Lt EN
Telefonas kontaktams: +370 5 2130252
LIETUVOS ŠVIETIMO IR MOKSLO PROFESINĖ SĄJUNGA
www.lsmpsf.lt

Operacija „Asociacija“ ir kiti šurikų nuotykiai (3)

2010 Rugpjūčio 13d.

Elenos Tervidytės nuotraukoje – Vyriausybės kancleris D.Matulionis ir Lietuvos švietimo darbuotojų profesinės sąjungos lyderiai A.Bružas bei E.Jesinas – trys gerokai įtartinos istorijos herojai (tikrai ne vieninteliai). Istorijos, kurioje aukščiausiai valdžiai laiminant pažeidžiami teisės aktai, įsteigiama fiktyvi asociacija…

Lietuvos Vyriausybė yra labai dosni. Jei teisės aktai jai neleidžia savo dosnumo parodyti, tiesiog surandami būdai tuos teisės aktus apeiti. Ir visa tai – atvirai deklaruojant oficialiuose raštuose…

Vyriausybės kanclerio nekompetencija?

Lietuvos švietimo darbuotojų profesinė sąjunga (LŠDPS) nori atgauti bent dalį patalpų Palangos centre (Virbališkės takas 2) – šias patalpas iš LŠDPS atėmė teismas.

LŠDPS lyderiai (Aleksas Bružas, Eugenijus Jesinas) veikė visais frontais ir paveikė. Gegužės 6 d. Andriaus Kubiliaus vadovaujamos Vyriausybės kancleris Deividas Matulionis specialiai jų prašymui patenkinti paties Ministro Pirmininko pavedimu sušaukė pasitarimą. Į jį buvo pakviestas Valstybės turto fondo l. e. pareigas direktorius Jonas Niaura, šio fondo Turto valdymo skyriaus vedėja Jolanta Poškutė, Palangos savivaldybės meras Vytautas Stalmokas, LŠDPS pirmininko pavaduotojas E.Jesinas, LŠDPS advokatas Justas Vilys, Ministro Pirmininko tarnybos Reformų departamento Ekonomikos pažangos skyriaus patarėjas Arvidas Zulonas.

Kaip sakytų kaimynai lenkai, kompania niewielka, ale bardzo przyjemna (kompanija nedidelė, bet labai maloni). „Kompanionai“ draugiškai pasikalbėjo, ir Vyriausybės kancleris gegužės 20 d. pasirašė protokolą (Nr. 6107-12), kuriuo įpareigojo Aplinkos ministeriją (kodėl būtent ją, jei reikalas susijęs su švietimu?), „gavus iš Lietuvos švietimo darbuotojų profesinės sąjungos dokumentus, parengti ir nustatyta tvarka pateikti Vyriausybei nutarimo projektą dėl patalpų Palangoje, Virbališkės takas 2, perdavimo pagal panaudos sutartį Lietuvos švietimo darbuotojų profesinei sąjungai“.

Vyriausybės kancleris D.Matulionis duoda nurodymą, prieštaraujantį teisės aktams. Vadovaujantis 2002 m. gruodžio 3 d. LR Vyriausybės nutarimu Nr. 1890, profesinės sąjungos negali būti panaudos gavėjai.

Ar Vyriausybės kancleris nežino galiojančių Vyriausybės aktų, ar jam taip griežtai liepta suteikti LŠDPS patalpas Palangoje, kad jis veikia nieko negalvodamas?

Kaip apeiti įstatymus

Kai visiems – ir norintiems gauti, ir norintiems duoti – paaiškėja, kad patalpų Palangos centre profesinei sąjungai skirti neleidžia galiojančios nutartys, sugalvojama, kaip tai draudžiantį teisės aktą apeiti. Tikėtina, kad apgaulės kelią pasiūlo ne koks nors klerkas iš raudonų batų advokatų kontoros, o pareigūnas iš aukščiausio valdžios ešalono.

Tam įkuriama „Nacionalinė pedagogų asociacija“ – ir kelias profesinei sąjungai gauti norimas patalpas Palangos centre laisvas.

Įdomu, kad naujai įsisteigusi asociacija (toliau – Asociacija) šito apgaulės manevro visai neslepia (iš kvailumo ar užtikrintumo sėkme?). Prašydama (06 14) švietimo ir mokslo ministro tarpininkavimo, ji visai atvirai savo tikslą išsako: „panaudos gavėjai negali būti profesinės sąjungos, todėl tam, kad būtų kuo tikslingiau įgyvendinti šie ministro pirmininko tarnybos sprendimai (t. y. sprendimas suteikti LŠDPS patalpas panaudos pagrindais – E.T. pastaba), buvo įsteigta asociacija „Nacionalinė pedagogų asociacija“, kuri <…> gali būti Valstybės nuosavybės teise valdomo turto panaudos gavėjas“ (žr. priedą).

Fiktyvios asociacijos steigėjai

Jie trys. Visi – LŠDPS nariai: E.Jesinas (pirmininko pavaduotojas), Laima Juknienė (Klaipėdos m. susivienijimo pirmininkė), Birutė Vaičikauskienė (Klaipėdos r. susivienijimo pirmininkė).

Asociacija įregistruojama birželio 3 d., jos raštus ima pasirašinėti įgaliotas atstovas Vita Voverienė – LŠDPS buhalterė. Korespondencijai nurodomas LŠDPS adresas, o asociacijos buveine – adresas Vilniuje, Skroblų g. 25-118.

