Lt EN
Telefonas kontaktams: +370 5 2130252
LIETUVOS ŠVIETIMO IR MOKSLO PROFESINĖ SĄJUNGA
www.lsmpsf.lt

Atnaujintos derybos dėl švietimo šakos kolektyvinės sutarties (0)

2017 Gegužės 4d.

Švietimo profesinių sąjungų iniciatyva šiandien buvo atnaujintos derybos dėl švietimo šakos kolektyvinės sutarties. Derybos nutrūko keičiantis valdančiai daugumai ir suformavus naują Vyriausybę.

ŠMM žmonės informavo, kad dalinai pasikeitė jų derybininkų sudėtis. Buvusios viceministrės Genoveitos Krasauskienės vietą užėmė jos įpėdinis šiose pareigose, vos prieš kelias savaites į pareigas paskirtas, Gražvydas Kazakevičius.

Profesinių sąjungų derybininkai išsakė nuomonę, kad nebus toleruojama buvusi praktika, kai Vyriausybės įgaliojimą derėtis turinti ŠMM, su profesinėmis sąjungomis suderėtas pozicijas vėliau dar „perderina“ su SADM ir FM atstovais. Tokiu atveju, formaliai dvišalės – švietimo profesinių sąjungų ir Vyriausybės įgaliotos ŠMM – derybos virsta daugiašalėmis. O tokios Darbo kodekse nenumatytos. Profesinės sąjungos griežtai reikalaus, kad dėl kiekvienos naujos nuostatos ministerijos derybininkai prie derybų stalo sėstų, jau turėdami iš anksto suderintą poziciją (savotiškas derybų „raudonąsias linijas“) su visomis reikalingomis derinti institucijomis. Tokiu būdu, švietimo profesinių sąjungų ir ŠMM pasiekti susitarimai bus traktuojami kaip galutiniai.

Aptarus bendruosius dalykus, pereita prie konkrečių punktų koregavimo. Visi siūlyti pakeitimai iš esmės gimė atsižvelgiant į S. Skvernelio Vyriausybės programą bei šios programos įgyvendinimo planą. Dar 2016 m. suderėtam kolektyvinės sutarties projektui buvo pasiūlytos šios pataisos:

7 punkte papildytas, įrašant nuo šių metų vasario 1 d. įsigaliojusį Valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo (VSĮDDA) įstatymą.

8.2. punktą, kuriam kategoriškai nepritarė FM, sutarta formuluoti kitaip, atsižvelgiant į Vyriausybės įsipareigojimus sudaryti sąlygas mokytojams išeiti į išankstinę pensiją ir paruošti bei įgyvendinti "bendrojo ugdymo mokyklų finansinių ir žmogiškųjų išteklių optimizavimo planą".

8.3. punkte, kuriame kalbama apie profesinių pensijų fondų kūrimą, sutarta įrašyti nuostatą, kad reikia numatyti fondų finansavimo šaltinius, jei finansuojantis subjektas bus darbdavys (daugeliu atvejų tai mokykla).

8.4. punktą siūloma papildyti data – 2018 m. rugsėjo 1 d. – kada bendrojo ugdymo mokyklos bus pradėtos finansuoti taikant klasės krepšelio metodiką.

8.6. punktą, kurio vykdymo terminas jau praėjęs, siūloma suformuluoti analogiškai, tik nustatant kitą datą. Galimi du variantai – 2017 m. rugsėjo 1 d. ar 2018 m. sausio 1 d., bet dėl jų nebuvo diskutuota.

8.7. punkte nepritarta siūlymui pamečiui numatyti kokiu procentu galėtų didėti ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo pedagogų atlyginimai. Pagrindinis nepritarimo argumentas – nežinia dėl bendrojo ugdymo mokyklų mokytojų atlyginimo dydžio, įvedus etatinį darbo apmokėjimą.

