Lt EN
Telefonas kontaktams: +370 5 2130252
LIETUVOS ŠVIETIMO IR MOKSLO PROFESINĖ SĄJUNGA
www.lsmpsf.lt

LR Seime buvo svarstomos vaikų globos namų problemos (0)

2013 Balandžio 16d.

2013 metų balandžio 12 dieną Vaikų globos namų profesinių sąjungų susivienijimo iniciatyva LR Seime vyko „Apskritojo stalo diskusija vaikų globos įstaigų problemoms aptarti“. Diskusijoje dalyvavo Seimo socialinių reikalų ir darbo komiteto pirmininkė K.Miškinienė ir nariai, Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos viceministrė A. Bojarienė, Sveikatos apsaugos ministerijos viceministrė J. Zenkevičiūtė, bei kiti ministerijų atstovai, LR Semo nariai, UPC direktorius G.Vaidelis, UPC specialistė Jurgita Šilinskaitė – Venslovienė, Savivaldybių asociacijos patarėja socialiniams klausimams  A.Vareikytė,  akademinės bendruomenės atstovai: I. Leliūgienė,  G. Kvieskienė, S. Lesinskienė,  ŠMM vyriausiasis specialistas A. Šimaitis, Vaiko gerovės parlamentinės grupės pirmininkė R. Šalaševičiūtė, Vaikų globos namų direktorių asociacija, Mokinių parlamento atstovai, Vaikų globos namų direktoriai ir darbuotojai.

Visus susirinkusius sveikino Kristina Miškinienė, Seimo Socialinių reikalų ir darbo komiteto pirmininkė, padėkojusi Vaikų globos namų profesinių sąjungų susivienijimui už drąsą kalbėti šia aktualia tema. Ji akcentavo kompleksinių priemonių būtinybę bendram tikslui pasiekti, pakvietė visus būti labiau socialiai atsakingais, vykdant pertvarkas į darbo grupes įtraukti milžinišką patirtį turinčius vaikų globos namų darbuotojus – praktikus.

Vita Konovalovienė, Vaikų globos namų darbuotojų profesinių sąjungų susivienijimo pirmininkė, kalbėjo apie socialines, ekonomines problemas vaikų globos namuose, paragino kuo skubiau surasti tinkamus sprendimus šioje susidariusioje situacijoje, kai dėl neapgalvotų vaikų globos namų struktūros pertvarkymų, reorganizacijos, pareigybių pakeitimo kenčia tiek vaikai, tiek darbuotojai. Ji pasiūlė:

1. reorganizuojant vaiko globą, prioritetine sritimi palikti vaiko socialinį  ugdymą.

2.Įtraukti socialinius pedagogus ir socialinius darbuotojus dirbančius VGN tiesiogiai su vaiku  į pareigybių sąrašą, kurias einant atliekamas darbas laikomas pedagoginiu ir įskaitomas į pedagoginio darbo stažą, taipogi į darbuotojų sąrašą, kurių darbo pobūdis yra susijęs su didesne protine, emocine įtampa; nustatyti jiems darbo laiko sutrumpinimo tvarkoje esančių darbuotojų kategoriją bei  sutrumpinto darbo laiko trukmę, paankstinti pensijinį amžių.

3. Tikslingai panaudoti ES fondų lėšas: numatyti prioritetinių 14 -18 m. grupių jaunimo įdarbinimą 3 mėnesiams, subsidijuojant darbdavius 70% .

4. Kurti VGN darbinio ugdymo bazę: pirminį profesinio orientavimo veiksnį, formuojant teigiamą požiūrį į darbą, siekiant sėkmingos VGN ugdytinių adaptacijos visuomenėje

Angelė Bojarienė, Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos viceministrė, pabrėžė kad diskusija vaikų globos namų klausimu suorganizuota laiku, kai vyksta deinstitucializavimo projekto rengimas. Viceministrė pripažino kad ministerija buvo atitolusi nuo praktikos, todėl padaryta nemaža klaidų. Ji patikino, kad rengiant naują projektą į darbo grupes bus pakviesti praktikai, kurių nuomonė yra labai svarbi.

