Lt EN
Telefonas kontaktams: +370 5 2130252
LIETUVOS ŠVIETIMO IR MOKSLO PROFESINĖ SĄJUNGA
www.lsmpsf.lt

 

 

Šiauliuose dar kartą bus keliamos ikimokyklinių įstaigų problemos. O kaip yra kitur? (3)

2010 Birželio 3d.

LŠPS Šiaulių susivienijimas 2010-06-04 organizuoja apvalaus stalo diskusiją „Apie problemas atvirai “ dėl problemų ir socialinio dialogo vystymo Šiaulių ikimokyklinėse įstaigose.

Diskusijoje norima pakartotinai įvardinti ikimokyklinio ugdymo įstaigų problemas bei suteikti galimybę ikimokyklinio ugdymo darbuotojams klausti ir išgirsti atsakymus, visoms šalims išsakyti požiūrį ir atvirai pasikalbėti.

Diskusijoje pakviesti dalyvauti ŠMM specialistai, kuruojantys ikimokyklinį, neformalųjį ir specialųjį ugdymą, Šiaulių savivaldybės atstovai, Šiaulių švietimo skyriaus specialistai, įstaigų vadovai, ikimokyklinių įstaigų profesinių sąjungų nariai...

Numatoma aptarti pedagogų ir kitų darbuotojų darbo organizavimo problemas ikimokyklinėje įstaigoje. Šiuo metu auklėtojų darbo grafikai tokie painūs, kad jos pačios negali atsiminti, kada reikia į darbą ir turi nešiotis grafikus su savimi. Ne kartą buvo keltas klausimas, kodėl auklėtojos negali dirbti po visą dieną, nes taip yra ir joms patogu, ir palanku ugdymo proceso organizavimui. Tačiau darbo inspekcija nesugeba atsižvelgti į auklėtojų darbo specifiką ir to daryti neleidžia. Be to Šiaulių savivaldybė taupymo sumetimais yra nuėmusi po 12 min nuo auklėtojų etatų , tad jos nebeturi pilno etato. Auklėtojoms tai kelia nerimą. Nors buvo kalbama ir apie funkcijų sumažinimą, tačiau to nepadaryta. Kada grupėse bus vis žadami du pedagogų etatai?

Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo plėtros programai įgyvendinti skirta 88 mln. litų, tad norima sužinoti : kokia konkreti nauda darželiams? Kokios IKT diegimo ikimokyklinėse įstaigose perspektyvos, kodėl laiku nepasiekia informacija (susiduriame su faktais, kad pasiūlymai teikti paraiškas lėšoms gaunami paskutinėmis dienomis), kyla viešumo problemos, kodėl dažnai negalima viešai registruotis į projektus, o teisė spręsti ką kviesti, paliekama savivaldybei?

Ikimokyklinio ugdymo pedagogams taip pat rūpi ugdymo programų įgyvendinimo problemos - kokios išvados po serijos susitikimų su jų rengėjais, ar ateityje panašiems darbams bus skiriamos lėšos darbams apmokėti?
Aktualūs tampa ikimokyklinuko krepšelio paskirstymo metodikos klausimai: kiek lėšų jame numatyta kvalifikacijai, metodinėms priemonėms įsigyti, kiek lėšų iš krepšelio turi gauti spec. pedagogai, muzikos pedagogai? Ar yra šitos lėšos numatytos dabartiniame priešmokyklinuko krepšelyje? Kodėl logopedai, muzikos pedagogai nėra aprūpinamai darbo priemonėmis ir turi jas pirkti iš savo lėšų?

Pedagogų atestacija kartais tampa nesuprantama : kodėl neketinantis atestuotis pedagogas kiekvienų metų gale turi atlikti įsivertinimą ir kaupti milžiniškus segtuvus, gadinti popierių atsišviesdamas krūvas įsakymų? Kodėl IK technologijų  amžiuje vis dar klesti popierizmas , o vieną nuimtą popierių pakeičia trys nauji? Kodėl muzikos pedagogai pervadinti neformaliojo ugdymo pedagogais? Kokia jų ateitis? Kai kur jų JAU atsisakoma, o vadovai tiesiai šviesiai sako: galime apsieiti be jūsų.

Tą patį išgirsta ir logopedai...  Auklėtojų padėjėjos jau seniai kelia atostogų prailginimo bei darbo apmokėjimo klausimus : kodėl joms skirtos trumpos atostogos, nors jos ir su vaikais dirba, ir renginiuose dalyvauja, o vasarą uždarius darželius dažnai nėra aprūpinamos darbu, tad , gaudamos minimalų atlygį, būna priverstos eiti nemokamų atostogų...

