Lt EN
Telefonas kontaktams: +370 5 2130252
LIETUVOS ŠVIETIMO IR MOKSLO PROFESINĖ SĄJUNGA
www.lsmpsf.lt

Etatinis mokytojų darbo apmokėjimas ateina į mokyklas: kas ir kodėl kelia įtampas mokyklose? (0)

2018 Rugpjūčio 23d.

Artėjant naujųjų mokslo metų pradžiai, mokyklose pradedamas diegti etatinio mokytojų darbo apmokėjimo modelis. Ir jau pirmosios žinios iš įvairių Lietuvos mokyklų verčia sunerimti.

Dalyvaudami mokyklų finansavimo ("klasės krepšelio") ir etatinio mokytojų darbo apmokėjimo dokumentų ruošime ir prognozuodami galimas jų įgyvendinimo pasekmes, Lietuvos švietimo profesinės sąjungos žmonės kone vienu balsu tvirtino, kad didžiausia kliūtis sėkmingoms permainoms bus žmogiškasis faktorius. Ypač buvo pabrėžiama mokyklų vadovų, kuriems teks didžiausia atsakomybė įgyvendinant naujoves, kompetencijos reikalingumas.

Deja, šie nuogąstavimai pasitvirtino. Pirmadienį, rugpjūčio 20 d., Švietimo ir mokslo ministerijoje susirinkę konsultantai, ministerijos atrinkti mokyklų vadovai, turintys padėti savo kolegoms visoje Lietuvoje įgyvendinti naujoves, lingavo galvomis, tvirtindami, kad ir dabar, rugsėjo 1 d. išvakarėse, sulaukia nemažos dalies direktorių klausimų, ar tikrai nuo mokslo metų pradžios bus pradėtas taikyti etatinis mokytojų darbo apmokėjimas. Tokie klausimai rodo absoliutų klausiančiųjų „nesigaudymą“ situacijoje ir neturėjimą nė lašo atsakomybės už jų vadovaujamos įstaigos sėkmingą veiklą.

Bet ir žinančių apie būsimų naujovių atėjimą veiksmai verčia už galvos stvertis profesinės sąjungos teisininkus. Štai Šiaulių Simono Daukanto gimnazijos direktorių Vytautą Kantauską (jis yra ir Lietuvos gimnazijų asociacijos prezidentas, ir Bendrojo ugdymo tarybos pirmininkas!) pavaduojanti ūkio dalies vedėja rugpjūčio 21 d. mokytojams įteikė pranešimus „dėl darbo apmokėjimo sąlygų pakeitimo“ (čia ir toliau pateikiamos dokumento citatos). Jame gimnazijos vadovo dešinioji ranka informuoja, kad „2018 m. birželio 29 d. Lietuvos Respublikos Seimas priėmė Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo įstatymo Nr. XIII-198 2, 3, 4, 7, 8, 14, 17 straipsnių ir 5 priedo pakeitimo įstatymą (toliau – Įstatymas), kuris įsigalios 2018 m. rugsėjo 1 d. Įstatymu atsisakoma mokytojų valandinės tarifinės darbo apmokėjimo sistemos ir pereinama prie mėnesinės pareigybės algos – (etatinio) darbo apmokėjimo“. Toliau pranešama, jog „nuo 2018 m. rugsėjo 1 d. Jums (t.y gimnazijos mokytojams) bus pakeistos darbo apmokėjimo sąlygos, nes bus pereinama prie mėnesinės pareigybės algos - (etatinio) darbo apmokėjimo“. Gavęs tokią „išsamią“ informaciją, mokytojas per 5 (penkias) darbo dienas nuo šio pranešimo gavimo privalo raštu informuoti Simono Daukanto gimnazijos direktorių, ar sutinka toliau dirbti pakeistomis darbo apmokėjimo sąlygomis. O jei mokytojas to nepadarys „per nustatytą terminą“ ar apskritai nesutiks pulti į nežinią, tuokart jo laukia blogiausia – „su Jumis bus nutraukta darbo sutartis, vadovaujantis Lietuvos Respublikos darbo kodekso 57 straipsniu,  laikantis nustatytos darbo sutarties nutraukimo tvarkos“.