Jadvyga Zinkevičiūtė, Sveikatos apsaugos ministerijos viceministrė, kalbėjo apie susidariusią katastrofišką situaciją, kurią reikia kuo skubiau taisyti, ji paragino ministerijas dirbti o ne susireikšminti, taip pat nedaryti išvadų remiantis pavieniais atvejais.

Sigita Lesinskienė pažymėjo apie vaikų prieraišumo sutrikimus, specialistų pagalbos būtinybę. Ji paragino naudoti turimus išteklius, žmones, specialistus, o ne kurti naujas įstaigas. Siūlė savivaldybėms dalintis gerąja patirtimi organizuojant vaikų globą.

Irena Leliūgienė akcentavo nesiskaitymą su auklėtojais – praktikais, keičiant kvalifikacinius reikalavimus. Ji pabrėžė, kad tiek dirbantiems vaikų globos namuose, tiek besikuriančiose šeimynose, turi būti keliami vienodi reikalavimai išsilavinimui. Nesusipratimai dėl profesionalizacijos turi būti išspręsti.  Profesorė piktinosi, kad žiniasklaida neparašė nė vieno teigiamo straipsnio apie vaikų globos namus.

Jurgita Šilinskaitė – Venslovienė, UPC specialistė, pateikė socialinių pedagogų perkvalifikavimo statistiką.

Areta Miškinienė, SADM skyriaus vedėja, pristatė deinstitucionalizavimo projekto gaires, nusakė projekto siekius. Ji sutiko, kad į darbo grupes, rengiančias šį projektą, turi būti pakviesti praktikai, dirbantys vaikų globos namuose.

Rimantė Šalaševičiūtė, Vaiko gerovės parlamentinės grupės pirmininkė, sakė, kad parlamentinė grupė išanalizuos deinstitucionalizavimo programos kryptis ir teiks siūlymus, taip pat ji  kalbėjo apie pagrindines vyriausybės programos kryptis: vaiko gyvenimo šeimoje užtikrinimą, įvaikinimo supaprastinimą, ragino racionaliai išnaudoti tuštėjančių vaikų globos namų patalpas, organizuojant dienos centrus ir t. t.

Vykusioje diskusijoje pasisakiusieji kalbėjo apie vykstančius epizodinius atsitiktinius pertvarkymus, vykstančius vaikų globos namuose, nesikonsultuojant su praktikais. Jie išsakė problemas, kalbėjo apie pasiekimus, apie gerąją patirtį, kurios negalima nubraukti, siūlė pertvarkyti esamas įstaigas jų neardant, remtis praktikų patirtimi.

Manome, kad įvykusi apskritojo stalo diskusija yra gera artimesnio bendradarbiavimo tarp ministerijų, profesinių sąjungų, bei dirbančių vaikų globos namuose praktikų tąsa, sprendžiant vaikų globos namų problemas.

NUORODOS:

http://www3.lrs.lt/pls/inter/w5_show?p_r=4463&p_d=134900&p_k=1

http://sc.bns.lt/view/event.php?id=144133

http://www.lrytas.lt/lietuvos-diena/aktualijos/viceministre-a-bajoriene-vaiku-globos-istaigu-turi-mazeti.htm

http://media3.lrs.lt/SEIMAS2010/2012/RENGINIAI/konst20130412h1300.wmv

 

 

VGN profesinių sąjungų susivienijimo pirmininkė Vita Konovalovienė
Pasidalinti:
Rašyti komentarą:
Vardas: *
El.paštas: *
Patvirtinimo kodas: *

Kol kas komentarų nėra

«Atgal
Naujienų prenumerata
Įveskite savo el. pašto adresą:
Lietuvos švietimo ir mokslo
profesinė sąjunga

Adresas: J. Jasinskio 9 – 413
LT - 01112 Vilnius, Lietuva
Tel./Faksas: + 370 5 2130252
El. paštas: info@svietimoprofsajunga.lt

Sprendimas:Infoluitai
© 2012 LŠMPSF. Visos teisės saugomos. Privatumo politika.