Lt EN
Telefonas kontaktams: +370 5 2130252
LIETUVOS ŠVIETIMO IR MOKSLO PROFESINĖ SĄJUNGA
www.lsmpsf.lt

ŠMM ministras dalyvaus LŠPS konferencijoje (0)

2013 Liepos 16d.

Šiandien, liepos 16 d., Lietuvos švietimo profesinės sąjungos tarptautinė sekretorė T.Babrauskienė susitiko su LŠ švietimo ir mokslo ministru D. Pavalkiu.

Susitikime buvo aptartas ministro dalyvavimas LŠPS organizuojamoje Lietuvos pirmininkavimo ES Tarybai statusą turinčioje konferencijoje „Profesinės sąjungos vaidmuo sprendžiant mokyklos nebaigimo problemą, modernizuojant mokyklas ir mokymą“.

Ministras oficialiai atidarys konferenciją ir dalyvaus pirmojoje konferencijos dalyje.

Pagrindinius pranešimus konferencijoje skaitys Europos Komisijos, ETUCE (Europos švietimo profesinių sąjungų komitetas – European Trade Union Committee for Education) ir LŠPS vadovai.

Konferencija vyks spalio 3-4 dienomis Vilniuje. Ją organizuoja LŠPS, padedant ETUCE. Konferencijos dalyviai:  švietimo sistemos socialiniai partneriai (profesinių sąjungų ir darbdavių organizacijų atstovai) iš Rytų Europos ir kitų ES šalių bei švietimo politikos formuotojai (LR ŠMM, LR Seimo, Europos Komisijos, EAEA atstovai ir kt.)

Konferencijos tikslas – aptarti, kaip vyksta švietimo sektoriaus socialinis dialogas sprendžiant mokyklos nebaigimo problemą, modernizuojant mokyklas ir mokymą.  Dalyviai aptars socialinių partnerių vaidmenį įgyvendinant Europos ir regioninę švietimo politiką bei siekiant sėkmingiau kovoti su mokyklos nebaigimo problema. Bus diskutuojama apie socialinio dialogo švietimo sektoriuje svarbą ir jo įtaką Rytų Europos ekonomikos augimui.

LŠPS nariams – mokytojams ir kitiems švietimo darbuotojams mokyklos nebaigimo problema yra labai aktuali. Dėl anksti mokyklas paliekančių vaikų mažėja klasių komplektų, dėl to  nesusidaro toks mokomųjų dalykų pamokų krūvis, kad būtų galima įdarbinti to dalyko specialistą. Mažėja bendras švietimo finansavimas. Nustatant etatus iš mokinio krepšelio lėšų pirmiausia skiriamos lėšos ugdymo procesui laiduoti ir tik paskui ugdymo procesui valdyti bei psichologinei, pedagoginei ir socialinei pagalbai teikti.

Užskirsti kelią mokyklos nebaigimui yra itin svarbu tiek siekiant kovoti su neigiamomis skurdo ir socialinės atskirties pasekmėmis vaikų vystymuisi, tiek siekiant geriau parengti vaikus ir nutraukti nepalankios padėties perdavimo iš kartos į kartą ciklą.

Susitikime su ministru taip pat buvo paliestos ir kitos problemos. Viena iš jų – neformalusis suaugusiųjų švietimas. Lietuva, įgyvendindama ES šalių narių sutarimą plėtoti ir skatinti mokymąsi visą gyvenimą, Valstybinės švietimo strategijos 2003–2012 m. nuostatuose numatė siekį, kad kasmet mokytųsi ne mažiau kaip 15 proc. darbingo amžiaus suaugusių šalies gyventojų. Nepaisant to, Lietuvoje besimokančių suaugusiųjų (amžius 25–64 m.) dalis beveik nekinta ir lieka santykinai žema (2007–2012 m. apie 5 proc.), arba 1,6 karto mažesnė už ES vidurkį.

Siekiant neformaliojo suaugusiųjų švietimo plėtros ir didesnio visuomenės grupių įtraukimo, reikėtų numatyti ir sukurti neformaliojo suaugusiųjų švietimo programą, numatyti finansavimo mechanizmus (pvz., mokymo dalyvių čekius), orientuotus į paklausos didinimą  ir užtikrinant finansavimo tęstinumą. Tai sudarytų sąlygas efektyviau panaudoti lėšas, skiriamas šio švietimo plėtrai, ir pasiekti numatytus tikslus. Į neformalųjį suaugusiųjų švietimą reikia aktyviau traukti bendrojo ugdymo mokyklas, taip sprendžiant mokytojų darbo krūvių problemas.

Sutarta, kad LŠPS pateiks ŠMM detalesnę informaciją apie šias ir kitas švietimo problemas.


LŠPS informacija
Pasidalinti:
Rašyti komentarą:
Vardas: *
El.paštas: *
Patvirtinimo kodas: *

Kol kas komentarų nėra

«Atgal
Naujienų prenumerata
Įveskite savo el. pašto adresą:
Lietuvos švietimo ir mokslo
profesinė sąjunga

Adresas: J. Jasinskio 9 – 413
LT - 01112 Vilnius, Lietuva
Tel./Faksas: + 370 5 2130252
El. paštas: info@svietimoprofsajunga.lt

Sprendimas:Infoluitai
© 2012 LŠMPSF. Visos teisės saugomos. Privatumo politika.