Lt EN
Telefonas kontaktams: +370 5 2130252
LIETUVOS ŠVIETIMO IR MOKSLO PROFESINĖ SĄJUNGA
www.lsmpsf.lt

 

 

Nuo gero prie geriausio (0)

2010 Gegužės 6d.

Balandžio 27-29 d. Vilniuje LŠPS organizavo tarptautinį Leonardo da Vinci projekto „Nuo gero prie geriausio“ partnerių susitikimą „Mokytojų kompetencijų profilio plėtra“.

Projekte be mūsų profesinės sąjungos dalyvauja Vokietijos, Suomijos ir Italijos partneriai. Idėja vystyti projektą atsirado vienos iš tarptautinių konferencijų metu. Pagrindiniai projekto tikslai – numatyti pedagoginių kompetencijų plėtros sistemos tobulinimo galimybes,  kelti pedagogų kompetenciją organizuojant mainų vizitus, o taip pat skatinti atskirų mokymo įstaigų ir jų profesinių sąjungų narių bendradarbiavimą, vystant dvišalius projektus.

Pirmą susitikimo dieną projekto dalyviams Švietimo ir mokslo ministerija išsamiai pristatė Lietuvos profesinio mokymo politiką ir sistemą, jos organizavimo, struktūros ir plėtojimo principus, o taip pat mokytojų rengimo ir kvalifikacijos tobulinimo sistemą. Tarptautiniams partneriams kilo daug klausimų dėl mokytojų kvalifikacijos, jų kompetencijos. Diskusijos metu buvo daug kalbama apie tai, jog mokytojų kvalifikacijos kėlimas ir bendrųjų gebėjimų, kompetencijų tobulinimas turi būti skatinamas ir sietinas su jų lūkesčiais, tačiau, vertinant esamą situaciją, į akis pirmiausia krinta tai, kad dažniausiai aprašomi reikalavimai mokytojui, jo pareigos ir nė žodžio nepasakoma apie karjeros planavimą, skatinimo formas.

Projekto partneriai parengė klausimyną, kurio rezultatais remiantis bus bandoma apibrėžti pagrindinius mokytojų prioritetus nustatant jų kompetencijas. Siekiant giliau suvokti Europoje vykstančius pokyčius profesijos, mokytojo vaidmenų bei kompetencijų srityje, kiekviena šalis atliks nacionalinę mokytojų kompetencijų analizę, kurios rezultatus bus įdomu palyginti su kitomis šalimis.

Antrą susitikimo dieną – balandžio 28 d. projekto partneriai lankėsi  Vilniaus paslaugų verslo darbuotojų profesinio rengimo centre. Susitikimo su mokyklos atstovais – direktore ir pedagogais - metu diskutuota aktualiomis edukacinėmis temomis, skaitykloje buvo pristatytos centre ruošiamos profesijos, svečiai supažindinti su edukacine aplinka. Mokyklos direktorė Rita Pečiukaitytė maloniai papasakojo mokyklos istoriją, išskirdama pagrindinius mokyklos keitimosi etapus. Prasidėjus dideliems švietimo sistemos pokyčiams, mokykla taip pat keitėsi: atnaujintas mokymo turinys, ugdymo procesas tapo lankstesnis ir modernesnis, aktyviai taikomi nauji mokymo metodai, tobulinama mokytojų kvalifikacija, aktyviai dalyvaujama tarptautiniuose projektuose. Direktorė supažindino su  mokyklos vykdomomis mokymo programomis ir pravedė ekskursiją po mokyklą, kurios metu projekto dalyviai turėjo galimybę tiesiogiai dalyvauti mokymo procese, bendrauti su mokiniais ir pedagogais ir net gi išbandyti mokinių gebėjimus, pvz. padaryti šventinį makiažą.   
http://www.pvdprc.lt/index.php?option=com_content&view=article&id=237:tarptautine-delegacija&catid=16:leonardo-da-vinci&Itemid=48

Sekantis tos pačios dienos partnerių vizitas buvo į  Vilniaus kolegijos Sveikatos priežiūros fakultetą, įsteigtą 2001 m. reorganizavus Vilniaus aukštesniąją medicinos mokyklą. Fakulteto tikslas – rengti aukštos kvalifikacijos, Europos standartus atitinkančius sveikatos priežiūros specialistus, galinčius konkuruoti ir prisitaikyti prie besikeičiančių darbo rinkos sąlygų bei visuomenės poreikių. Fakulteto prodekanė Birutė Gostevičienė ir jos kolegės supažindino tarptautinius svečius ir kolegas iš Lietuvos su savo mokykla -  aukštoji mokykla per trumpą gyvavimo laiką pasiekė didelio populiarumo tarp studijas besirenkančio jaunimo, sėkmingai dalyvauja tarptautinėse ES programose SOCRATES „Erasmus“, SOCRATES Grundvig, „Leonardo da Vinci“ ir kt.
Paskutinę seminaro dieną po dalykiško susitikimo ir patirties apsikeitimo su regioniniais partneriais, tarptautiniai svečiai apsilankė Trakuose, gėrėjosi atsibundančia gamta ir įspūdinga Trakų pilim.  Čia pat buvo aptarti ir partnerių ateities planai bei galimybė rengti paraišką naujam projektui. 

Tai jau antras projekto dalyvių susitikimas – pirmas vyko pernai Vokietijoje.  Projekto idėja labai svarbi, bet kartu ir paprasta. Kiekviena šalis turi gerosios patirties, šių patirčių sisteminimas įgalina pateikti rekomendacijas kompetencijų plėtros sistemos vystymui įvairiose ES šalių mokyklose. Lietuvoje pedagogų vertinimai rodo, kad kompetencijų plėtotės priemonės dar nėra veiksmingos. Sistemingų pastangų ir procedūrų nebuvimas gali būti esminė tokios situacijos priežastis. Kvalifikacinės kategorijos pasitvirtinimas kartais tampa netgi svarbesnis už kompetencijų plėtrą ir taikymą.  Taigi, daugiausiai problemų mokytojams kyla taikant naujai įgytas kompetencijas praktiniame darbe. Pasikeitimas patirtimi bus naudingas ne tik kiekvienam iš projekto dalyvių, bet ir dalyvių mokymo įstaigoms. 

Pagrindinės projekto veiklos numatytos 2010-2011 metais, kai bus įgyvendinamos mainų programos ir vyks seminarai. Sekantis susitikimas vyks rudenį Italijoje, jame partneriai turės galimybę išanalizuoti pirmus tyrimo dėl mokytojų kompetencijų rezultatus. 

Projekto Nr. LLP-LdV-PRT-2009-LT-0092 

Šis projektas finansuojamas remiant Europos Komisijai.
Šis leidinys atspindi tik autoriaus požiūrį, todėl Komisija
negali būti laikoma atsakinga už bet kokį jame pateikiamos informacijos naudojimą.

LŠPS informacija
Pasidalinti:
Rašyti komentarą:
Vardas: *
El.paštas: *
Patvirtinimo kodas: *

Kol kas komentarų nėra

«Atgal
Naujienų prenumerata
Įveskite savo el. pašto adresą:
Lietuvos švietimo ir mokslo
profesinė sąjunga

Adresas: J. Jasinskio 9 – 413
LT - 01112 Vilnius, Lietuva
Tel./Faksas: + 370 5 2130252
El. paštas: info@svietimoprofsajunga.lt

Sprendimas:Infoluitai
© 2012 LŠMPSF. Visos teisės saugomos. Privatumo politika.