Lt EN
Telefonas kontaktams: +370 5 2130252
LIETUVOS ŠVIETIMO IR MOKSLO PROFESINĖ SĄJUNGA
www.lsmpsf.lt

Pastabos ir pasiūlymai dėl Mokytojų atestacijos nuostatų projekto (2)

2012 Rugsėjo 28d.

Lietuvos švietimo profesinė sąjunga parengė pastabos ir pasiūlymus dėl Mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų atestacijos nuostatų projekto. Pastabos ir pasiūlymai buvo išsiųsti LR Švietimo ir mokslo ministrui.


 Pastabos ir pasiūlymai dėl Mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų atestacijos nuostatų projekto


1. Prieš ruošiant naują teisės aktą ar keičiant galiojantį, privalu aiškiai deklaruoti, kokių tikslų siekiama. Suprantant dokumento rengėjų logiką, daug lengviau būtų teikti pastabas ir pasiūlymus. Kadangi Atestacijos nuostatų keitimo poreikis nedeklaruojamas, o dabartinės Vyriausybės programoje numatyta apskritai naikinti mokytojų atestaciją, peršasi išvada, jog dokumento rengėjai tik vykdo  Vyriausybės užsakymą.

2. Vieno iš dabartinių atestacijos tikslų – „materialinio suinteresuotumo“ (4 p.) – naikinimas tą patvirtina (nes Vyriausybės nuostatą švietimui skiriamas lėšas sutaupyti pirmiausia mokytojų sąskaita jaučia kiekvienas mokytojas). Žinant, kad materialinis suinteresuotumas apskritai yra vienas pagrindinių karjeros variklių, „Pedagogų kvalifikacijos tobulinimo modelio“ rengėjų aiškinimas, jog „ėjimas per kvalifikacines kategorijas“ – tai profesinės karjeros siekimas be atlyginimo, – keistokai atrodo vien todėl, kad,  išskyrus kelias administracines pareigybes mokykloje, jokių aukštos karjeros etatinių postų mokykloje nėra.

3. Ko siekiama vėl siūlant formaliai įvesti mokytojo kvalifikacinę kategoriją (5.1. p.)? popierizmo gausinimo, kuris neišvengiamai atsiras „suteikinėjant“ šią kategoriją? painiavos tarp mokytojų ar galimybės nustatyti kuo žemesnę mokytojo darbo apmokėjimo žirklių ribą?


4. Griežtai pasisakome prieš grąžinamą principą skirtingų kvalifikacinių kategorijų mokytojus vertinti pagal siaurai/plačiai skleidžiamą „gerąją patirtį“ (8,9,10 p.). Turi būti vertinamas mokytojo darbas su mokiniais, o ne jo „popamokinė“ veikla – straipsniai, seminarai,  projektai ir pan.
5. Siūlymas grąžinti savianalizės dokumentus bei kvalifikacijos tobulinimo suvestines (12, 16.1. p), numatytos ne tik naujai besiatestuojantiems, bet ir neketinantiems to daryti, grąžina į mokyklas popierizmą. Sugrąžinus savianalizę, ar bus reikalinga vis besiplečianti Nacionalinės mokyklų vertinimo agentūros veikla?  Juk mokytojo veiklos vertinimo(si) dubliavimo ir nesuderinamumo neišvengsime!

6. Akivaizdus grįžimas į praeitį – bandymas grąžinti visuotinį, reguliarų bei privalomą reikalavimą daliai kvalifikacines kategorijas turinčių mokytojų kas 5-metį patvirtinti kvalifikacijos atitiktį (36 p.). Kodėl ne mokytojo veiklą prižiūrinčios institucijos, esant reikalui, turi bandyti įrodyti, jog mokytojo veikla neatitinka turimos kvalifikacinės kategorijos, bet pats mokytojas vėl ir vėl turi įrodinėti, kad jo veikla atitinka turimą kvalifikaciją?

7. Akivaizdi mokytojų diskriminacija – reikalauti kas 5-metį patvirtinti turimą kvalifikaciją tik metodininkams ir ekspertams (36 p.). Kadangi reikalavimas nepagrįstas argumentais, kyla klausimas: ar visų, ar tik metodininkų ir ekspertų kvalifikacija kelia abejonių ŠMM? ar vyresniojo mokytojo kvalifikacinė kategorija nėra tiek reikšminga, kad reguliariai tikrinti atitikties neverta ? Šiuo reikalavimu tarsi akivaizdžiai siekiama „įvesti ir įteisinti atskirtį“ tarp mokytojų.

