Lt EN
Telefonas kontaktams: +370 5 2130252
LIETUVOS ŠVIETIMO IR MOKSLO PROFESINĖ SĄJUNGA
www.lsmpsf.lt

Federacijos pasiūlymai ir pastabos dėl mokytojų darbo apmokėjimo tvarkos (6)

2009 Gruodžio 2d.

LŠMPSF pasiūlymai ir pastabos dėl Švietimo įstaigų darbuotojų ir kitų įstaigų pedagoginių darbuotojų darbo apmokėjimo tvarkos aprašo nuo 2010 m. sausio 1 d.:

1. Kategoriškai nepritariame sumanymui įvesti tarifinio atlyginimo koeficiento „žirkles“:
a) 2010 metų šalies biudžete sumažinus švietimo įstaigų darbo užmokesčio fondą 5 ir daugiau procentų, atlyginimo koeficientų „žirklių“ įvedimas tėra užmaskuotas būdas mažinti pedagogų atlyginimus;
b) „žirklės“ nustatomos nesivadovaujant absoliučiai jokiais kriterijais, o tai neišvengiamai padarys šį sprendimą neskaidriu;
c) nesant aiškių „žirklių“ nustatymo kriterijų, atsiranda galimybė vadovų subjektyviems, grįstiems simpatijos – antipatijos principais, sprendimams, bloginantiems psichologinę atmosferą mokykloje, kas neišvengiamai atsilieps moksleivių ugdymui;
d) savivaldybėms pasilikus teisę perskirstyti MK krepšelio lėšas ar mokykloms turint galimybę sutaupytas lėšas naudoti „kitoms švietimo reikmėms“, vadovams bus daromas spaudimas nustatinėti mažesnius ar net minimalius koeficientus tam, kad būtų mechaniškai taupomos lėšos;
e) bus diskriminuojami mažų mokyklų mokytojai, nes tokiose mokyklose praktiškai nebus galimybių skirti didesnius nei minimalius koeficientus;
f) dalyje šalies švietimo įstaigų teisiniu požiūriu tarifinio atlyginimo koeficientai bus neteisėti, nes jie nebus suderinti su darbuotojų atstovais, kurių tose įstaigose paprasčiausiai nėra (Dalis vadovų jau dabar vengia pasirašyti ar pratęsti kolektyvines sutartis, kad turėtų laisvesnes rankas.);
g) „žirklių“ įvedimas gali dar labiau iškreipti pedagogų darbo užmokesčio sistemą, nes gali susidaryti situacija, kai nustačius minimalų koeficientą, turintis aukštesnę kvalifikacinę kategoriją mokytojas gaus mažiau, nei jo mažiau kvalifikuotas kolega (su žemesne kvalifikacine kategorija) kolega, kuriam taikomas gerokai aukštesnis koeficientas.

2. Siūlome patikslinti papildomų valandų apibrėžimą – „laikas, skirtas netiesioginiam ugdomajam ir mokomajam darbui su mokiniais“. Tokia formuluotė atitinka LR Švietimo įstatyme (2 str. 17 d.) esantį mokytojo apibrėžimą.

3. 29 punktą koreguoti: „(...) kitų vidurinės ir pagrindinės mokyklos tipui priskiriamų mokyklų 9 – 12 klasių mokytojams“.

4. 29 punkte išbraukti sakinį, kad priedai nemokami gimnazijų skyrių, filialų, esančioje kitoje gyvenamoje vietovėje 9 – 10 klasių mokytojams.

5. Įvesti 27.3 punktą – nustačius mažesnį valandų už vadovavimą klasei skaičių, atitinkamai sumažinti ir klasės vadovo darbo apimtį.

6. 27.4 punkte esantį darbų sąrašą padaryti nebaigtiniu, nes faktiškai ir dabar yra tarifikuojamos valandos už kitus darbus (pvz. mokyklos laikraščio koregavimą etc).

7. 27.4 punkte jokiu būdu negalima mažinti tarifikuojamų valandų skaičiaus iki 1 val., nes:
a) kiekvienas mokytojas atlieka daugiau darbo, nei jam yra apmokama;
b) konkrečiam mokytojui atlyginimas bus mažinamas gerokai daugiau nei vidutiniškai.
Siūlome nustatyti 2-3 val. žirkles ir sudaryti prielaidas „turtingesnių“ mokyklų vadovams geriau apmokėti papildomai atliekamus darbus.

