Lt EN
Telefonas kontaktams: +370 5 2130252
LIETUVOS ŠVIETIMO IR MOKSLO PROFESINĖ SĄJUNGA
www.lsmpsf.lt

Profesinės sąjungos nori išgirsti Vyriausybės nuomonę dėl susitarimų vykdymo (0)

2015 Rugpjūčio 14d.

2015 m. liepos 28 d. susitikimo su Darbo partijos pirmininku V. Mazuroniu metu buvo sutarta, kad iki 2015 m. rugpjūčio 15 d. bus suorganizuotas susitikimas tarp švietimo ir mokslo ministrės Audronės Pitrėnienės ir Lietuvos švietimo ir mokslo profesinių sąjungų federacijos atstovų, kuriame bus aptariama kaip yra vykdomi Premjero potvarkiu 2014 m. rugpjūčio mėn. sukurtos tarpinstitucinės darbo grupės priimti susitarimai. 

2015 m. rugpjūčio 12 d. LR Seime, Darbo partijos frakcijoje, įvyko posėdis, kuriam vadovavo Darbo partijos pirmininko pavaduotojas, Seimo narys V. Bukauskas. Posėdyje dalyvavo švietimo ir mokslo ministrė A.Pitrėnienė, viceministrė G.Krasauskienė, LŠĮPS pirmininkas E.Jesinas, LŠPS pirmininko pavaduotojas E.Milešinas, LŠPS tarptautinė sekretorė T.Babrauskienė, LMPS pirmininkė J.Voloskevičienė, KŠDPS atstovas D.Trachanavičius.

Posėdžio metu švietimo ir mokslo ministrė A.Pitrėnienė atsakė į liepos 28 d. susitikimo metu iškeltus profesinių sąjungų nuogąstavimus dėl minėtos derybinės grupės priimtų susitarimų vykdymo:

1. Dėl švietimo finansavimo nuo BVP: finansavimas mažėja, nors lėšų poreikis Vyriausybei buvo pateiktas didesnis negu 2015 m. biudžetas. Teikiant biudžeto projektą 2016 metams, į poreikius buvo įtraukti prioritetai, kurie suderinti tarpinstitucinėje darbo grupėje, taip pat ir su socialiniais partneriais. ŠMM nuomonė atitinka Valstybės švietimo strategijos nuostatas, kad 2017 metais švietimo ir mokslo išlaidos turėtų sudaryti bent 5,8% nuo BVP. Tam 2016 metams papildomai reikia 361 mln. Eur. (tuomet švietimo biudžetas sudarytų 5,2% nuo BVP). 2016 m. teikdami valstybės biudžeto lėšų poreikį švietimui ir mokslui bei investicijų projektus prašėme skirti papildomai 215,3 mln. Eur. (švietimo reikmėms – 147,7 mln. Eur; mokslo ir studijų reikmėms – 67,6 mln. Eur.) Derybos dar nebaigtos. Šiuo metu švietimo finansavimas yra 4,13% nuo BVP.

2. Dėl R koeficiento didinimo: gavus duomenis iš mokinių registro apie mokinių skaičių 2015 m. rugsėjo 1 d. bus daromas Mokinio krepšelio metodikos pakeitimas, numatoma didinti R koeficientą nuo 12,86 iki 13,06. Pakeitimai įsigalios nuo 2016 m. sausio 1 d. R koeficiento padidinimui reikės 10,5 mln. Eur. Eksperimentinėje Klasės krepšelio metodikoje R koeficientas numatytas 13,06.

3. Dėl darbo užmokesčio didinimo pedagoginiams darbuotojams: pedagoginių darbuotojų tarnybinių atlyginimų koeficientų minimaliai „šakučių“ ribai pakelti iki vidurkio, reikia ją padidinti 5%, kad būtų pasiektas ikikrizinis lygis reikia 18,3 mln. Eur. Vyksta derybos su Vyriausybe, kad tam būtų skirta bent 4 mln. Eur.

4. Dėl 5 kontaktinių valandų išėmimo iš vadovų darbo ir antros sutarties sudarymo: ministerija savivaldybių administracijoms yra išsiuntusi raštą, kuriame prašoma nesudarinėti papildomų darbo sutarčių su vadovais ir kontaktines valandas atiduoti kitiems pedagogams. Išimti gali būti tik tuo atveju kai nėra tos srities pedagogų. Rugsėjo mėnesį, kai bus užpildytas mokytojų registras, ŠMM atliks tyrimą, kaip padidėjo mokytojų krūviai išėmus pamokas iš mokyklų vadovų krūvių.

