Lt EN
Telefonas kontaktams: +370 5 2130252
LIETUVOS ŠVIETIMO IR MOKSLO PROFESINĖ SĄJUNGA
www.lsmpsf.lt

Kreipimasis dėl BVP lėšų, skirtų švietimui, mažinimo Lietuvos konvergencijos programoje (0)

2014 Balandžio 22d.

Lietuvos švietimo profesinė sąjunga ir Lietuvos švietimo įstaigų profesinė sąjunga kategoriškai nepritaria Lietuvos konvergencijos 2014 metų programoje numatytam planui dabar ir ilgalaikėje perspektyvoje šalies švietimo sektoriaus finansavimui skirti mažiau nei 6 procentus bendrojo vidaus produkto (BVP). Lietuvos švietimo 2013–2022 metų strategijoje pabrėžiama, kad itin svarbu išlaikyti Jungtinių Tautų švietimo, mokslo ir kultūros organizacijos (UNESCO), taip pat OECD  rekomenduojamą ne mažesnę nei 6 procentų valstybės biudžeto BVP dalį švietimui ir paisyti Europos Tarybos rekomendacijos dėl 2013 m. Lietuvos nacionalinės reformų programos, kurioje nurodoma didinti išlaidų dalį moksliniams tyrimams ir švietimui.  Deja, Lietuvos konvergencijos 2014 metų programoje akivaizdžiai matyti, jog Vyriausybė ne tik neplanuoja švietimui skirti 6 procentų BVP, bet numato švietimui skirtos dalies mažėjimą.

Nors programoje deklaruojama, kad Lietuva 2012–2013 metais patvirtino du svarbiausius strateginius dokumentus (Valstybinė švietimo 2013–2022 metų strategija ir Valstybinė studijų, mokslinių tyrimų ir eksperimentinės (socialinės, kultūrinės) plėtros 2013–2020 metų plėtros programa), kurių įgyvendinimui bus skirti pagrindiniai šios srities valstybės asignavimai, įskaitant ES struktūrinę paramą, ir įgyvendinimui parengti 4 veiksmų planai, tvirtinami 2013-2014 metais, tačiau tai nėra pagrindžiama finansiškai. Tokie LR Vyriausybės veiksmai rodo, kad ir toliau Lietuvos valdžios institucijos melagingai deklaruoja švietimo prioritetą, nors net nesirengia iš esmės spręsti įsisenėjusių švietimo ir socialinių problemų: švietimui skirtąjį finansavimą vertina tik kaip rezervą, iš kurio bet kada galima nurėžti lėšų, tenkinančių vienadienius kitų sričių poreikius. Tokios trumparegiškos politikos pasekmės – blogėjantys moksleivių mokymosi rezultatai, uždaromos švietimo įstaigos, mažėjantis saugumas mokyklose, augantis jose dirbančių švietimo darbuotojų nepasitenkinimas, didėjantis skurdas bei socialinė atskirtis visuomenėje ir jaunimo emigracija.

Švietimo profesinės sąjungos įspėja, kad, mažinant finansavimą švietimui, Lietuva, kaip ES narė, negalės įgyvendinti savo įsipareigojimų, siekdama Europos Tarybos 2020 nubrėžtų tikslų: šaliai šiuo metu orientuotis į aktualiausius tikslus: mokytojų ir dėstytojų profesionalumą, duomenų analize bei įsivertinimu grįstą švietimo planavimą, neformaliojo švietimo plėtojimą ir mokymąsi visą gyvenimą. Švietimo sistemai apskritai ir kiekvienai švietimo įstaigai atskirai keliami vis aukštesni kokybės standartai, kyla reikalavimai pedagogų profesinei kompetencijai, nuolat auga reikalavimai ugdymo ir mokymo aplinkai, šiuolaikinėms mokymo priemonėms. Visam tam reikia atitinkamų investicijų, todėl itin svarbu išlaikyti UNESCO ir OECD rekomenduojamą valstybės biudžeto bendrojo vidaus produkto 6 proc. dalį  švietimui.

Lietuvos švietimui atstovaujančios profesinės sąjungos – Lietuvos švietimo profesinė sąjunga ir Lietuvos švietimo įstaigų profesinė sąjunga – pabrėžia, kad, mažinant finansavimą švietimui,  nepavyks pasiekti keliamų tikslų artimiausiu ir vidutiniu laikotarpiais, į kuriuos ši Konvergencijos programa orientuota: įgyvendinti biudžeto politiką, užtikrinančią ekonomikos augimą, užimtumo didinimą, nedarbo, skurdo ir socialinės atskirties mažinimą, sudarančią sąlygas didėti realiajam darbo užmokesčiui šalyje, sparčiai gerinti investicijų ir verslo sąlygas. Garsiausi pasaulio ekonomistai bei sociologai vieningai konstatuoja, kad šalių švietimas yra pagrindinis pamatas, kuriant tvarią šalies ekonomiką, naujas darbo vietas ir svariai prisideda prie BVP augimo.

Lietuvos švietimo profesinė sąjunga ir Lietuvos švietimo įstaigų profesinė sąjunga, palaikydamos švietimo ir mokslo ministro D. Pavalkio pastangas užtikrinti tinkamą švietimo sistemos funkcionavimą bei diegti lygiateisio socialinio dialogo tradicijas švietime, to labai pasigenda iš Vyriausybės vadovo A. Butkevičiaus. Švietimo darbuotojams atstovaujančios profesinės sąjungos netoleruoja politikų įsipareigojimų nevykdymo ir tolimesnio švietimo sistemos žlugdymo, todėl reikalauja, kad Vyriausybė atsisakytų sumanymų dar labiau mažinti švietimo finansavimą ir imtųsi savo programos švietimo srityje vykdymo.

Darbuotojų atstovai apgailestauja, kad socialdemokratų vadovaujama LR Vyriausybė kartoja savo pirmtakų klaidas, kai negebėjimas užtikrinti tinkamą švietimo sektoriaus finansavimą sukėlė didelę socialinę įtampą ir ilgalaikius pedagogų streikus. Profesinės sąjungos, nesulaukusios konstruktyvaus socialinio dialogo, informuos Europos Komisiją apie socialinių partnerių nepritarimą šiai Programai, nes mano, jog planas mažinti BVP dalį švietimui neleis pasiekti Programoje numatytų tikslų. Taip pat, vadovaujantis LR Darbo Kodeksu bei Profesinių sąjungų įstatymu, pasiliekame kraštutinę pasipriešinimo formą – nacionalinį streiką.

Lietuvos švietimui atstovaujančios profesinės sąjungos – Lietuvos švietimo profesinė sąjunga ir Lietuvos švietimo įstaigų profesinė sąjunga – kviečia pažangiąsias politines ir visuomenines organizacijas vienytis bei tarti griežtą „NE“ nepagrįstoms Vyriausybės užmačioms mažinti šalies švietimo biudžetą.

Pasidalinti:
Rašyti komentarą:
Vardas: *
El.paštas: *
Patvirtinimo kodas: *

Kol kas komentarų nėra

«Atgal
Naujienų prenumerata
Įveskite savo el. pašto adresą:
Lietuvos švietimo ir mokslo
profesinė sąjunga

Adresas: J. Jasinskio 9 – 413
LT - 01112 Vilnius, Lietuva
Tel./Faksas: + 370 5 2130252
El. paštas: info@svietimoprofsajunga.lt

Sprendimas:Infoluitai
© 2012 LŠMPSF. Visos teisės saugomos. Privatumo politika.