Lt EN
Telefonas kontaktams: +370 5 2130252
LIETUVOS ŠVIETIMO IR MOKSLO PROFESINĖ SĄJUNGA
www.lsmpsf.lt

Kaip išbristi iš lėtinės ikimokyklinio ugdymo krizės? (1)

2009 Balandžio 9d.

Jei pasaulį ir mūsų šalį krečia ekonominė – finansinė krizė, tai ikimokyklinis ugdymas jau pora dešimtmečių kritinėje būklėje, - tokios išvados priėjo apskrito stalo diskusijos dalyviai. Diskusiją surengė Vilniaus miesto švietimo darbuotojų profesinių sąjungų susivienijimas. Renginyje dalyvavo Švietimo ir mokslo ministerijos Ikimokyklinio ir pradinio ugdymo skyriaus vedėja Gražina Šeibokienė, skyriaus vyriausioji specialistė Ilona Grigaravičienė, Vilniaus miesto Švietimo skyriaus vedėjas Julius Skestenis, ikimokyklinių įstaigų vadovai, profesinių sąjungų atstovai iš Vilniaus, Šiaulių, Rokiškio, Kaišiadorių.

Maži atlyginimai, dideli krūviai, popierizmo kalnai, autokratinis įstaigų valdymas, painiava etatuose, finansavimo neskaidrumas, nėra skiriama lėšų kvalifikacijai kelti, nereglamentuota metodinė veikla, - ikimokyklinio ugdymo darbuotojų problemas vardijo profesinių sąjungų atstovai ir įstaigų vadovai. Didžiuma problemų įsisenėjusios ir niekas nesiima jų spręsti.

ŠMM atstovė G. Šeibokienė kalbėdama apie įvardintas problemas, akcentavo ribotas ministerijos galimybes daryti didesnį poveikį jų sprendimui. Ikimokyklinis ugdymas yra savarankiška savivaldybių funkcija, todėl finansai, materialinis aprūpinimas, etatai, vadovų skyrimas ir kiti klausimai sprendžiami miestuose ir rajonuose. ŠMM rūpinasi ugdymo kokybe, reglamentuoja pedagogų kvalifikacinius ir atlyginimų reikalavimus bei kartu su Sveikatos apsaugos ministerija nustato higienos normas ugdymo aplinkai.

Šiuo metu rengiamasi ikimokyklinio ugdymo krepšelio metodikos įvedimui. Tai numatyta Vyriausybės programoje. ŠMM sudarys darbo grupes, kurios ruoš metodikas. Ministerijos atstovė pažadėjo, kad darbo grupėse dalyvaus ir galės teikti savo pasiūlymus profesinės sąjungos atstovai. Ikimokyklinuko krepšelio metodika kol kas – idėja, o norint parengti sistemą, reikalinga įdėti nemažai pastangų.

G. Šeibokienė pasidžiaugė pradėtu vykdyti „Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo plėtra“ projektu. Europos sąjungos parama bus naudojama trimis pagrindinėmis kryptimis: darželiams rekonstruoti, universaliems daugiafunkciniams centrams kaimo vietovėse steigti ir pedagogų kvalifikacijai tobulinti. Projekto tikslas yra, panaudojant ES fondų lėšas, išplėsti ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo galimybes, kad jis būtų prieinamas visiems norintiems. Projekto rėmuose vieno iš rajono darželiuose bus vykdomas eksperimentas: vienoje grupėje galės dirbti dvi auklėtojos. Jei eksperimentas pavyks, patirtis bus skleidžiama visoje šalyje.

Vilniaus miesto švietimo skyriaus vedėjas Julius Skestenis kalbėjo, jog nesirengiama miesto ikimokykliniame ugdyme daryti drastiškų permainų ar taupymų. Pagal parengtas sąmatas atlyginimams lėšų turėtų užtekti iki metų pabaigos, todėl įvairūs gąsdinimai kol kas nepagrįsti. Nebent įkritus į gilesnę duobę, politikai vėl mažins asignavimus, tada ikimokyklinių įstaigų sąmatas tektų peržiūrėti iš naujo.