8.9. punkte sutarta dėl redakcinio pobūdžio korekcijos, įrašant VSĮDDA įstatyme naudojamą pareiginės algos pastovios dalies terminą.

8.10. punkte papildomai pasiūlyta įrašyti nuostatą apie tai, kad su darbuotojų atstovais derinami ir darbuotojų (išskyrus vadovus) pareiginės algos pastovios dalies koeficientai (ši nuostata buvo ankstesniame pedagoginių darbuotojų darbo apmokėjimo apraše).

8.11. punkte, kuriame kalbama apie etatinio mokytojų darbo įvedimą, pasiūlyta įrašyti naujos apmokėjimo tvarkos įvedimo datą, t.y. 2018 m. rugsėjo 1 d., pridedant, kad kartu su etatinio mokytojų darbo apmokėjimu, sutariama peržiūrėti ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo pedagogų bei kitų pedagoginių darbuotojų etato formavimo principus.

8.13. punkto labai abstrakčią formuluotę siūloma papildyti sutarimu, kad vidutinis mokytojų darbo užmokestis 2020 m. būtų ne mažesnis nei 1000 eurų.

25 punktas pakoreguotas įrašius, jog kolektyvinė sutartis pasirašoma keturiais (buvo – dviem) vienodą teisinę galią turinčiais egzemplioriais.

Profesinės sąlygos papildomai pasiūlė naują punktą, kurio anksčiau sutartame projekte nebuvo. Atsižvelgiant naujajame darbo kodekse, kuris turėtų įsigalioti nuo liepos 1 d., esančią esančią nuostatą, kad kolektyvinėse sutartyse, sudaromose nacionaliniu, šakos ar teritoriniu lygmeniu, įtvirtintomis darbo teisės normomis galima nukrypti nuo šiame kodekse ar kitose darbo teisės  normose nustatytų imperatyvių taisyklių, siūloma švietimo įstaigose, kuriose veikia profesinės sąjungos, darbo tarybos nesteigti. Šis siūlymas grindžiamas siekiu stiprinti darbuotojų atstovavimą, nesukuriant prielaidų jį išskaidant keliems subjektus, turintiems skirtingas veiklos sąlygas.

Taip pat nebuvo pritarta vienos iš profesinių sąjungų – LŠDPS – siūlymui už numatyti atlyginimą darbuotojų atstovavimo veiklą mokykloje. Nepritarimo argumentas – akivaizdus interesų konfliktas, nes darbuotojų atstovas derindamas darbuotojų pareiginės algos pastovios dalies koeficientus ir kitus dalykus susijusius su jo pareigomis, privalės derinti ir savo atlyginimo komponentus. Ir bendrai paėmus, pirmasis ir aiškiausias „geltonosios“ profesinės sąjungos požymis – pinigai gaunami iš darbdavio.

Posėdžio pabaigoje sutarta, jog šalys savo siūlymus viena kitai pateiks iki gegužės 10 d., tam, kad būtų galima konstruktyviai jas aptarti gegužės 18 d. numatytame derybiniame susitikime. Papildomų, posėdyje neaptartų pasiūlymų, šalys įsipareigojo nebeteikti.

Informaciją paruošė:

LŠPS pirmininkas A. Jurgelevičius ir pirmininko pavaduotojas E. Milešinas

 

 

Pasidalinti:
Rašyti komentarą:
Vardas: *
El.paštas: *
Patvirtinimo kodas: *

Kol kas komentarų nėra

«Atgal
Naujienų prenumerata
Įveskite savo el. pašto adresą:
Lietuvos švietimo ir mokslo
profesinė sąjunga

Adresas: J. Jasinskio 9 – 413
LT - 01112 Vilnius, Lietuva
Tel./Faksas: + 370 5 2130252
El. paštas: info@svietimoprofsajunga.lt

Sprendimas:Infoluitai
© 2012 LŠMPSF. Visos teisės saugomos. Privatumo politika.