Lt EN
Telefonas kontaktams: +370 5 2130252
LIETUVOS ŠVIETIMO IR MOKSLO PROFESINĖ SĄJUNGA
www.lsmpsf.lt

Susitikimo susitarimų protokolas (0)

2018 Lapkričio 30d.

SUSITIKIMO SUSITARIMŲ PROTOKOLAS

 

2018-11-29, Vilnius

 

Dalyvavo:

 

Švietimo ir mokslo ministrė Jurgita Petrauskienė

LR Seimo narys ŠMK pirmininkas Eugenijus Jovaiša

Ministro Pirmininko patarėjas Skirmantas Malinauskas

Ministro Pirmininko patarėja Unė Kaunaitė

Švietimo ir mokslo viceministras Gražvydas Kazakevičius

Finansų viceministras Darius Sadeckas

Švietimo ir mokslo ministerijos kancleris Tomas Daukantas

Švietimo kokybės ir regioninės politikos departamento direktorius Aidas Aldakauskas

Ramutė Minkevičienė, Švietimo ir mokslo profesinė sąjunga „Solidarumas“

Andrius Navickas, Lietuvos švietimo darbuotojų profesinė sąjunga

Audrius Jurgelevičius, Lietuvos švietimo profesinė sąjunga

Ramūnas Znutas, Lietuvos mokytojų, švietimo ir mokslo profesinė sąjunga

Kęstutis Juknis, Lietuvos profesinė sąjunga „Sandrauga“

 

Susitarta:

Tobulinant mokytojų etatinio darbo užmokesčio sistemą:

 1. diferencijuoti mokytojo etato struktūrą pagal dalykus/ugdymo sritis, nustatant veiklų mokyklos bendruomenei minimumą visiems mokytojams privalomoms funkcijoms vykdyti. Iki sausio 10 d. parengti ŠMM ministro įsakymo projektą ir pateikti jį profesinėms sąjungoms;
 2. nustatyti aiškias taisyklesmetiniam etato valandų skaičiavimui;
 3. numatyti, kad, jeigu mokytojas, įgyvendinantis pradinio ugdymo programą, per metus turi bent 700 kontaktinių valandų ar daugiau, būtų formuojama viena pareigybė (etatas) (iš viso 1512 val.);
 4. numatyti, kad mokytojui, nekontaktinių valandų funkcijoms, susijusioms su kontaktinėmis valandomis vykdyti, skaičius sudarytų nuo 40iki 60 proc. kontaktinių valandų skaičiaus, taip pat numatyti pagal ugdymo sritis ir (arba) dalykus mažiausią leistiną dalįprocentais;
 5. darbo krūvio sandarojevadovavimas klaseiskiriamas įvertinus klasės komplekto dydį, amžiaus tarpsnį bei klasės mikroklimato sudėtingumą, bet ne mažiau kaip 152 valandos (10 % visos pareigybės/etato)per metus;
 6. pateikti paaiškinimus Darbo kodekso nuostatų dėl nuotolinio darbotaikymui mokyklose.

 

Tobulinant finansavimo modelį:

 1. peržiūrėti specialiojo ugdymofinansavimo rodiklius ir atitinkamai juos padidinti, atsižvelgiant į specialiosios pagalbos poreikį ir finansines galimybes;
 2. peržiūrėti vienam mokiniui nustatytusšvietimo pagalbosfinansavimo rodiklius ir pagal galimybes juos padidinti;
 3. peržiūrėtimokymo namuosefinansavimo rodiklius ir atitinkamai juos padidinti, atsižvelgiant į ugdymo plano nuostatas.

 

Įgyvendinant teisės aktus:

 1. Pasiektus susitarimus perkelti į teisės aktus(Švietimo ir mokslo šakos kolektyvinę sutartį, ministro įsakymus ir pan.);
 2. Mokytojo etatinio apmokėjimo tvarką reglamentuojančiuose dokumentuose vartoti vieną, Švietimo įstatyme numatytą,  sąvoką „kvalifikacijos tobulinimas“;
 3. 2019 m. rugsėjį įvertinti klasių komplektų ir jų dydžių formavimo praktikąir nesant pokyčių dėl klasės komplektų dydžių mažinimo savivaldybių lygmeniu, iki einamųjų kalendorinių metų pabaigos numatyti mažesnį maksimalų skaičių klasėje nei 24 mokiniai pradinio ugdymo programoje ir mažesnį nei 30 mokinių pagrindinio ir vidurinio ugdymo programose;
 4. Kartu su Vyriausybės atstovais apskrityse imtis prevencinių priemonių, kad savivaldybėms nustatant klasių komplektų skaičių mokyklose nebūtų pažeidinėjamos teisės aktų nuostatos;
 5. Atliktiplaninę patikrądėl etatinio mokytojų apmokėjimo diegimo mokyklose, be kita ko atkreipiant dėmesį į galimą biurokratinės naštos (popierizmo) didėjimą mokytojui. Sudaryti ŠMM valdymo srityje nustatytų privalomų dokumentų sąrašą iki 2019-01-10. 