Apibendrindama diskusijas Vilniaus miesto susivienijimo pirmininkė Rūta Osipavičiūtė akcentavo, kad iškeltų problemų viena tokia diskusija neišspręs. Pirmiausiai, ikimokyklinių įstaigų pedagogai turi būti aktyvesni. Kadangi ikimokykliniame ugdyme pagrindinė kompetencija tenka savivaldybėms, labai svarbi yra miestų ir rajonų švietimo darbuotojų profesinių sąjungų susivienijimų veikla, darant įtaką vietinės valdžios sprendimams.


 

Vilniaus miesto susivienijimo informacija
Pasidalinti:
Rašyti komentarą:
Vardas: *
El.paštas: *
Patvirtinimo kodas: *
Komentarai:
2009-04-10 10:06:38 | Irena

G. Šeibokienė pasidžiaugė pradėtu vykdyti „Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo plėtra“ projektu. Europos sąjungos parama bus naudojama trimis pagrindinėmis kryptimis: darželiams rekonstruoti, universaliems daugiafunkciniams centrams kaimo vietovėse steigti ir pedagogų kvalifikacijai tobulinti. Projekto tikslas yra, panaudojant ES fondų lėšas, išplėsti ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo galimybes, kad jis būtų prieinamas visiems norintiems." Labai abejoju, kad ikimokyklinio ugdymo prieinamumas padidės nuo šių priemonių. Gal daugiafunkciniai centrai pagerins padėtį kaimo vietovėse (iki 1000 gyventojų), bet didesnėse gyvenvietėse ir miestuose -vargu: 1. Vieno darželio rekonstrukcija savivaldybėje-lašas jūroje. Be to - bus rekonstruojamas ne būtinai tas darželis, kuriam to būtiniausiai reikia, ir ne toje gyvenvietėje, kur gyventojų poreikiai labiausiai ,nepatenkinami, o tas, kurio direktorė arčiau prie valdžios. 2. Užribyje atsiduria gyvenvietės, turinčios daugiau, negu 1000 gyventojų. 3. Numatomos geresnės galimybės steigti privačius darželius padėties neišgelbės, nes jie visada bus brangesni ir prieinami tik turtingiesiems, o ne mažas pajamas gaunantiems tėvams. 4. Nestatant naujų darželių ir neplečIant jau esamų, pasiekti numatomus procentus neįmanoma. 5. Visiškai nekalbama apie LR Konstitucijos ir švietimo įstatymo garantuojamą tėvų teisę ugdyti vaikus valstybine kalba. Dažnai Vilniaus, Šalčininkų rajonuose tėvai tokių galimybių neturi, į valstybine kalba ugdomas grupes eilės labai didelės, tėvų poreikiai nepatenkinami. Net Vilniuje tokie tėvai priversti atiduoti vaikus į kitakalbes grupes, kur vietų atsiranda. 6. Maži, seni darželiai atsiduria visiškai apgailėtinoje būklėje- neatitinka keliamų reikalavimų ES paramai gauti, savivaldybės jų neremontuoja, motyvuodamos, kad reikia statyti naują /rekonstruoti/, bet lėšų neskiria statybai. Jie taip ir stovi, moraliai ir fiziškai susidėvėję, neatitinkantys jokių reikalavimų, nei tvarkomi, nei griaunami, o tėvai verkia, neturėdami kur dėti vaikų, . 7. Yra įstaigų, kurių likimą lemia ne vietų poreikis gyvenvietėje, o savivaldybės malonė ar nemalonė įstaigos vadovui, arba kiti motyvai, žinomi tik savivaldybėms. 8. "Atstumtaisiais" turi pasirūpinti valstybė ir garantuoti visų piliečių lygias teises.

«Atgal
Lietuvos švietimo profesinė sąjunga
Reklama
 
  


Naujienų prenumerata
Įveskite savo el. pašto adresą:
Lietuvos švietimo ir mokslo
profesinė sąjunga

Adresas: J. Jasinskio 9 – 413
LT - 01112 Vilnius, Lietuva
Tel./Faksas: + 370 5 2130252
El. paštas: info@svietimoprofsajunga.lt

Sprendimas:Infoluitai
© 2012 LŠMPSF. Visos teisės saugomos. Privatumo politika.