Praleidžiant aplinkybę, jog rugsėjo 1-osios išvakarėse, pačiu karščiausiu gimnazijos darbuotojams laikotarpiu, įstaigos vadovas nevykdo savo pareigų, akį rėžia jo patikėtinės teisinė nekompetencija. Bent kiek su darbo teisės pagrindais susipažinęs administratorius privalo žinoti, kokia informacija turi būti pateikiama pranešimuose apie darbo apmokėjimo sąlygų pakeitimą. Joje turi būti nurodytos ne tik darbo sutarties sąlygų keitimo priežastys, data, nuo kada keičiamos sąlygos, ir terminas darbuotojui apmąstyti siūlomus pakeitimus, bet ir detaliai išvardinami bei paaiškinami patys pakeitimai, t.y. privalo būti įvardinta būsima mokytojo darbo laiko norma per savaitę ir per metus, nurodant, kiek valandų skiriama tiesioginiam darbui su moksleiviais, kiek nekontaktiniam darbui bei veiklai bendruomėnėje,  jam nustatomas pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientas, taip pat konkreti pareiginė alga už sulygtą etatą ar jo dalį. Vadovas privalo kiekvieną mokytoją informuoti apie jam nustatomą darbo laiko normą bei pareiginę algą.. Ir tik turėdamas šią informaciją, mokytojas gali vertinti savo norą ar nenorą tęsti darbinius santykius. Bet koks paliktas netikslumas ar neaiškumas leidžia manipuliuoti darbuotojo atliekamomis funkcijomis ir darbo laiku bei projektuoja darbo ginčą ateityje. Žinojimui, kas turi būti nurodyta pranešime apie darbo sutarties sąlygų pakeitimus, nebūtina turėti aukštą teisinio raštingumo lygį, pakanka būti vidutiniškai raštingam. Juo labiau, kad visi reikalavimai šiam vidiniam dokumentui aiškiai išdėstyti Švietimo ir mokslo ministerijos parengtame ir visiems vadovams išsiųstame rašte. Šis dokumentas yra pateiktas www.etatinis.lt tinklapyje, tad belieka tik mokėti skaityti ir pasinaudoti medžiaga. Turintys daugiau patirties ir geresnę atmintį vadovai gali pasinaudoti dar 2012 metais tuometinio Švietimo ir mokslo ministro parengtu paaiškinimu dėl darbo apmokėjimo sąlygų keitimo.

Labiausiai trikdo kategoriškas pranešimo epilogas – „su Jumis bus nutraukta darbo sutartis“. Atsivertus Darbo kodeksą nesunku perskaityti, kad tokiu atveju nėra kategoriško reikalavimo atleisti darbuotoją, yra tik vadovui paliekama teisė tą daryti (jei vėliau nebūtų susitarta).  Tad ar šį kategoriškumą lemia nepagarba  gimnazijos mokytojams, ar garsėjantis itin žemas lietuvių empatiškumo lygis, ar vis tik išlieka noras mokytojams sukelti papildomą stresą, pamosikuojant viršininkišku bizūnėliu ? Įdomiausia  tai, kad atleidimo lazda mosuojantys vadovai puikiai žino : niekas nebus atleistas, nes ir dabar dirbti norinčių trūksta. Bet kai į kraują įsigėręs noras darbuotojus laikyti nuolatinės įtampos ir nerimo atmosferoje, jais manipuliuoti, nuteikinėjant prieš bet kokias permainas iš šalies, vis sunkiau tampa paslėpti ir ryškėjančias bjaurias dėmes ant direktoriškų mundurų.

Etatinio apmokėjimo tvarkos įvedimoo  problemos jau aptarinėjamos daugelyje mokyklų. Visas šias problemas padeda išspręsti administracijų bendradarbiavimas su darbuotojų atstovais, o profesinė sąjunga visada pasirengusi informuoti, konsultuoti ir teikti pagalbą savo nariams visose Lietuvos mokyklose.

Lietuvos švietimo profesinės sąjungos pirmininkas

Audrius Jurgelevičius

 

Pasidalinti:
Rašyti komentarą:
Vardas: *
El.paštas: *
Patvirtinimo kodas: *

Kol kas komentarų nėra

«Atgal
Naujienų prenumerata
Įveskite savo el. pašto adresą:
Lietuvos švietimo ir mokslo
profesinė sąjunga

Adresas: J. Jasinskio 9 – 413
LT - 01112 Vilnius, Lietuva
Tel./Faksas: + 370 5 2130252
El. paštas: info@svietimoprofsajunga.lt

Sprendimas:Infoluitai
© 2012 LŠMPSF. Visos teisės saugomos. Privatumo politika.