5. Dėl Klasės krepšelio modelio: bazinis klasės dydis nemažintas, nes jis naudojamas apskaičiuoti sąlyginį klasės dydį, kuris apskaičiuojamas faktinį mokinių skaičių padalinus iš bazinio klasės dydžio. Metodikoje yra trys klasės krepšelio dydžiai. Bazinio klasės dydžio sumažinimas dirbtinai padidintų lėšas. Taip pat papildomas Klasės krepšelis skiriamas, jeigu apskaičiavus sąlyginį klasių skaičių, lieka 3 ir daugiau mokinių (pvz.: 3 klasėje yra 51 mokinys. Padalinus 51 iš 24 gauname 2 komplektus ir dar lieka 3 mokiniai. Tai reiškia, kad mokykla gaus lėšas 3 komplektams. Vidutinis mokinių skaičius klasėje bus 17, tai reiškia, kad bus skirti 3 vidutinio dydžio krepšeliai. Griežtesnis valdymo lėšų paskirstymas numatytas Eksperimentinėje mokymo lėšų apskaičiavimo ir paskirstymo (klasės krepšelio) metodikoje, valdymui skiriama 10% nuo ugdymo planui įgyvendinti apskaičiuotų lėšų (dabartinėje metodikoje nuo ugdymo planui apskaičiuotų lėšų valdymui, administravimui ir pagalbai skiriama 8-20%). Nuo 2015 m. rugsėjo 1 d. eksperimentinės mokymo lėšų apskaičiavimo ir paskirstymo metodikos taikyti negalime, nes 2015 m. valstybės biudžeto ir savivaldybės biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatyme yra nurodomas mokinio krepšelio dydis, įgaliojimai ŠMM dėl mokinio krepšelio paskirstymo ir perskirstymo, atsiskaitymas už mokinio krepšelio panaudojimą (įstatymas nebus keičiamas metų eigoje). Be to, atsirastų dar papildomų lėšų poreikis rugsėjo-gruodžio mėnesiais eksperimentui vykdyti – 1,5 mln. Eur.

6. Dėl pedagogų skaičiaus optimizavimo: sukurta tvarka, patvirtinta ministro įsakymu, tačiau pažymėtina, kad lėšų poreikis gerokai viršija skirtas lėšas. Savivaldybėms pateikus ataskaitas matysime, ar buvo pasiekti numatyti kriterijai, pvz. ar padidėjo mokinių skaičius, tenkantis vienam mokytojui, ar padidėjo mokytojų pedagoginių valandų skaičius, ar sumažėjo pedagoginių darbuotojų skaičius. Pedagoginių darbuotojų, įgijusių teisę į visą senatvės pensiją, kai darbo sutartys nutraukiamos šalių susitarimu, skaičius paimtas iš pedagogų registro ir paskaičiavimai buvo pateikti darbo grupės nariams, kuriant tvarkos aprašą. ŠMM rugsėjo mėnesį atliks tyrimą ar lėšos skirtos šiai priemonei buvo panaudoti tikslingai.

7. Dėl švietimo šakos kolektyvinės sutarties derybų: derybos vykdomos su Jungtine švietimo profesinių sąjungų atstovybe ir dviem atskiromis profesinėmis sąjungomis, tokie yra suteikti Vyriausybės įgaliojimai ŠMM. Derybos vyksta periodiškai, pagal abiejų šalių sutartą reglamentą.

Profesinių sąjungų atstovai, išklausę ministrės atsakymus į pateiktus klausimus, apgailestavo, kad tai, kas yra sutarta ir suderinta tarpinstitucinėje darbo grupėje, kaip ir ankstesnėse įvairiose derybose, „gražiai atgulė lape“. Visų susitarimų vykdymas nukeliamas metams ir ilgiau. Tokia LR Vyriausybės pozicija tikrai netenkina švietimo bendruomenės.

Po LŠĮPS pirmininko E.Jesino siūlymo spręsti šią problemą aukštesniame – Vyriausybės – lygmenyje, Seimo narys V.Bukauskas pritarė, kad būtinas susitikimas su LR Vyriausybės vadovu A.Butkevičiumi, kurio metu, kartu su ŠMM ministre A.Pitrėniene, būtų ieškoma galimybių pradėti vykdyti įsipareigojimus, suderintus Premjero potvarkiu sudarytoje darbo grupėje. Nutarta tokį susitikimą organizuoti artimiausiu laiku.

LŠPS pirmininko pavaduotojas Egidijus Milešinas
Pasidalinti:
Rašyti komentarą:
Vardas: *
El.paštas: *
Patvirtinimo kodas: *

Kol kas komentarų nėra

«Atgal
Naujienų prenumerata
Įveskite savo el. pašto adresą:
Lietuvos švietimo ir mokslo
profesinė sąjunga

Adresas: J. Jasinskio 9 – 413
LT - 01112 Vilnius, Lietuva
Tel./Faksas: + 370 5 2130252
El. paštas: info@svietimoprofsajunga.lt

Sprendimas:Infoluitai
© 2012 LŠMPSF. Visos teisės saugomos. Privatumo politika.