Lt EN
Telefonas kontaktams: +370 5 2130252
LIETUVOS ŠVIETIMO IR MOKSLO PROFESINĖ SĄJUNGA
www.lsmpsf.lt

Atsigręžkime į švietimą, mokytoją, studentą (0)

2012 Rugsėjo 28d.

Stanislava Cvirkiene
Vilniaus miesto savivaldybes tarybos visuomeninės
Švietimo ir jaunimo reikalų komisijos pirmininkė

Kada švietimo sistemoje įsivyraus stabilumas? Kada mokytojams bus leidžiama savarankiškai, kūrybiškai dirbti? Kada studentai motyvuotai galės pasirinkti studijas, o baigus – mėgstamą darbą?

Mokytojui keliami aukšti reikalavimai, įnoringi mokiniai, neigiamas požiūris į mokytojus, neadekvatus darbo užmokestis, tėvų elgesys vengiant atsakomybės už savo vaikus  ir kt. Tokį požiūrį pastaraisiais metais formuoja ir  Švietimo ir mokslo ministerija bei jų parengti švietimą reglamentuojantis dokumentai. Iš valdininkų dažnai girdime žodžius : ,,mokytojai  ištroškę žinių“, “mokytojai užgesusiomis akimis“, "pasenę mokytojai“ ir t.t. Tai menkinimas mokytojų.

Įvairių reakcijų ir atsiliepimų visuomenėje sukėlė ŠMM paskelbtas „Pedagogų kvalifikacijos tobulinimo koncepcija “projektas. Rengiant šį  dokumentą  beveik nebuvo atsižvelgta į mokytojų, pedagoginių bendruomenių, profsąjungų siūlymus.

2012 metais, gegužės mėn. ŠMM  ministro įsakymu  šis  projektas patvirtintas. Turbūt, atostogų metu maža dalis mokytojų šį kūrinį skaitė. Kitaip, kaip ,,kūriniu“, šio dokumento ir nepavadinsi. Dokumente rasime gausybę pedagogų kvalifikacijos reguliavimo instrumentų, ribojimų  (nepaliekant pedagogui jokios galimybės savarankiškai ir objektyviai įsivertinti savo profesionalumo lygį ir nuspręsti kokias kompetencijas tobulinti). Švietimo įstaigose numatyta atskira pareigybinė funkcija – profesinio tobulinimosi konsultantas, kuris turi būti parengtas pagal specialią programą.  Galima manyti, kad teks įsteigti naują  universitetą ar akademiją, - juk ne juokai parengti specialistą, kuris visų specialybių ir visų lygių mokytojams sugebėtų nurodyti kokių jam reikia kompetencijų. Taipogi  dokumente nurodyta, kad pedagogas turi teisę rinktis kitas kvalifikacijos tobulinimo priemones nei  rekomendavo „ išmanusis “ konsultantas, tačiau tuo atvėju paslaugas apmoka pats mokytojas.

Ypač keistas dėmesys skiriamas pradedančiam mokytojui. Dokumente numatyta ypatinga kontrolė dirbančiam specialistui pirmus metus. „ Pirmaisiais pedagoginio darbo metais mokinių atostogų laiku ar kitu tinkamu metu  pedagogas turi dalyvauti nacionalinese arba regioninėse vieno mėnesio bendros trukmes kvalifikacijo tobulinimo stovyklose asmenims, pradejusiems pedagoginį darbą ,Įvertinus darbo ir stovyklų rezultatus asmeniui teikiama rekomendacija   dėl tinkamumo pedagogo karjerai,  kuri yra pagrindas asmeniniam  sprendimui tęsti pedagoginę veiklą. Kas tai? Nenoras priimti jaunų žmonių į mokyklas ar sąmoningas universitetų, rengusių specialistus, sumenki- nimas? Dokumente skatinama, kad skirtingų kvalifikacijos tobulinimo formų  paslaugas  teiktų skirtingos institucijos, juridiniai asmenys  (pvz., VŠĮ, AB, UAB, fiziniai asmenys, dirbantys pagal patentą, registravę individualią veiklą. (koks oficelus mokytojo sumenkinimas).  Dar nesenai buvo ES struktūrinės lėšos, skirtos  kvalifikacijos tobulinimo institucijoms,  esančioms   prie  savivaldybių  bei  universitetų akreditacijai.  Gerai žinau, kiek reikėjo parengti  popierių, kad įrodyti  institucijos funkcionalumą bei darbuotojų kompetenciją. Šiandiena mažai   kalbama apie Švietimo centrus prie savivaldybių, nes jie nepavaldūs ŠMM. Nors šie centrai yra šalia pedagogų, daugiau kalbama apie centralizaciją, vadovavimą ir kvalifikacijos tobulinimo kordinavimą bei kontrolę pavedant ŠMM pavaldžiai institucijai.

2011 m. rudenį baigėsi ES remiamas projektas  „ Mokytojų kvalifikacijos tobulinimo infrastruktūros plėtra „, kuriam  buvo skirta 108 42556,45 LT.