8. Mokytojas, teikdamas duomenis atestacijos komisijai, turi atskirai įsipareigoti, kad jie yra teisingi (18 p.) – logiška būtų, kad ir atestacinės komisijos nariai turi įsipareigoti sprendimus priimti sąžiningai, objektyviai ir t.t.  Priešingu atveju, vėl prikišamai rodomas nepasitikėjimas mokytoju.

9. Nenoro veikti mokytojo naudai atestacijos komisijos funkcijose yra ir daugiau: jei galima suteikti mokytojui žemesnę kvalifikacinę kategoriją, nei jis siekia (26.5.2.), tai kodėl atestuotis aukštesnei kategorijai komisija gali tik siūlyti (26.5.4.), o ne iškart ją suteikti?

10. Prieštaraujame painiavai dėl atestacijos ilgalaikio (3 metų) bei trumpalaikio (1 metai) planavimo. Jei 1 metų planas sudaromas atsižvelgiant į įstaigos finansinį pajėgumą, tai pagal kokius kriterijus sudaromas 3 metų grafikas? Vis labiau taupant švietimo įstaigų lėšas, neabejotinai dominuos tik trumpalaikiai planai, kuriuos netrukdomai galės koreguoti įstaigos savininkas (savivaldybės). Ką šiuo atveju modelio rengėjai siūlo „einančiam per kvalifikacines kategorijas, t.y. siekiančiam profesinės karjeros“?  jos siekti tik derinantis prie savivaldybės ekonominio pajėgumo, ar išvykti siekti į „pajėgesnę“ savivaldybę, mokyklą etc.?

11. Imperatyvios nuostatos apie slaptą atestacijos komisijos balsavimą sprendžiant kvalifikacinės kategorijos suteikimo (ar nesuteikimo) klausimą (30 p.) sudaro prielaidas daryti spaudimą komisijos nariams, nes komisijos pirmininkas yra įstaigos vadovas ar jo pavaduotojas.

12. Kategoriškai nepritariame nuostatai, kad įstaigos vadovas gali ir nepatvirtinti atestacijos komisijos sprendimo (44 p.). Kokiais loginiais ar teisiniais argumentais remiantis komisijos pirmininko asmeninė nuomonė gali būti priešpastatoma kolegialiai komisijos nuomonei ? neaišku, ar įstaigos vadovas turi teisę netvirtinti atestacijos komisijos nutarimo dėl žemesnės kategorijos suteikimo, ar visiško jos panaikinimo (52 p.)?

13. 63 p. kalbama apie mokytojo veiklos vertintojų atsakomybę: būtina „gali būti“ keisti į „privalo būti“.

14. X skyriuje kalbama apie skundų bei apeliacijų nagrinėjimą: neaišku, pagal kokius kriterijus bus sudaromos apeliacinės komisijos savivaldybėse bei Ugdymo plėtotės centre, tačiau labai aišku, kad jose nebus darbuotojų atstovų. Būtini kriterijai parenkant apeliacinių komisijų narius, taip pat griežtai reikalaujame įtraukti darbuotojų atstovus (remiantis LR Konstitucijos, Darbo kodekso bei kitų įstatymų nuostata, kad darbuotojų atstovai gina darbuotojų darbo, profesines, ekonomines ir socialines teises bei interesus. Šiuo metu profesinių sąjungų atstovai dalyvauja atestacijos komisijų darbe).

15. Nepritariame galimam reikalavimui mokytojui atestuotis visose švietimo įstaigose, kuriose jis dirba (82 p.). Kad ir kurioje įstaigoje jis atestuojasi, atestacija vyksta pagal vieningus atestacijos nuostatus, o vertinama mokytojo ugdomoji veikla pagal bendrąsias ugdymo programas.

LŠPS informacija
Pasidalinti:
Rašyti komentarą:
Vardas: *
El.paštas: *
Patvirtinimo kodas: *
Komentarai:
2012-10-09 21:42:09 | mokytoja

Nereikia jokio naujo atestacijos projekto, nes jis PABLOGINA mokytojų sąlygas. Gera yra dabartinė tvarka.

2012-10-02 18:14:16 | Elė

Kol "vardas'' bus landa apsukresniems ,tol liesis pastabos...Tebūna tai-tik kvalifikacijos rodiklis.Pamatysim,kas ir kodėl kovoja

«Atgal
Naujienų prenumerata
Įveskite savo el. pašto adresą:
Lietuvos švietimo ir mokslo
profesinė sąjunga

Adresas: J. Jasinskio 9 – 413
LT - 01112 Vilnius, Lietuva
Tel./Faksas: + 370 5 2130252
El. paštas: info@svietimoprofsajunga.lt

Sprendimas:Infoluitai
© 2012 LŠMPSF. Visos teisės saugomos. Privatumo politika.