Lt EN
Telefonas kontaktams: +370 5 2130252
LIETUVOS ŠVIETIMO IR MOKSLO PROFESINĖ SĄJUNGA
www.lsmpsf.lt

 

 

Švietimo profesinių sąjungų pareiškimas dėl 2014 m. valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžeto (0)

2013 Lapkričio 21d.

Lietuvos švietimo profesinė sąjunga ir Lietuvos švietimo įstaigų profesinė sąjunga nori atkreipti LR Seimo narių dėmesį į nepakankamą mokymo ir ugdymo proceso finansavimą, neleidžiantį užtikrinti tinkamos ugdymo kokybės, bloginantį švietimo darbuotojų padėtį ir, galiausiai, turintį neigiamos įtakos visos šalies raidai. Kai kuriuose šalies regionuose  ugdymo proceso finansavimo situacija yra ypač tragiška.

Mažėjant mokinių skaičiui, stipriai sumažėjo ugdymo ir mokymo finansavimas, nes ugdymo proceso finansavimo sistema nėra lanksti, neatsižvelgia į realų šios dienos poreikį, o yra aritmetiškai pririšta prie mokinių skaičiaus: juk akivaizdu, kad, iš mokyklos išėjus keliems ar keliolikai mokinių,  klasių komplektų skaičius lieka tas pats, ir juose besimokantys mokiniai bei dirbantys mokytojai neturėtų kentėti dėl dirbtinai atsiradusio lėšų trūkumo. Tuo tarpu dabar Lietuvos mokyklose vis labiau plinta praktika, kad, susidarius lėšų trūkumui, mokyklų vadovai pirmiausiai mažina mokytojų atlyginimų koeficientus, mažina apmokėjimą už vadovavimą klasei, dar labiau apkarpo mokinių ugdymo planus, ir šie veiksmai itin neigiamai veikia mokymo kokybę.

Lietuvos švietimo profesinė sąjunga ir Lietuvos švietimo įstaigų profesinė sąjunga ne kartą reikalavo,  kad šie pinigai liktų švietimo sistemoje ir būtų naudojami tik mokymo bei ugdymo reikmėms.

Lapkričio 5 d. vykusiame LR Vyriausybės posėdyje buvo pritarta Mokinio krepšelio lėšų apskaičiavimo ir paskirstymo metodikos pakeitimams, jog, atsižvelgiant į sumažėjusį mokinių skaičių, atsilaisvinusios mokinio krepšelio lėšos liks švietime ir bus paskirstytos savivaldybėms.

Savo ruožtu, profesinės sąjungos  reikalavo, kad, planuojant 2014 metų valstybės ir savivaldybių biudžetus, neliktų nė mažiausios galimybės mokinio krepšelio pinigus panaudoti ne pagal paskirtį, o tik mokymo ir ugdymo reikmėms. Tačiau Lietuvos savivaldybių asociacijos (LSA) siūlymu atsirado nauja įstatymo projekto 4 straipsnio redakcija, kad „įvykdžius bendruosius ugdymo planus ir visiškai patenkinus mokymo reikmes, nepanaudota speciali tikslinė dotacija mokinio krepšeliui finansuoti gali būti perskirstyta kitoms švietimo reikmėms finansuoti, pirmiausiai įsiskolinimams už suteiktas paslaugas, atliktus darbus ir įsigytas prekes padengti.“ Tai, profesinių sąjungų nuomone, sudaro prielaidas šiuos pinigus panaudoti kitiems, ne mokymo ir ugdymo, tikslams ir atveria kelią piktnaudžiavimui.