 

Pritarti Lietuvos savivaldybių asociacijos ir Švietimo ir mokslo ministerijos susitarimui tobulinti Mokymo lėšų apskaičiavimo, paskirstymo ir panaudojimo tvarkos aprašą ir iš tam numatytų lėšų švietimo pagalbai skirti ne mažiau kaip 10 mln. Eur.

 

Nesusitarta dėl punktų, reikalaujančių didelių papildomų valstybės biudžeto lėšų (apie 297 mln. Eur.kiekvienais metais:

 1. Nuo 2019 m. sausio 1 d. pedagoginių ir nepedagoginių darbuotojų pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientus didinti 20 proc. 

Papildomų lėšų poreikis:vien pedagoginių darbuotojų koeficientų padidinimui reikia papildomai apie 130 mln. Eur. lėšų ir šis koeficientų padidinimas taip pat papildomai „išbrangina“ II etatinio apmokėjimo įvedimo etapą 14 mln. Eur., tai iš viso apie 144 mln. Eur., neįskaičiuojant nepedagoginių darbuotojų koeficientų didinimo;

 1. Nuo 2019 m. sausio 1 d. ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo pedagogų etate turėtų būti ne mažiau kaip šešios nekontaktinės valandos (padidinti nuo 3 iki 6 val.).

Papildomų lėšų poreikis:apie 13 mln. Eur.;

 1. Dėl pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientų intervalų naikinimo Valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo įstatyme (paliekant tik viršutinę ribą) visiems pedagoginiams darbuotojams.

Papildomų lėšų poreikis:apie 25 mln. Eur.;

 1. Įsipareigoti mažinti vaikų/ mokinių skaičių grupėse/ klasėse, nurodant konkrečius skaičius ir terminus. Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo įstaigų 1,5 – 3 metų grupėse – iki 10 vaikų, 3 – 7 metų grupėse – iki 15 vaikų, bendrojo ugdymo mokyklų 1-4 klasėse – iki 22 mokinių, 5 – 12 klasėse – iki 26 mokinių.

Papildomų lėšų poreikis:apie 49 mln. Eur., neskaičiuojant potencialaus poreikio infrastruktūros plėtrai didžiuosiuose miestuose.

 1. Mokytojo etatą turėtų sudaryti 36 valandos, iš kurių ne daugiau kaip 18 kontaktinių valandų.

Papildomų lėšų poreikis:apie 66 mln. Eur.

Pritarti profesinių sąjungų siūlymui inicijuoti kreipimąsi į parlamentines partijas dėl švietimo reformų tęstinumo užtikrinant tinkamą finansavimą ir tai įtvirtinti politinių partijų susitarimu.

PROTOKOLAS 

Švietimo ir mokslo ministrė 

Lietuvos Švietimo ir mokslo profesinė sąjunga „Solidarumas“

Lietuvos švietimo darbuotojų profesinė sąjunga

Lietuvos švietimo profesinė sąjunga

Lietuvos švietimo įstaigų profesinė sąjunga

Lietuvos profesinė sąjunga „Sandrauga“
Pasidalinti:
Rašyti komentarą:
Vardas: *
El.paštas: *
Patvirtinimo kodas: *

Kol kas komentarų nėra

«Atgal
Naujienų prenumerata
Įveskite savo el. pašto adresą:
Lietuvos švietimo ir mokslo
profesinė sąjunga

Adresas: J. Jasinskio 9 – 413
LT - 01112 Vilnius, Lietuva
Tel./Faksas: + 370 5 2130252
El. paštas: info@svietimoprofsajunga.lt

Sprendimas:Infoluitai
© 2012 LŠMPSF. Visos teisės saugomos. Privatumo politika.