Lt EN
Telefonas kontaktams: +370 5 2130252
LIETUVOS ŠVIETIMO IR MOKSLO PROFESINĖ SĄJUNGA
www.lsmpsf.lt

LR Valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo įstatymo taikymas (0)

2017 Lapkričio 14d.

Lietuvos švietimo profesinė sąjunga (toliau – LŠPS), atsižvelgdama į tai, kad nuo 2017-02-01 įsigaliojus Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo įstatymui (toliau – Įstatymas), kilo įvairių interpretacijų dėl jo taikymo ir siekdama užtikrinti tinkamą Įstatymo aiškinimą ir taikymą pedagoginių darbuotojų atžvilgiu, savo kompetencijos ribose ir po konsultacijos su Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerijos atstovais, teikia šį paaiškinimą visiems suinteresuotiems asmenims.

Įstatymo priėmimo Lietuvos Respublikos Seime metu, pedagoginiai darbuotojai buvo įtraukti į Įstatymo taikymo sritį, tačiau buvo atsižvelgta į šių darbuotojų darbo ir apmokėjimo specifiką bei padarytos tam tikros išimtys.

Įstatymas numato, kad mokytojams, pagalbos mokiniui specialistams, mokyklų vadovams, jų pavaduotojams ugdymui, ugdymą organizuojančių skyrių vedėjams iki 2018 m. rugsėjo 1 d. kintamoji darbo užmokesčio dalis nenustatoma ir taikomos Įstatymo 8 straipsnio ir 5 priedo nuostatos. Atkreiptinas dėmesys, kad pedagoginių darbuotojų darbo apmokėjimo sistemoje, .t.y. 5 priede, nėra numatyta nei pareigybių lygių (kaip Įstatymo 2 straipsnyje) nei tokių pareigybių grupių (kaip Įstatymo 3 straipsnyje). Nepaisant to, kad Įstatyme tiesiogiai nenurodyta, kad pedagoginiams darbuotojams Įstatymas visa apimtimi netaikomas ir jų nereikia skirstyti pagal pareigybių lygius (Įstatymo 2 straipsnis), pareigybių grupes (Įstatymo 3 str.) ar jiems nereikia rengti naujų pareigybių aprašymų (Įstatymo 4 str.), iki 2018-09-01, ar kol bu suskurtas etatinis pedagoginių darbuotojų darbo apmokėjimas, pedagoginių darbuotojų, kurių darbo užmokestį reguliuoja Įstatymo 5 priedas, darbo užmokestis bus mokamas vadovaujantis Įstatymo 8 straipsniu ir 5 priedu, ir kiti Įstatymo reikalavimai šiems darbuotojams netaikomas. Dėl šios priežasties, pedagoginiai darbuotojai neskirstomi pagal pareigybių lygius, grupes ir nauji pareigybių aprašymai jiems nerengiami.

Taip pat atkreiptinas dėmesys, kad 14 straipsnio 2 dalies formuluotė įsigalioja tik 2018-09-01, iki tol galioja 17 straipsnio 9 dalies formuluotė, kuri nurodo, kad pedagoginiams darbuotojams kasmetinė veiklos vertinimo sistema netaikoma. Pabrėžtina, kad sukūrus pedagoginio darbuotojo etatinį apmokėjimą, įsigalios 14 straipsnio 2 dalis ir Įstatymas bus taikomas visa apimtimi visiems valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojams, taip pat ir pedagoginiams darbuotojams.

Švietimo ir mokslo ministerijos nuomone, Įstatymo 8 straipsnyje nurodytoms pareigybėms (mokytojams, pagalbos mokiniui specialistams, mokyklų vadovams, jų pavaduotojams ugdymui, ugdymą organizuojančių skyrių vedėjams), kaip ir kitiems biudžetinių įstaigų darbuotojams gali būti mokamos: priemokos (Įstatymo 10 straipsnis), premijos (Įstatymo 12 straipsnis), materialinės pašalpos (Įstatymo 13 straipsnis). Taip pat, vadovaujantis Įstatymo 11 straipsniu, jiems už darbą poilsio ir švenčių dienomis, nakties ir viršvalandinį darbą, budėjimą ir esant nukrypimų nuo normalių darbo sąlygų, mokama Lietuvos Respublikos darbo kodekso nustatyta tvarka.

LŠPS atkreipia dėmesį, kad kitiems švietimo įstaigų darbuotojams, kurie nepaminėti Įstatymo 8 straipsnyje ir 5 priede, taikomas visas įstatymas t.y. taikomos visos Įstatymo nuostatos be jokių išimčių.

Pasidalinti:
Rašyti komentarą:
Vardas: *
El.paštas: *
Patvirtinimo kodas: *

Kol kas komentarų nėra

«Atgal
Naujienų prenumerata
Įveskite savo el. pašto adresą:
Lietuvos švietimo ir mokslo
profesinė sąjunga

Adresas: J. Jasinskio 9 – 413
LT - 01112 Vilnius, Lietuva
Tel./Faksas: + 370 5 2130252
El. paštas: info@svietimoprofsajunga.lt

Sprendimas:Infoluitai
© 2012 LŠMPSF. Visos teisės saugomos. Privatumo politika.