Lt EN
Telefonas kontaktams: +370 5 2130252
LIETUVOS ŠVIETIMO IR MOKSLO PROFESINĖ SĄJUNGA
www.lsmpsf.lt

Sodros taryboje svarstytos Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžeto vykdymo ataskaitos (0)

2010 Balandžio 16d.

Balandžio 13 d. vyko  Valstybinio socialinio draudimo (SoDra) fondo tarybos posėdis. Jame buvo svarstomi šie klausimai:
1. Dėl 2009 m. Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžeto vykdymo ataskaitos.
2. SoDr-oje atlikto audito išvados „Dėl 2009 m. Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžeto vykdymo ataskaitos“;
3. Dėl Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžeto lėšų, 2009 m. skirtų nelaimingų atsitikimų darbe ir profesinių ligų prevencijai panaudojimo ataskaitos.
4. Dėl Pensijų ir kompensacijų pristatymo tvarkos aprašo
Ir kiti klausimai susiję su įmonių restruktūrizavimu ar jų nelaimingų atsitikimų darbe ir profesinių ligų socialinio draudimo įmokų tarifų.

Ištrauka iš nepriklausomo auditoriaus išvados:  „Auditoriaus nuomonei išliekant besąlyginei, atkreipiame dėmesį, kad Fondo 2009 metų veiklos grynasis rezultatas- išlaidos viršijo pajamas 2 879,8mln. Lt, Fondo sukauptas rezervas 2009 gruodžio 31 d. buvo neigiamas (-) 2 322,9 mln. Lt, planuojamas Fondo 2010 metų rezultatas- išlaidos viršija pajamas 2 707,2 mln. Lt., o fondo biudžeto numatomi 2011-2013 metų veiklos rezultatai, prognozuojant juos pagal planuojamus pasiekti valstybės makroekonominius rodiklius ir darant prielaidą, kad bus nekeičiamos dabar veikiančios Fondo pajamas ir išlaidas reglamentuojančios teisės aktų nuostatos, taip pat būtų neigiami. Šio aplinkybės leidžia menyti, kad egzistuoja reikšmingas neapibrėžtumas, kuris gali sukelti abejonę dėl Fondo gebėjimo tęsti savo veiklą.“

Vyko diskusijos. Socialinės apsaugos ir darbo viceministrė Audronė Morkūnienė buvo paklausta, kokia dabartinė ministerijos pozicija dėl Fondo veiklos. Buvo atsakyta, kad  ji neįpareigota komentuoti sudarytos darbo grupės, kuri svarsto šį klausimą, sprendimų.

Valstybinio socialinio draudimo fondo taryba n u t a r i a :
1. Pritarti 2009 metų Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžeto vykdymo ataskaitai ir nepriklausomo auditoriaus išvadai dėl 2009 metų Lietuvos Respublikos valstybinio socialinio draudimo fondo biudžeto finansinės atskaitomybės.
2. Teikti Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijai 2009 metų Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžeto vykdymo ataskaitą pagal 2009 m. gruodžio 31 d. būklę – 1 173 737,8 tūkst. litų turto ir įsipareigojimų su rezervu balansą, 11 356 940,0 tūkst. litų pajamas, 14 235 958,9 tūkst. litų išlaidas, 41 108,7 tūkst. litų grynųjų pinigų ir jų ekvivalentų sumažėjimą.

L.e. direktoriaus pareigas Č.Zabulėnienė pristatė klausimą "Dėl pensijų ir kompensacijų pristatymo tvarkos aprašo patvirtinimo" pakeitimo. Keli esminiai pakeitimai:

          1. Pensijų ir kompensacijų pristatymo tvarkos aprašo 11.2, 12 ir 20 punktai išdėstomi naujai dėl to, kad, darant išskaitas iš pensijų, būtų atsižvelgiama į bendrą mokamų pensijų sumą, t.y. ir į pensijas, kurios mokamos nemažinant jų dydžio dėl to, kad pensijos gavėjas dirba, ir į pensijas, kurios mažinamos. Dėl to asmenų, iš kurių pensijų išskaičiuojami alimentai ar baudos, visos jiems mokamos pensijos į jų sąskaitas turi būti pervedamos kiekvieno mėnesio 28 d.   

            2. Tvarkos aprašo 22 punkto antra pastraipa keičiama vadovaujantis LR mokėjimo įstatymo (Žin., 2009, Nr.153-6888) 9 str. 3 punktu, kuriame nustatyta, kad vykdant mokėjimo operaciją gavėjas moka mokėjimo paslaugų tiekėjo nustatytą komisinį atlyginimą, o mokėtojas moka  mokėjimo paslaugų teikėjo nustatytą komisinį atlyginimą.

              3. Tvarkos aprašas papildomas nauju 24 punktu vadovaujantis Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos ir Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos specialistų 2010 m. sausio 11 d. pasitarimo dėl Socialinių išmokų perskaičiavimo ir mokėjimo laikinojo įstatymo nuostatų dirbantiems pensijų gavėjams taikymo protokoliniu nutarimu, kuriuo Fondo valdyba buvo įpareigota papildyti Tvarkos aprašą nuostata, suteikiančia teisę Fondo valdybos teritorinių skyrių direktoriams ir jų įgaliotiems skyrių valstybės tarnautojams  išmokos gavėjo prašymu, atsižvelgiant į gavėjo sveikatos būklę, priimti individualius sprendimus dėl išmokų pristatymo būdo pakeitimo (nustatymo).
Šiam projektui buvo pritarta.

Henrikas Vaišvila, Valstybinio Socialinio draudimo fondo tarybos narys
Pasidalinti:
Rašyti komentarą:
Vardas: *
El.paštas: *
Patvirtinimo kodas: *

Kol kas komentarų nėra

«Atgal
Naujienų prenumerata
Įveskite savo el. pašto adresą:
Lietuvos švietimo ir mokslo
profesinė sąjunga

Adresas: J. Jasinskio 9 – 413
LT - 01112 Vilnius, Lietuva
Tel./Faksas: + 370 5 2130252
El. paštas: info@svietimoprofsajunga.lt

Sprendimas:Infoluitai
© 2012 LŠMPSF. Visos teisės saugomos. Privatumo politika.