LR Seimo Švietimo, mokslo ir kultūros komitetas 2013 lapkričio 6 dienos posėdyje vieningai atmetė šį LSA pasiūlymą ir balsavo už kitą formuluotę: „Savivaldybių perskirstomai mokinio krepšelio lėšų daliai numatyta, bet nepanaudota speciali tikslinė dotacija mokinio krepšeliui finansuoti, ketvirtąjį ketvirtį naudojama darbuotojams, kuriems už darbą mokama iš mokinio krepšelio lėšų, darbo užmokesčiui, išeitinėms išmokoms ir kitoms su darbo santykiais susijusioms išmokoms ir kompensacijoms mokėti.“

LR Seimo biudžeto ir finansų komitetas 2013 lapkričio 15 d. pasiūlė Įstatymo projekto 4 straipsnį išdėstyti taip:
,,4 straipsnis. Specialios tikslinės dotacijos mokinio krepšeliui finansuoti  naudojimas ir atsiskaitymas už specialių tikslinių dotacijų panaudojimą.
1. Savivaldybės specialios tikslinės dotacijos mokinio krepšeliui lėšų dalį, nurodytą Vyriausybės patvirtintoje metodikoje (toliau – savivaldybių perskirstoma mokinio krepšelio lėšų dalis), savo nustatyta tvarka naudoja Vyriausybės patvirtintoje metodikoje numatytoms mokymo reikmėms. Įvykdžius bendruosius ugdymo planus ir visiškai patenkinus mokymo reikmes, nepanaudota speciali tikslinė dotacija mokinio krepšeliui finansuoti gali būti perskirstyta kitoms švietimo reikmėms finansuoti, pirmiausia įsiskolinimams už suteiktas paslaugas, atliktus darbus ir įsigytas prekes padengti“.

Atkreipiame LR Seimo narių dėmesį, kad LR Seimo biudžeto ir finansų komiteto teikiama redakcija prieštarauja Seimo kanceliarijos Teisės departamento (2013-10-18) pastaboms, jog „įstatymo projekto 4 straipsnio 1 dalyje vartojama sąvoka ,,švietimo reikmės“ nėra aiški. Atkreiptinas dėmesys, kad Švietimo įstatyme yra vartojamos sąvokos mokymo, ugdymo reikmės ir pan. Siūlytina įstatymo projekte vartojamą sąvoką suderinti su aukščiau paminėtame įstatyme vartojamomis sąvokomis arba ją apibrėžti, aiškiai nustatant, kokioms reikmėms nepanaudota tikslinė dotacija mokinio krepšeliui finansuoti ketvirtąjį ketvirtį galės būti perskirstyta“.

Be to, LR Seimo biudžeto ir finansų komitetas 2013 lapkričio 15 d. pats pritarė šioms Teisės departamento pastaboms, tačiau, pateikdamas minėto įstatymo projekto 4 straipsnio 1 dalies naują redakciją, į jį visiškai neatsižvelgė. 

Lietuvos švietimo profesinė sąjunga ir Lietuvos švietimo įstaigų profesinė sąjunga pareiškia, kad, Seimo nariams pritarus 4 straipsnio 1 dalies siūlomai redakcijai,  mokinio krepšelio pinigai bus naudojami ne pagal paskirtį. Tokio sprendimo pasekmės – dar labiau blogėjanti mokinių ugdymo kokybė dėl nepakankamo ugdymo proceso finansavimo bei toliau mažėjantys mokytojų atlyginimai. Profesinės sąjungos negali pritarti tokiai 2014 metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymo projekto 4 str. 1 dalies redakcijai.

Seimo narių nenoras atsižvelgti į švietimo darbuotojų atstovų pastabas bei nuogąstavimus gali iššaukti socialinį sprogimą, pakenkti Lietuvos, šį pusmetį pirmininkaujančios Europos Sąjungos Tarybai, įvaizdžiui ir sukelti rimtą konfliktą su socialiniais partneriais.

Audrius Jurgelevičius, Lietuvos švietimo profesinės sąjungos pirmininkas

Eugenijus Jesinas, Lietuvos švietimo įstaigų profesinės sąjungos pirmininkas

Pasidalinti:
Rašyti komentarą:
Vardas: *
El.paštas: *
Patvirtinimo kodas: *

Kol kas komentarų nėra

«Atgal
Naujienų prenumerata
Įveskite savo el. pašto adresą:
Lietuvos švietimo ir mokslo
profesinė sąjunga

Adresas: J. Jasinskio 9 – 413
LT - 01112 Vilnius, Lietuva
Tel./Faksas: + 370 5 2130252
El. paštas: info@svietimoprofsajunga.lt

Sprendimas:Infoluitai
© 2012 LŠMPSF. Visos teisės saugomos. Privatumo politika.