Renovuotos kvalifikacijos tobulinimo institucijos bei neformaliojo ugdymo įstaigos, nupirktos šiuolaikinės įrangos, baldai. Tikriausiai šios gražios įstaigos bus neprieinamos nei moksleiviams nei mokytojams. Jau išgirdome , kad nuo rugsėjo 1 d.  keturios respublikinės neformaliojo ugdymo įstaigos sujungtos į vieną Centrą. Jaunųjų gamtininkų centras  ir  20  ha parko aplinka, matyt, liks tik gražiu, praeivių akį traukenčiu objektu.  Dar nesenai į šį centrą plūdo ne tik moksleiviai, bet ir suaugusieji. Matyt, liks tik prisiminimai ir  šio centro išugdyti talentai.

Nemažiau pedagogus nustebino ŠMM ministro 2012 m. birželio 5 dienos įsakymas  ”Dėl teisės aktų projektų parengimo“. Dokumente nurodomi būtiniausi ir privalomi mokykloms teisės aktai :  “Mokytojų  ir pagalbos mokiniui specialistų atestacijos nuostatai“, “Kvalifikacijų, priskiriamų pedagogo kvalifikacijai, aprašas”, „Kvalifikacinių reikalavimų mokytojams aprašas“,“Įstaigų, įgyvendinančių kvalifikacijos tobulinimo programas, akreditaikvimo tvarkos aprašas“ ‚“Pedagoginių darbuotojų kvalifikacijos tobulinimą reglamentuojančią tvarką“ ir kt. Vykdydami šiuos teisės aktus mokytojai gyvens griežtai reglamentuotą profesinį gyvenimą, pamiršdami savarankišką kūrybinį darbą, savo veiklos įsivertinimą bei savarankiškai kvalifikacijos tobulinimo institucijos pasirinkimą. 

Vieša paslaptis, kodėl taip sureikšmintas pedagogų kvalifikacijos tobulinimas. Šiai sričiai yra skirti ES dideli pinigai, o ten kur dideli pinigai, būtinas didelis  ir rimtas “planavimas„  kaip juos išleisti. Visiškai nekalbama apie ugdymo procesą, inovatyvias mokymo metodikas. Įdomu, kodėl šiame sunkiame periode LR Seimo Švietimo, mokslo ir kultūros komitetas toks abejingas?  Kas atsakys už klaidas? 

Mieli mokytojai, regionuose burkime aktyvių ir kompetetingų mokytojų grupes pasiūlymams rengti, siūlant pakeitimus Švietimo įstatyme bei švietimą reglamentuojančiose dokumentuose. Būtina pamastyti apie vieningą mokytojų rengimo ir kvalifikacijos tobulinimo sistemą, mokytojo statusą reglamentuojantį vieningą dokumentą, apimantį mokytojų teises, pareigas. Ruoškime siūlymus ir nelaukime kol visus švietimo dokumentus parengs ŠMM lojalūs universitetų akademikai.

Juk mokytojas – svarbiausias asmuo mokyklų tobulinimo bei ugdymo kaitoje.

Dažnai kalbama apie jaunimo politiką. Jos nėra. Šiandiena diplomuotas specialistas pilnas idėjų, jėgų ieško darbo. Prie darbo biržos nemaža eilute jaunų specialistų.

Vyriausybė netiria darbo rinkos ir neplanuoja specialistų rengimo bei universitetų ar kolegijų absolventų įdarbinimo galimybių. Prie darbo rinkos  nepritaikyta  mokslo ir  švietimo sistema jaunimą verčia iš tėvynės išvykti tik baigus bendrojo ugdymo mokyklas. Atsigręžkime į studentą, remkime jaunas studentų šeimas. Tikslinga sudaryti sąlygas ikimokyklinio ugdymo įstaigoms atidaryti darželio grupes prie aukštųjų mokyklų. Šiandiena susidarė didele problema studentų šeimų vaikams pakliūti  į  ikimokyklinio ugdymo įstaigas.   

Kreipiuosi į jaunimą. Jūs esate valstybes dabartis ir ateitis. Negalite beviltiškai nuleisti galvas ir būti pasyvūs. Jūs turite būti visuomeniškai aktyviais, įsijungti formuojant valstybės struktūras, teikti siūlymus, burtis į jaunimo susivienijimus, profsąjungas. Netylėkite, veikite. Jūs mūsų viltis?

Pasidalinti:
Rašyti komentarą:
Vardas: *
El.paštas: *
Patvirtinimo kodas: *

Kol kas komentarų nėra

«Atgal
Naujienų prenumerata
Įveskite savo el. pašto adresą:
Lietuvos švietimo ir mokslo
profesinė sąjunga

Adresas: J. Jasinskio 9 – 413
LT - 01112 Vilnius, Lietuva
Tel./Faksas: + 370 5 2130252
El. paštas: info@svietimoprofsajunga.lt

Sprendimas:Infoluitai
© 2012 LŠMPSF. Visos teisės saugomos. Privatumo politika.