8. 27.4 punktą aiškiau suformuluoti, kad būtų visiems vienodai aišku, kad 1 valanda tarifikuojama už vieną darbą. Pvz. tiesiog įrašyti frazę „viena valanda tarifikuojama už vieną darbą“.

9. 28 punkte nereikia minėti nė vieno konkretaus darbo, nes taip gali atsirasti „svarbūs“ ir „nesvarbūs“ darbai. Už pastaruosius bus sunku reikalauti atlyginimo.

10. 34.3.7, 34.4.3, 42.3 punktuose būtina įvesti analogišką (27.4 punktas) nuostatą, kad konkrečius darbus įstaigos vadovas derina su savivaldos institucija ir darbuotojų atstovais, nes mes manysime, jog ŠMM diskriminuoja kai kurių švietimo įstaigų profesines organizacijas.

11. Siūlome nustatant vadovų pavaduotojų ir kitų darbuotojų, nepatenkančių į 23 punkto papunkčius tarifinio atlyginimo koeficientus, vadovautis vienodais principais – būtinas derinimas su darbuotojų atstovais. Dalis vadovų pavaduotojų ir kitų darbuotojų yra profesinės sąjungos nariai, tačiau darbuotojų atstovų suderinimas nustatant jų atlyginimų koeficientus nenumatytas. Tokiu būdu jie yra savotiškai diskriminuojami.

12. Siūlome tos pačios mokyklos vadovo, jo pavaduotojų ir mokytojų tarifinio atlygio koeficientų dydį sieti tarpusavyje. Pvz.: jei vadovas mokytojams nustato minimalius koeficientus, jam steigėjas tegali nustatyti irgi tik minimalų koeficientą.

Vadovaudamiesi demokratinėse šalyse įsitvirtinusiais ir LR Vyriausybės programoje bei Nacionaliniame susitarime deklaruojamais socialinės partnerystės principais ir LR Švietimo įstatymo preambulėje minimais demokratiniais santykiais, kviečiame per savaitę dėl šių reikalavimų suorganizuoti konsultacines derybas su visomis profesinėmis sąjungomis ir rasti optimalų sprendimą.

Klausimai LR švietimo ir mokslo ministrui Gintarui Steponavičiui dėl Švietimo įstaigų darbuotojų ir kitų įstaigų pedagoginių darbuotojų darbo apmokėjimo tvarkos aprašo nuo 2010 m. sausio 1 d.

1. Prašome argumentuotai pagrįsti sumanymą įvesti tarifinio atlyginimo koeficiento „žirkles“ ir išsklaidyti bent dalį mūsų profesinės sąjungos pasiūlymuose išdėstytų nuogąstavimų dėl „žirklių“ įvedimo pasekmių.

2. Prašome argumentuotai pagrįsti, kodėl Švietimo įstaigų darbuotojų ir kitų įstaigų pedagoginių darbuotojų darbo apmokėjimo tvarkos aprašo (toliau – aprašo) projekte esantis papildomų valandų apibrėžime nenorima fiksuoti, kad mokytojui privalu dirbti tik ugdomąjį ir mokomąjį darbą su mokiniais, kas yra numatyta Švietimo įstatyme.

3. Prašome argumentuotai pagrįsti, kodėl 28 punkte nenumatomi priedai kitų (išskyrus gimnazijų) vidurinės ir pagrindinės mokyklos tipui priskiriamų mokyklų 9 – 12 klasių mokytojams.

4. Prašome argumentuotai pagrįsti, kodėl 28 punkte ketinama priedų nemokėti gimnazijų skyrių, filialų, esančioje kitoje gyvenamoje vietovėje 9 – 10 klasių mokytojams.

5. Prašome argumentuotai pagrįsti, kokiais teisės aktais vadovaujantis 27.4 punkte pateiktas baigtinis mokytojams apmokamų darbų sąrašas.

6. Prašome argumentuotai pagrįsti, kodėl 28 punkte yra paminėti būtent šie du darbai – vadovavimas bendrabučiui ir mokomosioms dirbtuvėms, už kuriuos galima papildomai tarifikuoti valandas.