Specialiojo ugdymo pedagogai jau seniai savo problemas: dėl darbo apmokėjimo, dėl specialiojo ugdymo organizavimo tvarkos, dėl popierizmo, dėl vaikų skaičiaus, dėl socialinio dialogo su ŠMM ir kt. Kaip specialiojo ugdymo plėtros programa palies ikimokyklinės įstaigos specialųjį pedagogą? Kokios konkrečiai Šiauliams skirtos lėšos? Kaip keisis specialiojo ugdymo poreikių vaikų vertinimo ir specialiojo ugdymo
skyrimo tvarka? Kalbama apie naują specialiųjų poreikių vaikų klasifikaciją – kur galima ją rasti ir susipažinti? Kodėl neatstatomi priedai specialiesiems pedagogams?

Kiek iš to sutaupė savivaldybė? Kodėl neatsakoma į raštiškus paklausimus arba atsakoma labai pavėluotai? Kodėl savivaldybės tinklapyje neskelbiami švietimo skyriaus nuostatai, pasigendame vedėjos, specialistų, mokyklų ir darželių direktorių pareigybių aprašymų?  Turi keistis ir ugdymo įstaigų vadovų požiūris į darbuotojų interesų atstovavimą – norime, kad būtų aiškiai sutarta, ką reiškia formuluotė „palankių sąlygų sudarymas profsąjungos darbui atlikti“. Ne kartą susidurta, kad vadovai priešinasi darbuotojų interesų atstovavimui, neįvertindami, kad ta pati profsąjunga už juos nemokamai nudirba krūva darbų. Susiduriama su požiūriu, kad išrinktas atstovauti kitų interesus darbuotojas turi tai daryti dar ir už savo pinigus... Tarsi tai būtų kokia koncertinė veikla...

Mikroklimatas ikimokyklinėje įstaigoje : kas ir kokiu būdu turi spręsti l/darželio mikroklimato problemas (administracijos „nuotaikų išliejimą“ ant darbuotojų, žeminimą, psichologinės įtampos kolektyve sudarymą ir t.t.) ?  Ar numatoma švietimo įstaigų vadovų rotacija ? O švietimo skyrių specialistų rotacija ? Ką daryti, jei darželių direktorių vadybinė kvalifikacija neatitinka reikalavimų?  Kada ir kaip rengiamasi aptarti pedagogo atsakomybę dėl vaikų traumų ? Kodėl pedagogas VISADA lieka atsakingas dėl kiekvieno nubrozdinimo, nepagrįstų tėvų skundų ir pan. ?

Šiuos klausimus  kelia  Šiaulių ikimokyklinių įstaigų pedagogai ir tikisi  gauti atsakymus.
Įdomu, ar kituose miestuose kyla panašių "kodėl"?

 

Daiva Kavaliauskienė
LŠPS Šiaulių skyriaus pirmininkės pavaduotoja


 

Pasidalinti:
Rašyti komentarą:
Vardas: *
El.paštas: *
Patvirtinimo kodas: *
Komentarai:
2010-06-07 21:17:08 | SIGITA

Sveikos kolegės, iš dalies noriu paprieštarauti, dėl miegojimo ir nieko neveikimo. Dauguma ikimokykl.valdo baimė netekti darbo, perdėta baimė direktorių atžvilgiu, kuri įsišaknijusi nuo sovietimių laikų. Vienas laukia ne karys, pvz. Kaunas stengėsi išjudinti problemas ir išjudino. O tos kurios su priedanga rašo, va tos labiausiai ir bijo, dėkoti neužtenka, reikia visoms vienytis, o ne norėti, kad kitų rankom ir jėgom būtų išspręstos problemos.

2010-06-06 16:19:51 | Daiva Kavaliauskienė

Nesuprantu miegojimo... Kai pabus miegantys, traukinys gali būti jau nuvažiavęs...Sena byra. Nauja kuriasi. Tai neišvengiama. Anglimis varomi senieji garvežiai greitai patys liks be vagonų... :)).

2010-06-04 21:54:29 | del

O kitur zmones miega, o kitur jiems vienodai rodo - todel aciu, kad esate, Daiva! Sekmes!

«Atgal
Naujienų prenumerata
Įveskite savo el. pašto adresą:
Lietuvos švietimo ir mokslo
profesinė sąjunga

Adresas: J. Jasinskio 9 – 413
LT - 01112 Vilnius, Lietuva
Tel./Faksas: + 370 5 2130252
El. paštas: info@svietimoprofsajunga.lt

Sprendimas:Infoluitai
© 2012 LŠMPSF. Visos teisės saugomos. Privatumo politika.