokykloje, tai priimkime problemas iš esmės, nuosekliai. Statydami namą nepalikime kiaurų sienų. Būtina didinti visų pedagogų algas,spec poreikių vaikams klasėje skirti po pedagogą- pagalbininką.Atskiras kl. vadovo etatas - būtinybė.. Na ,o prailgintas mokslo metų savaites , kurios , skirtos įv.veiklai. netradicinėje aplinkoje, lieka galvos skausmu,Iš kokių lėšų organizuoti edukacijas, išvykas, susitikimus.....įdomesnes pamokas kitoje aplinkoje.?Teoriškai gražu, bet praktiškai... Mokytojas, auklėtojas kol kas nusipirkdavo iš savo lėšų kanceliarines prekes renginiams, o neretai ir vaikams.... O dabar.. .Taigi pildykime tas ,, kišenes'

2018-11-27 09:15:25 | Jonas

Įdomi diskusija dėl 24 val. kontakto, įstatyme teigiama, kad etate turi būti ne daugiau kaip 24 kontaktinės valandos, tačiau mokytojai, turintys 24 kontaktines valandas etato neturi. Vyksta kažkoks įdomus susitarimas, jei pradinukaės turi 24 kontaktines valandas joms turi priklausyti etatas. Kur dingo kontaktinių valnadų diferenciavimas pagal mokytojų kvalifikaciją, kas visada buvo nurodoma ir skelbiama informacijoje, nutarimuose, kai reikėjo pradėti skaičiuoti etatą pasirodo to jau nėra. Reikia konkrečiai derėtis, o ne intervalais, intervalai niekada nėra naudingi mokytojams, tik išimtinais atvejais.

2018-11-26 20:22:54 | Pranas

II kišenės diferencijavimas nuo 30% iki 60% nieko gero neduos, dar labiau kiršins mokytojus. Atlyginimo skirtumai bus didžiuliai, pvz. vienas mokytojas išsiderės už tą patį darbą ( pamokų pasiruošima, darbų taisymą, užduočių rengimą, ugdymo turinio individualizavimą, tėvų informavimą, mokinio pažangos stebėseną) 35 %, o kitas mokytojas išsiderės 50 ar 60%. Atlyginimo skirtumas jau skaičiuojamas dešimtimis procentų. Mokytojas, tai ne verslininkas derybininkas, jo tikslas ugdyti mokinius, bet nederėtis. Manau tiek lituanistai, tiek istorikai, biologai ar kt. dalykų mokytojai nusipelno normalaus apmokėjimo už antrą kišenę, nes visi pakankamai turi daug įvertinti mokinių. Pvz. mokytojas biologas turi 20 val. kontakto (pamokų) t.y. moko 10 klasių. Jei sutarta, kad per trim. mokinys turi gauti 4 pažymius (2+2), tai kiek turi pažymių parašyti mokytojai mokantys 10 klasių istorijos, biologijos, fizikos, chemijos mokytojai (10 klasių po 4 pažymius lygu 40 pažymių)? Tačiau pvz. lietuvių k. - 5 sav. pamokos, 20 val. krūvį sudaro 4 klasės, per tirm. vertina 5+2 t.y. vienam mokiniui parašo 7 pažymius(4 klasės po 7 pažymius lygu 28 pažymiai). Tai kurie mokytojai turi daugiau įvertinti mokinių? Nenoriu nieko kiršinti, tik noriu teisingo darbo apmokėjimo.

2018-11-26 20:22:52 | Pranas

II kišenės diferencijavimas nuo 30% iki 60% nieko gero neduos, dar labiau kiršins mokytojus. Atlyginimo skirtumai bus didžiuliai, pvz. vienas mokytojas išsiderės už tą patį darbą ( pamokų pasiruošima, darbų taisymą, užduočių rengimą, ugdymo turinio individualizavimą, tėvų informavimą, mokinio pažangos stebėseną) 35 %, o kitas mokytojas išsiderės 50 ar 60%. Atlyginimo skirtumas jau skaičiuojamas dešimtimis procentų. Mokytojas, tai ne verslininkas derybininkas, jo tikslas ugdyti mokinius, bet nederėtis. Manau tiek lituanistai, tiek istorikai, biologai ar kt. dalykų mokytojai nusipelno normalaus apmokėjimo už antrą kišenę, nes visi pakankamai turi daug įvertinti mokinių. Pvz. mokytojas biologas turi 20 val. kontakto (pamokų) t.y. moko 10 klasių. Jei sutarta, kad per trim. mokinys turi gauti 4 pažymius (2+2), tai kiek turi pažymių parašyti mokytojai mokantys 10 klasių istorijos, biologijos, fizikos, chemijos mokytojai (10 klasių po 4 pažymius lygu 40 pažymių)? Tačiau pvz. lietuvių k. - 5 sav. pamokos, 20 val. krūvį sudaro 4 klasės, per tirm. vertina 5+2 t.y. vienam mokiniui parašo 7 pažymius(4 klasės po 7 pažymius lygu 28 pažymiai). Tai kurie mokytojai turi daugiau įvertinti mokinių? Nenoriu nieko kiršinti, tik noriu teisingo darbo apmokėjimo.