7. Prašome argumentuotai pagrįsti, kodėl 27.4 punktą nenorima aiškiai suformuluoti, kad 1 valanda tarifikuojama už vieną darbą.

8. Prašome argumentuotai pagrįsti, kodėl apraše nėra numatytas vadovų pavaduotojų atlyginimų koeficientų derinimas su darbuotojų atstovais.

9. Prašome argumentuotai pagrįsti, kodėl 34.3.7, 34.4.3, 42.3 punktuose nėra įtvirtinta analogiška 27.4 punktui nuostata, kad konkrečius darbus įstaigos vadovas derina su savivaldos institucija ir darbuotojų atstovais.

10. Prašome argumentuotai pagrįsti, kodėl 27.4 punkte yra numatomos visiems mokytojams tarifikuojamų valandų „žirklės“.

11. Prašome argumentuotai pagrįsti, kodėl 27.2 punkto papunkčiuose numatytoms valandų už vadovavimą klasei „žirklės“, tuo pačiu neakcentuojant, jog atitinkamai reikia koreguoti ir klasės auklėtojo darbo apimtis.

12. Prašome argumentuotai pagrįsti, kodėl nesvarstoma galimybė tos pačios mokyklos vadovo, jo pavaduotojų ir mokytojų tarifinio atlygio koeficientų dydį sieti tarpusavyje.

Pasidalinti:
Rašyti komentarą:
Vardas: *
El.paštas: *
Patvirtinimo kodas: *
Komentarai:
2009-12-04 15:57:22 | Jurga

sveiki, niekaip negaliu supasti, tai kokio velnio reikia man to pedagoginio diplomo? jis nieko nevertas.Maniau mokiausi tam kad ateityje uzdirbciau, kurciau seima ir t.t. tikrai jei sumazins algas, kurios ir taip mazos, tai cia lietuvoje neliks manes nei kito jaunimo. Organizuokit streikus, nenusileiskim, juk jie tyciojasi is musu kai bezdzioniu, o mes tylim.. jei tylesim ir kentesim tai lietuva kaip tokios ir nebeliks... siaubas....

2009-12-03 23:13:38 | Dainius

Kiek galima tartis ir derėtis. Reikia radikalių sprendimų, eiti į piketus prie seimo, reikalauti vyriausybės atsistatydinimo ir pan. Jau net streikuot nebegalima, nes savivaldybių šulai, konservai-magnatų tarnai rado būdų, kaip nemokėti atlyginimų streikuojantiems mokytojams.

2009-12-03 13:03:27 | Petras

Kokias nesąmones profsąjunga rašo? Dabar reikia kalbėti apie etatinio darbo sistemos problemą. Pavyzdį reikia imti iš p. Alekso Bružo, kuris žino, kad etatinis nebus gerai mokytojams. Konferencijoje Zarasuose jis leido mokytojams pasirinkti kuri sistema jiems geriausia. Kolegos, aktyviai rinkitės.

2009-12-03 00:10:53 | Mokytojas

Šaunuoliai. Matosi, kad profsąjunga dirba

2009-12-02 22:13:19 | Eglė

Darbuotojų atstovai - Darbo tarybos, tai tuscia vieta kaip jų ir nebūtų. Į tarybas sukisami vadovui parankūs žmonės ir sprendimai daromi taip, kaip nurodo vadovas. O profsąjunų vadovai įstaigoje vengia. Tokias kaip darbo tarybas reikia isvis naikinti, o vadovai turi derinti tik su profsąjungų atstovais, tai gal kiek ir sprendimai bus skaidresni.

2009-12-02 21:51:30 | Aloyzas

Visai gerai, nors galima : Prašome argumentuotai pagrįsti rašyti tik vieną kartą ir išdėstyti punktais

«Atgal
Naujienų prenumerata
Įveskite savo el. pašto adresą:
Lietuvos švietimo ir mokslo
profesinė sąjunga

Adresas: J. Jasinskio 9 – 413
LT - 01112 Vilnius, Lietuva
Tel./Faksas: + 370 5 2130252
El. paštas: info@svietimoprofsajunga.lt

Sprendimas:Infoluitai
© 2012 LŠMPSF. Visos teisės saugomos. Privatumo politika.