Lt EN
Telefonas kontaktams: +370 5 2130252
LIETUVOS ŠVIETIMO IR MOKSLO PROFESINĖ SĄJUNGA
www.lsmpsf.lt

 

 

Socialinio dialogo reikšmė, sprendžiant švietimo problemas (0)

2011 Gruodžio 3d.

Vykdant socialinio dialogo Lietuvoje stiprinimo 2007–2011 metų  programą, LPSK Utenos rajono profesinių sąjungų centras ir Lietuvos švietimo profesinė sąjunga, 2011 m. lapkričio 29 d., Utenoje surengė apskritąjį stalą, tema „Socialinio dialogo reikšmė, sprendžiant švietimo  problemas“.

Įžanginį žodį, apie socialinio dialogo Lietuvoje stiprinimo 2007–2011 metu programos siekius ir tikslus Utenos regione nuveiktus darbus šiuo programos etapu, tarė  Laimute Taleikiene – LPSK socialinio dialogo koordinatorė Utenos regione.

Renginyje dalyvavusi Zita Ringelevičienė – Utenos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotoja, pasveikino apskritojo stalo dalyvius,  įvertindama aktyvią  profesinių sąjungų veiklą, pasidžiaugė, kad mielai dalyvauja visuose Utenos rajono profesinių sąjungų centro organizuojamuose renginiuose ir palinkėjo sėkmingų tolimesnių darbų.

Pranešimą apie socialinio dialogo ir kolektyvinių derybų patirtį švietimo sektoriuje, sprendžiant švietimo darbuotojų problemas, pateikė Audrius Jurgelevičius –  Lietuvos švietimo  profesinės sąjungos pirmininkas. Pranešėjas  daug dėmesio skyrė teisiniams dalykams – darbuotojų atstovavimui, socialiniam  dialogui,  bendradarbiavimui, kolektyvinėms deryboms. Kalbėjo apie profesinių sąjungų atstovavimą mokytojams, jų teisių gynimą, akcentuodamas, kad profesinių sąjungų atstovai turi teisę įstatymų nustatyta tvarka dalyvauti sprendžiant pedagogų darbo sąlygų klausimus darbovietėje.

Darbdaviai nesuinteresuoti socialiniu dialogu, o darbuotojai socialinį dialogą nepakankamai inicijuoja. Atstovų  pareiga įtikinti darbuotojus būti vieningais – vienas už visus – visi už vieną. Atstovavimo sistema – profesinė sąjunga, o kad ši sistema veiktų, ji  turi būti finansuojama. Atstovavimas, ginant  darbuotojų interesus – ne karas su darbdaviu, o kolektyvinės derybos ir kolektyvinių sutarčių pasirašymas – gero mikroklimato įstaigoje pagrindas – kalbėjo Audrius Jurgelevičius. Pirmininkas aiškino apie  švietimo sektoriuje veikiančias profesines sąjungas, jungiančias profesinių sąjungų narius nuo ikimokyklinių įstaigų iki universitetų.

Lietuvos švietimo profesinė sąjunga yra LPSK, ETUCE ir EI nare. Aptarta švietimo profesinės sąjungos iniciatyva  dėl 2008 m. ilgalaikės  pedagoginių darbuotojų darbo užmokesčio kėlimo programos, kad nuo 2009 m. sausio 1 d. atlyginimai mokytojams didėjo 10%. LR Vyriausybei 2009 m. rugsėjo 1 d. 4 % sumažinus BMA/bazinį minimalų atlyginimą, profesinės sąjungos privertė Švietimo ministeriją pripažinti suklydus, todėl faktiškai tik švietimiečiams atlyginimai sumažėjo nuo spalio 1 d., Lietuvos švietimo profesinė  sąjunga inicijavo derybas dėl BMA didinimo nuo 2012 metų pradžios.

Kalbėta apie kolektyvines derybas ir siūlymus dėl išankstinio pedagogų išėjimo į pensiją, darbo užmokesčio, pareigybės aprašų, kad prie LR trišalės tarybos sukurtas sektorinis švietimo komitetas, inicijuotos derybos dėl Švietimo sektoriaus šakos kolektyvinės sutarties ir t.t.

Ateities uždaviniai – suvienyti švietimo sektoriuje veikiančias profesines sąjungas; pasiekti švietimo sektoriaus šakos kolektyvinės sutarties pasirašymo; įtikinti LR Vyriausybę tęsti ilgalaikę atlyginimų didinimo programą, aktyviai dalyvauti svarstant mokytojų kvalifikacijos tobulinimo koncepciją, teikti siūlymus, daryti įtaką poįstatyminių Švietimo įstatymo teisės aktų priėmimą, susitarti dėl teisės mokytojams anksčiau išeiti į pensiją ir t.t..

Apskritojo stalo dalyvius pirmininkas pakvietė gruodžio 6 d. – antradienį, 14 val. dalyvauti Lietuvos švietimo profesines sąjungos ir LSDPS Žemaitijos regiono profesiniu sąjungų susivienijimo rengiamame mitinge prie Švietimo ir mokslo ministerijos Vilniuje.

Utenos rajono savivaldybės švietimo įstaigų struktūrą, švietimo problemų sprendimą Utenos rajone, išsamiai pristatė Romualdas Kraulišas – Utenos rajono savivaldybės švietimo, sporto ir turizmo skyriaus vedėjas.

Utenos rajone dirba 5 lopšeliai–darželiai, 3 mokyklos–darželiai, jaunimo mokykla, 8 pagrindinės mokyklos, 4 gimnazijos, 3 iš jų – Utenos mieste, o viena Užpaliuose. Utenoje veikia specialiojo ugdymo mokyklos, neformaliojo švietimo įstaigos. Didžiausia problema – gimstamumo mažėjimas – guodėsi vedėjas. Pradedant 2002 metais Utenos rajone mokėsi 8355, o 2011metais tik 5377 mokiniai. Mažėja mokinių – mažėja ir mokytojų. Nerimą kelia mokyklos nelankantys vaikai.   Paramą ir nemokamą maitinimą gauna per 1500 rajono mokinių.

Utenoje stipri savivalda, nes savivaldybei – švietimas – prioritetas, džiaugėsi Utenos rajono savivaldybės švietimo, sporto ir   turizmo skyriaus  vedėjas Romualdas Kraulišas.

Renginio dalyviai diskutavo apie pensijų reformą, mokytojų išankstinio išėjimo į pensiją galimybes, apie siūlymus kas aštuoneri metai mokytojams suteikti metus atostogų, apie profesinių sąjungų veiklą, socialinį dialogą mokykloje bei problemų sprendimo budus.

Renginyje dalyvavo vietinės žiniasklaidos atstovai. 

Utenos regiono informacija
Pasidalinti:
Rašyti komentarą:
Vardas: *
El.paštas: *
Patvirtinimo kodas: *

Kol kas komentarų nėra

«Atgal
Naujienų prenumerata
Įveskite savo el. pašto adresą:
Lietuvos švietimo ir mokslo
profesinė sąjunga

Adresas: J. Jasinskio 9 – 413
LT - 01112 Vilnius, Lietuva
Tel./Faksas: + 370 5 2130252
El. paštas: info@svietimoprofsajunga.lt

Sprendimas:Infoluitai
© 2012 LŠMPSF. Visos teisės saugomos. Privatumo politika.