Lt EN
Telefonas kontaktams: +370 5 2130252
LIETUVOS ŠVIETIMO IR MOKSLO PROFESINĖ SĄJUNGA
www.lsmpsf.lt

Valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo įstatymo komentaras (3)

2017 Vasario 28d.

2017-02-01 įsigaliojusio Valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo įstatymo (toliau – Įstatymas) paskirtis - nustatyti biudžetinių įstaigų darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, darbo apmokėjimo sąlygas ir dydžius, materialinių pašalpų mokėjimą, darbuotojų pareigybių lygius ir grupes, taip pat kasmetinį veiklos vertinimą.

Pedagoginiams darbuotojams iki 2017 m. rugsėjo 1 d. taikomi išimtinai tik Įstatymo 8 str. ir 5 priedas. Atkreiptinas dėmesys, kad pedagoginių darbuotojų darbo apmokėjimo sistemoje, t.y. 5 priede, nėra numatyta nei pareigybių lygių (kaip Įstatymo 2 str.), nei pareigybių grupių (kaip įstatymo 3 str.). Nepaisant to, kad Įstatyme tiesiogiai neparašyta, jog pedagoginiams darbuotojams Įstatymas visa apimtimi netaikomas ir jų nereikia skirstyti pagal pareigybių lygius (Įstatymo 2 str.), pareigybių grupes (Įstatymo 3 str.) ar jiems nereikia rengti pareigybių aprašymų (Įstatymo 4 str.), iki 2017-09-01 ar kol bus sukurta etatinio pedagoginių darbuotojų darbo apmokėjimo tvarka, pedagoginių darbuotojų, kurių darbo užmokestį reguliuoja įstatymo 5 priedas, darbo užmokestis bus mokamas vadovaujantis Įstatymo 8 str. ir 5 priedu, o kiti Įstatymo reikalavimai šiems darbuotojams netaikomi. Dėl šios priežasties pedagoginiai darbuotojai neskirstomi pagal pareigybių lygius, grupes ir nauji pareigybių aprašymai jiems nerengiami.

Atkreiptinas dėmesys, kad kitiems švietimo įstaigų darbuotojams, kurie nepaminėti Įstatymo 8 str. ir 5 priede, taikomas visas įstatymas, t.y. taikomos visos Įstatymo nuostatos be jokių išimčių.

Kalbant apie nepedagoginius darbuotojus, būtina žinoti, kad:

  • šio įstatymo įsigaliojimas nėra pagrindas mažinti darbuotojo darbo užmokestį ar keisti darbo funkcijas. Įstatymas numato, kad darbo užmokestis siejamas su darbuotojo pareigybės lygiu, kuris yra apibrėžtas pačiame Įstatyme ir nurodomas pareigybės aprašyme, bei profesine darbo patirtimi. Darbuotojo pareigybės lygis nustatomas atsižvelgiant į šiai pareigybei reikalingą išsilavinimą. Darbuotojas, kuris Įstatymo įsigaliojimo momentu neturi jo pareigybei nustatyto išsilavinimo, toliau eina pareigas, nes Įstatymas numato galimybę iki 2022 m. sausio 1 d. baigti atitinkamas studijas ir įgyti išsilavinimą. Tik po šios datos tie, kurie nebaigs atitinkamų studijų, bus atleisti iš pareigų, nemokant išeitinės išmokos;
  • įsigaliojus Įstatymui, metinės užduotys, siektini rezultatai ir jų vertinimo rodikliai biudžetinių įstaigų darbuotojams, kurie į pareigas buvo priimti iki Įstatymo įsigaliojimo, pirmą kartą nustatomi iki 2017 m. vasario 28 d., o darbuotojų praėjusių metų veikla pirmą kartą įvertinama iki 2018 m. sausio 31 d.
  • darbuotojams, kurių darbo užmokestis yra mažesnis nei Įstatymu nustatomas, ne ilgiau kaip iki 2018 m. sausio 31 d. paliekamas esamas darbo užmokestis, ir tik po pirmojo metinio vertinimo, kai jiems bus nustatyta kintamoji dalis, bazinė darbo užmokesčio dalis bus tokio dydžio, koks nustatytas Įstatymo 1 – 4 prieduose.

Svarstant Įstatymo projektą Seime, pagrindinis reikalavimas buvo, kad nenukentėtų biudžetinių įstaigų darbuotojai, kai keisis jų apmokėjimo tvarka. Socialinės apsaugos ir darbo ministerija užtikrino, kad Įstatyme sudėti visi saugikliai, apsaugantys darbuotojus. Analizuojant įstatymo tekstą, galima daryti išvadą, kad darbuotojai tikrai apsaugoti nuo darbo užmokesčio mažinimo ar staigaus atleidimo iš darbo. Todėl bet kokie vadovų mėginimai keisti darbuotojų darbo funkcijas, mažinti darbo užmokestį ir, tuo pasinaudojant, nutraukti darbo sutartis, esą vadovaujantis Įstatymu, yra neteisėti. Kaip ir minėta, Įstatymo paskirtis – apibrėžti biudžetinių įstaigų darbuotojų darbo užmokesčio dydį ir mokėjimo tvarką, tačiau Įstatymas nekeičia nei darbuotojų funkcijų, nei leidžia sumažinti darbo užmokestį.

LŠPS informacija
Pasidalinti:
Rašyti komentarą:
Vardas: *
El.paštas: *
Patvirtinimo kodas: *
Komentarai:
2017-03-02 14:27:48 | Rozitai

Magistrais tampa tie, kurie mokėsi 5 metus.

2017-03-01 13:53:04 | rozita

O dar skaudžiau, kad asmenys baigę studijas iki 1990 kovo 11 ir turintys bakalaurą tampa magistrais , o tie , kurie baigė visiškai tas pačias studijas tik dviem mėnesiais vėliau, nors programa ta pati lieka bakalaurais. Liūdna.

2017-02-28 19:59:24 | Laima

Man skaudu, kad mokytojai kurie siekė aukštesnės kategorijos ir taip pat investavo į save (kursai, seminatai it t.t) lieka prastesnėje pozicijoje jei ką tik iskepti magistrantai.

«Atgal
Naujienų prenumerata
Įveskite savo el. pašto adresą:
Lietuvos švietimo ir mokslo
profesinė sąjunga

Adresas: J. Jasinskio 9 – 413
LT - 01112 Vilnius, Lietuva
Tel./Faksas: + 370 5 2130252
El. paštas: info@svietimoprofsajunga.lt

Sprendimas:Infoluitai
© 2012 LŠMPSF. Visos teisės saugomos. Privatumo politika.