2018-11-26 16:55:29 | to BPN

Žinoma, vėl segreguojam mokytojus-jau kai dvyliktokams-tai patys geriausi mokytojai ir algos 30 metų 20 procentų didesnės, o kiti pedagogai-kvailio vietoj. Lyg su paaugliais ir pradinukais lengva- neišmoks skaityt ir rašyt, tai kam tie jūsų egzaminai dvyliktoj klasėj. Niekaip neišmoksta dalis kolegų žvelgti plačiau...

2018-11-26 11:21:37 | BPN

Taip - klasės vadovas - kuratorius turi būti atskira pareigybė, nes tai nėra veikla bendruomenei. Tai yra pagalbos mokiniui sritis - socializacija, todėl ir finansuoti jos nereikėtų iš mokymuisi (akademinių kompetencijų įgyjimui) skirtų lėšų. Taip - mokyti 12-okus neapsimoka, nes juos reikia ruošti egzaminams (o tai ir įtampa, ir atsakomybė, ir kitoks pasiruošimas), o mokosi jie mažiau savaičių nei tarkim 9-okai. Su vyresnėmis klasėmis dirbti skiriama kompetentingiausiems, aukščiausias kategorijas turinčius mokytojus, nes juo to priklauso mokyklos reitingai ir statusas, o tas darbas įvertinamas mažiau, nes 12-okai mokosi trumpiau (nors ir po paskutiniojo skambučio tęsiasi konsultacijos, bandomieji ir t.t.)

2018-11-26 11:21:29 | BPN

Taip - klasės vadovas - kuratorius turi būti atskira pareigybė, nes tai nėra veikla bendruomenei. Tai yra pagalbos mokiniui sritis - socializacija, todėl ir finansuoti jos nereikėtų iš mokymuisi (akademinių kompetencijų įgyjimui) skirtų lėšų. Taip - mokyti 12-okus neapsimoka, nes juos reikia ruošti egzaminams (o tai ir įtampa, ir atsakomybė, ir kitoks pasiruošimas), o mokosi jie mažiau savaičių nei tarkim 9-okai. Su vyresnėmis klasėmis dirbti skiriama kompetentingiausiems, aukščiausias kategorijas turinčius mokytojus, nes juo to priklauso mokyklos reitingai ir statusas, o tas darbas įvertinamas mažiau, nes 12-okai mokosi trumpiau (nors ir po paskutiniojo skambučio tęsiasi konsultacijos, bandomieji ir t.t.)

2018-11-26 01:13:21 | Demosui

Tai ir pasimatė, kur yra tikros profsąjungos, kur žmonės moka susitarti, o kur yra visiškas PROVALAS. O didžiausias PROVALAS yra GELTONOJI NAVICKO PROFSĄJUNGA, kuri gina ne kompetentingus mokyklų vadovus.

2018-11-25 21:58:16 | IT mokytoja

Kai kurių mokyklų administracijos požiūris į IT mokytojus: "mažiausias procentas pasiruošimui ir darbų taisymui, ką gi jūs ten ruošiatės, ir darbus dar taisote?". Tarsi IT mokytojas tik ateina į klasę, paspaudžia "power" mygtuką ir jo misija baigta :). Technologijos sparčiai žengia pirmyn, vadovėliai greitai "pasensta", tad mokytojui pasiruošti pamokai reikia dar daugiau laiko, o darbų taisymas ne ką mažiau laiko užima nei kitų dalykų. Ir dar, kai progimnazijoje administracija sugalvoja IT pamokai nedalinti klasės į grupes...

2018-11-25 15:34:45 | demosas to nn

Znutas su Jurgelevicium pasakytu, "derekites su administracija, kad neduotu pagal plana maziausio skaiciaus. Kiek issideresit, tiek turesit. Ir taip kasmet". Esme tame, kad pagal sutarta "etatini" dabar mokytojai palikti vieni patys. Kaip nori, taip sukis. SMM gali aiskint, kad jie "ne prie ko", cia direktoriai "svolociai", direktoriai aiskina, kad 60 mokytoju ministerija tik 38 etatus skyre ir lesu tiek, kad neiseina po ta etata kiekvienam niekaip. Vienu zodziu kaltu nera, SMM patenkinta, profsajungos irgi sutarti pasirasiusios su viskuom sutiko, o jus mokytojai ten laikykites ir gerkles viens kitam perkaskit besideredami del kiekvienos valandos tarifikavimo (o zadejo, kad nebereiks del pamoku skaiciaus pergyvent, nes "apmokes" uz visus atliekamus darbus ir taip etata sudarys).

