Lt EN
Telefonas kontaktams: +370 5 2130252
LIETUVOS ŠVIETIMO IR MOKSLO PROFESINĖ SĄJUNGA
www.lsmpsf.lt

 

 

Europos socialinis dialogas tęsiasi (0)

2011 Gegužės 23d.

Gegužės 9d. Londone susirinkę Baltijos šalių darbdavių ir darbuotojų organizacijų atstovai svarstė daugiasektorines gaires, skirtas spręsti su trečiųjų asmenų smurtu ir priekabiavimu darbe susijusius klausimus. Gairėse išdėstyti praktiniai veiksmai, kurių gali imtis darbdaviai, darbuotojai ir jų atstovai ( profesinės sąjungos), kad sumažintų problemų skaičių, sušvelnintų jų poveikį ir užkirstų joms kelią. Socialinių partnerių susitikime dalyvavo ir LŠMPSF atstovė Asta Juknienė.

Pagal ES ir nacionalinę teisę darbdaviai ir darbuotojai turi įsipareigojimų saugos ir sveikatos apsaugos srityje. Nors darbdavys yra įpareigotas visapusiškai užtikrinti darbuotojų saugą ir apsaugą darbe, darbuotojui irgi tenka atsakomybė kiek įmanoma rūpintis savo ir kitų asmenų, kuriems daro poveikį jų veiksmai darbe, sauga ir sveikatos apsauga, naudojantis mokymuose įgytomis žiniomis ir darbdavio instrukcijomis. Didžiausia sėkmė lydės tada, kai bus veikiama bendromis jėgomis, nes trečiųjų asmenų smurtas įgauna vis įvairesnes formas: tai ne tik fizinio, psichologinio, žodinio pobūdžio reiškiniai, kylantys dėl klientų, užsakovų, pacientų, paslaugų vartotojų nepagarbaus elgesio darbo vietoje, viešoje erdvėje, bet iškyla ir virtualaus smurto bei priekabiavimo grėsmė, pasitelkiant įvairias informacines ir ryšių technologijas.

Nors skirtingose darbo vietose įvairių profesijų darbuotojų patiriamo trečiųjų asmenų smurto atvejams būdingi sektorių ir organizaciniai skirtumai, gerosios praktikos metodai ir kovos su smurtu priemonės kol kas išlieka vienodi. Tai – partnerystė, prevencinės priemonės (rizikos vertinimas, sąmoningumo didinimas, mokymai, aiški informavimo apie tokius atvejus ir tolimesnių veiksmų sistema, tinkamas rezultatų vertinimas).

Siekdami pasidalyti gerąja praktika, Lenkijos atstovai pristatė projektą, padėsiantį apsaugoti didžiųjų prekybos centrų kasininkes nuo nepagrįsto smurto iš klientų pusės, didindami visuomenės sąmoningumo lygį. Vietoj reklamos pigiai apsipirkti - ,,Liūdna kasininkė'' – juk ji nekalta dėl sumažintų darbuotojų skaičiaus ir išaugusių eilių.

Švedai susirūpinę 2010 m. drastiškai išaugusiu vagysčių skaičiumi iš parduotuvių ir darbdaviai siekia pasitelkti partnerius iš saugos tarnybų padėti apsaugoti darbuotojus nuo patiriamų finansinių nuotolių. Deja, ir čia lietuvaičiai ,,pasižymėjo'', priversdami kurti švedus naujas strategijas. Olandų medikų atstovai įrengė atskiras patalpas greitosios medicininės pagalbos skyriuose tikslu atskirti neblaivius, apsvaigusius nuo narkotikų pacientus, bei agresyviai nusiteikusius giminaičius nuo personalo, teikiančio skubią pagalbą.

Atskiros temos reikalauja ir švietimo sritis, kuri įeina į trejetą (kartu su sveikatos ir socialine sritimi) sektorių, kurių darbuotojai Europoje labiausiai kenčia nuo trečiųjų asmenų smurto. Tiesa, Lietuvoje jokie tyrimai ar apklausos tuo klausimu nėra atliekamos. Švietimo ir mokslo ministerija, baigdama vykdyti gimnazijų išgryninimą, paliko pagrindinių mokyklų darbuotojus, jų vadovus gelbėtis patiems.

Dirbdami su paaugliais, kurie beveik metus adaptuojasi naujoje aplinkoje, o aštuntoje klasėje jau viena koja ir mintimis gyvena išėjimu iš pagrindinės mokyklos, mokytojai susiduria su padidėjusiu mokinių agresyvumu, mokymosi motyvacijos stoka, dažnu elgesio taisyklių ignoravimu, o tuo pačiu kasdieniniu žodiniu bei psichologiniu smurtu iš tiesioginių klientų ir jų tėvų pusės. Ką turi žinoti ir kokių priemonių turi imtis darbdavys, mokyklos vadovas, kad apsaugotų savo darbuotojus? Kol kas jokios konkrečios procedūros nėra numatytos – nei dėl reikalavimų pranešti apie smurto ir priekabiavimo atvejus, nei dėl priemonių jiems fiksuoti, tirti ar įtraukti kitas viešąsias institucijas.

Aiškių instrukcijų nebuvimas, aiškių nuostatų stygius, aiškios strategijos dėl prevencijos nebuvimas savotiškai toleruoja destruktyvų nemotyvuotų paauglių elgesį, kurį galima įvardyti kaip smurtą ir priekabiavimą prie bendraklasių (ir ne tik jų), sąmoningai vedant mokytojus bei mokymo įstaigos personalą iš kantrybės, kas neigiamai veikia pedagogų fizinę ir psichinę sveikatą.

Profesinės sąjungos ir darbdaviai, kaip partneriai pasirašę gaires, sieks skleisti informaciją ir imtis priemonių, skirtų vertinti trečiųjų asmenų smurto ir priekabiavimo problemą.

Elektrėnų savivaldybės švietimo profesinės sąjungos pirmininkė Asta Juknienė
Pasidalinti:
Rašyti komentarą:
Vardas: *
El.paštas: *
Patvirtinimo kodas: *

Kol kas komentarų nėra

«Atgal
Naujienų prenumerata
Įveskite savo el. pašto adresą:
Lietuvos švietimo ir mokslo
profesinė sąjunga

Adresas: J. Jasinskio 9 – 413
LT - 01112 Vilnius, Lietuva
Tel./Faksas: + 370 5 2130252
El. paštas: info@svietimoprofsajunga.lt

Sprendimas:Infoluitai
© 2012 LŠMPSF. Visos teisės saugomos. Privatumo politika.