Lt EN
Telefonas kontaktams: +370 5 2130252
LIETUVOS ŠVIETIMO IR MOKSLO PROFESINĖ SĄJUNGA
www.lsmpsf.lt

Vaikų globos įstaigų laukia rimtos reformos (0)

2013 Spalio 28d.

Š. m. spalio 25 d. Seime vyko apskrito stalo diskusija „Vaikų socialinės globos sistema: aktualijos, problemos ir jų sprendimo galimybės – 2014 metų perspektyvos".

Konferencijos – apvalaus stalo diskusijos metu buvo bandoma siekti politinio ir tarpžinybinio susitarimo dėl vaikų socialinės globos institucijų pertvarkos bei nuoseklaus ir sisteminio perėjimo prie paslaugų šeimai teikimo bendruomenėje, sutariant konkrečius ateinančių metų politinės darbotvarkės galimus planus šioje srityje. Deja, ši tema nesulaukė tinkamo dėmesio iš Seimo narių, ministerijų, savivaldybių atstovų dėmesio.

2014 – 2016 m. – valstybės biudžeto finansinių galimybių svarstymais, 2014 – 2020 m. – ES struktūrinės paramos tikslų ir siekiamų rezultatų laikotarpis. Todėl šiuo metu yra ypatingai svarbu įvertinti ar numatomos priemonės ir finansavimas bus tinkami, siekiant kokybinio pokyčio pertvarkant vaikų socialinės globos sistemą.

Socialinės apsaugos ir darbo ministerija Seimui šiuo metu teikia LR Vaiko  teisių apsaugos pagrindų įstatymo pakeitimo projektą, LR Civilinio kodekso, LR Civilinio proceso kodekso, LR Socialinių paslaugų, LR Išmokų vaikams įstatymo, LR Šeimynų įstatymų pakeitimo ir papildymo projektus išvadoms gauti.


Įstatymų projektais siekiama patobulinti galiojančius įstatymus vaiko teisių apsaugos srityje bei pagrindines vaiko teisių atstovų pagal įstatymą teises, pareigas, atsakomybę.


Viena aktualiausių problemų yra socialinio – prevencinio darbo stoka su vaiku ir jo šeima. Deinstitualizacijos programa numato daug pokyčių globos įstaigose: įstaigų darbo perorganizavimas, socialinių globėjų bei profesionalių šeimynų rengimas.


Visi pokyčiai reikalauja lėšų jų vykdymui. Lėšas planuojama paskirstyti iš ES struktūrinių fondų ir iš valstybės biudžeto asignavimų, skirtų iki 2007 m. liepos 1 d. valstybinėms vaikų globos įstaigoms, jų globojamiems (rūpinamiems) vaikams išlaikyti, kasmetinio perskirstymo, įgyvendinant vaikų socialinės globos institucijų pertvarką. Kadangi vaikų globos institucijose vaikų skaičius mažėja, jiems skirtos lėšos nuolat bus perskirstomos vaiko globos šeimoje finansavimui.

Įstatymų projektams įgyvendinti papildomų lėšų poreikis yra 8,5 mln. lt ( 5,5 mln. lt- socialinių globėjų teikiamai socialinei globai (rūpybai) užtikrinti; 2,6 mln. lt – globėjų mokymo ir konsultavimo programai įgyvendinti; 0,4 mln. lt – profesionalių šeimynų dalyvių pajamoms finansuoti).

Dirbant su vaikais ir paaugliais, netekusiais tėvų globos, išryškėja ugdomosios veiklos tobulinimo ir naujo, konstruktyvaus asmenų, įsitraukusių į ugdymo procesą, požiūrio į esamą situaciją būtinybė suteikti kryptingą ir nuoseklią socioedukacinę pagalbą globos namų ugdytiniams, socializuojantis ir integruojantis į visuomenę.

Dauguma konferencijos dalyvių labai aiškiai įvardijo pagrindines darbo problemas: savivaldybių įsiskolinimus, vaikų psichologines ir elgesio problemas (būtina kurti specializuotus sveikatos centrus), darbuotojų trūkumą, ministerijų bendradarbiavimo stoką bei elementarios pagarbos profesionaliam darbui trūkumą.

Vaikų globos namų profsąjungų susivienijimas, Nevyriausybinės ir kitos organizacijos, dirbančios vaiko teisių srityje, ne kartą ragino ir vėl ragina visas valdžios institucijas imtis esminių permainų vaikų globos sistemoje, siekiant svarbiausio tikslo – kad kiekvienam vaikui būtų suteikta tinkama pagalba.

Finansiniai ir žmogiškieji ištekliai, įskaitant valstybės ir savivaldybių biudžetus bei Europos Sąjungos struktūrinius fondus, turi būti skirstomi atsakingai ir valstybės pareigūnų veikla turi būti nukreipta tam, kad būtų užtikrinti kiekvieno vaiko poreikiai, kur jis begyventų.

Tikimės, kad bus atkreiptas deramas dėmesys į vaikų socialinės globos sistemos problemas ir jau 2014 metais bus pateikti sklandžiai ir efektyviai reformai reikalingi norminių aktų pakeitimai, numatomų priemonių vykdymo planai ir išteklius saugantys bei juos didinantys viešojo, privataus ir NVO sektoriaus socialinę partnerystę skatinantys praktiniai veiksmai.


Kviečiu visas globos įstaigas aktyviai dalyvauti ir pareikšti savo nuomonę.

Vita Konovalovienė, Vaikų globos namų profsąjungų susivienijimo pirmininkė
Pasidalinti:
Rašyti komentarą:
Vardas: *
El.paštas: *
Patvirtinimo kodas: *

Kol kas komentarų nėra

«Atgal
Naujienų prenumerata
Įveskite savo el. pašto adresą:
Lietuvos švietimo ir mokslo
profesinė sąjunga

Adresas: J. Jasinskio 9 – 413
LT - 01112 Vilnius, Lietuva
Tel./Faksas: + 370 5 2130252
El. paštas: info@svietimoprofsajunga.lt

Sprendimas:Infoluitai
© 2012 LŠMPSF. Visos teisės saugomos. Privatumo politika.