2018-11-25 15:06:57 | nn

O kaip specialiu/lavinamuju klasiu mokytojai? Duoda pagal bendra plana maziausia pamoku skaiciu-20(740) ir 0,75 etato. Susidaryti visa etata nera sansu is viso....

2018-11-24 21:02:50 | mokytoja

. Kodėl nesprendžiami teisės aktai dė mokytojo padėjėjų dviejų pareigybių-padęjėjėjo asistento-su viduriniu išsilavinimu ir mokytojo padėjėjo-su pedagoginių išsilavinimu. Ir jų skirtingu darbo apmokėjimu.? Jau senokai ŠMM buvo viešinama ,kad 2018 metais bus jie paruošti .O darbo su spec. poreikių vaikais finansavimas?

2018-11-24 20:50:29 | MOKYTOJAS

Būtina spręsti klasės auklėtojo atskiro etato įvedimą. Žinoma ir atlygis atitinkamas Tai darbas su auklėtiniais, jų tėvais, renginiai ir t.t. Tai netgi dar sudėtingiau negu kai kurio dalyko mokytojui tik pravesti pamokas pvz muzika, kūno kultūra..,

2018-11-24 17:43:15 | demosas

pilnai pritariu Jonui. Jei mokytoju 60, o etatu 38 skirta, tai derekis kaip nori, bet daugiau kaip 0.63 etato vidutiniskai mokytojas gaut negali. Jei SMM skiria tiems 38 fiksuota suma pinigu, tai derekis kiek nori, bet koficientas bus toks, kad pinigu uztektu, nes jei max duos, tai vis tiek moket is ko nebus. Gaila, kad "derybose" kai kurios profsajungos to nemato ir dziaugias, kad virsutine riba koficiento pakels. Na praregekit jus pagaliau, kad SMM jusu kaip aklu kaciuku uz nosies nevedziotu.

2018-11-24 16:59:21 | Jonas

vėl bus blogai, jei liks minimalios ribos. Turime skaudžią patirtį, kai buvo koficientų šakutės - visi sėdėjome ant minimalaus koficiento, nors klasėse vaikų buvo po 25-30, už auklėjamąją klasę gavome po 3 sav. valandas, nors galima buvo skirti ir 5 valandas. Todėl siūlomuose pakeitimuose nieko gero nebus, kas iš to, kad pakels II kišenės procentą iki 60, bet vis vien sėsėsime ant minimalaus, nebent labai geri derybininkai, bet mokytojas tai ne verslininkas, kuris turi gebėti derėtis. Derybose mokytojas nėra lygus partneris mokyklos administracijai, ji visada ras priežasčių, kodėl mokykla šiuo metu neišgali skirti didesnio procento. Iš kitos pusės, jei mokykla gauna ribotą skaičių etatų - tai ką tu išsiderėsi.

2018-11-24 16:03:32 | demosas

Na bet faktas, kad vienos tarybos atsizvelgs, kitos ne, todel ir vel sedes ir 26 ir 28 ar 30 mokiniu klasese kaip pvz. kai kuriose Kauno gimnazijose. Pasakymas "derekites" ne iseitis. Mes dirbti mokytojais norime, o ne amzinose darbo grupese ir derybose maltis. Bet pagal nauja tvarka atrodo, kad viskas numesta mokytojui "deretis". Na paimkit pagaliau Vokietijos ar Prancuzijos modeli ir naudokit. Ten niekas nesidera del kiekvienos veiklos apmokejimo, viskas labai aiskiai ir tiksliai reglamentuota ir mokytojai dirba savo darba, o ne sprendzia ugdymo proceso organizavimo ir tobulinimo programas.

2018-11-24 08:35:01 | To Mokytojas

Tikrai gali būti klasėje 25 mokiniai. Tai padaryta nuo šio rugsėjo pasikeitus mokyklų finansavimo tvarkai. Belieka savivaldybių taryboms, pavasarį tvirtinant klasių komplektų skaičių į tai atsižvelgti.

2018-11-23 22:08:05 | Mokytojas

Dar reikia sumažinti mokinių skaičių klasėje iki 25.

2018-11-23 12:56:34 | Mokyklos psichologas

Sveiki. Džiugu, kad atstovaujate ne tik mokytojus, bet ir pagalbos mokiniui specialistus. Psichologai jau pasirašinėja peticijoje.. https://www.peticijos.lt/viso s/74979/lr-svietimo-istaigu-ps ichologu-kantrybe-baigesi/

«Atgal
Naujienų prenumerata
Įveskite savo el. pašto adresą:
Lietuvos švietimo ir mokslo
profesinė sąjunga

Adresas: J. Jasinskio 9 – 413
LT - 01112 Vilnius, Lietuva
Tel./Faksas: + 370 5 2130252
El. paštas: info@svietimoprofsajunga.lt

Sprendimas:Infoluitai
© 2012 LŠMPSF. Visos teisės saugomos. Privatumo politika.