Teisingumo ministerija pažymi, kad „Nutarimo projekto lydimuose dokumentuose turėtų būti nurodytas objektyviomis aplinkybėmis pagrįstas poreikis perduoti (skirti) Asociacijai valstybės nuosavybės teise priklausančias negyvenamas patalpas <…>, kurios yra poilsio paskirties pastate ir būtent (išskirta ministerijos – E.T. pastaba) Palangoje, Virbališkės takas 2, nors Asociacijos buveinė yra Vilniuje“.

Tačiau nutarimo projektą įpareigota rengti Aplinkos ministerija ne tik į šią, bet ir į kitas esmines Teisingumo ministerijos pareikštas pastabas nekreipia dėmesio.

Aplinkos ministras Gediminas Kazlauskas Vyriausybės kanclerio pavedimą vykdo stropiai kaip klapčiukas. Dar daugiau – projekto nutarimo palydimajame rašte (07 20) Vyriausybei jis aiškiai parodo, jog suvokia dalyvaująs teisės aktų apėjimo žaidime: viena vertus, jis sako, kad jo vadovaujama ministerija ruošdama projektą vykdė Vyriausybės kanclerio pavedimą, antra vertus – kad ji atsižvelgė į Asociacijos prašymą. Kitaip sakant, ministras G.Kazlauskas – lyg niekur nieko, lyg tai būtų norma – suplaka į vieną du visai skirtingus prašymus: kancleris liepė patalpas skirti profesinei sąjungai – LŠDPS (tai yra neteisėta), o ministras siūlo tas patalpas skirti šito prašančiai Asociacijai. Tokia formuluote aplinkos ministras parodo suprantąs, jog patalpas skiria LŠDPS, o Asociacija čia tik pro forma.

Štai jums paprasta ir nebaustina įstatymų apėjimo schema: negali Vyriausybė patalpomis pamaloninti profesinės sąjungos – pamalonins jos įkurtą asociaciją.

Taigi visi šios negarbingos istorijos veikėjai žino, kad įkurta fiktyvi asociacija (kad gautų patalpas), bet ne tik tam nepasipriešina, o dargi pradeda įrodinėti, kad ši asociacija labai „naudinga šalies visuomenei“ (viceministras Vaidas Bacys).

Gali būti, kad viceministrą šiek tiek suklaidino tai, jog, prašydama švietimo ir mokslo ministro Gintaro Steponavičiaus tarpininkauti, „Nacionalinė pedagogų asociacija“ teigia vienijanti „visas Lietuvos švietimo darbuotojų profesines sąjungas ir atitinkamai jų narius“ (žr. priedą).

Ar tikrai taip? Apie naująją „narystę“ pasiteiravome kitų profesinių sąjungų. Deja: Lietuvos mokytojų ir Krikščioniškosios švietimo darbuotojų profesinių sąjungų pirmininkės (Jūratė Voloskevičienė, Aldona Kindurienė), kurių vadovaujamos organizacijos kartu su LŠDPS yra susijungusios į Lietuvos švietimo sistemos darbuotojų profesinių sąjungų centrą, apie įkurtą „Nacionalinę pedagogų asociaciją“ sužinojo tik iš „Dialogo“. Ko jau norėti, kad apie Asociaciją būtų informuota nuo LŠDPS atskilusi ir savarankiškai veikianti profesinė sąjunga.

Vadinasi, kreipdamasi į švietimo ir mokslo ministrą su prašymu tarpininkauti Asociacija atvirai melavo.

Taigi visuomenei naudingą nacionalinę asociaciją kol kas sudaro trys steigėjai ir neaiškūs kėslai. Tiesą sakant, kėslai visiškai aiškūs, tik gražiais žodžiais pridengiami pasislėpus po kažkieno – labai įtakingo – globojančiu sparnu.

Savo įstatuose Asociacija rašo norinti vykdyti ir komercinę poilsio organizavimo ir apgyvendinimo veiklą.

Teisingumo ministerija nurodo, kad toks veiklos vykdymas gavus neatlygintinai valstybės turto iškreiptų konkurencijos sąlygas paslaugų sektoriuje.
Šita išlyga – vienintelė – įvedama į nutarimo projektą. Ar ilgam?

Nežiniukas nuo Šiaulių

Švietimo ir mokslo ministerijos (ŠMM) pritarimo raštą Asociacijai pasirašė viceministras V.Bacys. Rekomenduodamas, kad „Nacionalinė pedagogų asociacija“ Palangos centre gautų patalpas, viceministras rašo: „Nacionalinės pedagogų asociacijos tikslai atitinka šiuolaikiškos pedagogų bendruomenės ugdymo lūkesčius, padeda užtikrinti jų kvalifikacijos kėlimą, ugdo bendradarbiavimą tarp šalies ir užsienio mokytojų…“ Pakabinęs tokių makaronų (tikslai atitinka ugdymo lūkesčius, padeda užtikrinti kvalifikacijos kėlimą, tikslai ugdo bendradarbiavimą!), viceministras reziumuoja: „Neabejojame šios asociacijos reikalingumu ir naudingumu švietimo bendruomenei bei šalies visuomenei.“

„Dialogo“ paklaustas, iš kur toks „nesvietiškas“ pasitikėjimas tik ką įkurta asociacija, viceministras V.Bacys sako: „Pasirašyčiau bet kam.“
Tad skubėkite, mielieji, su prašymais, kol toks geras viceministras ŠMM sėdi. Steikite trijų žmonių asociacijas ir prašykite patalpų gintariniame Lietuvos pajūryje – viceministras pasirašys bet kam.

Kitą dieną viceministras straipsnio autorei išsitaria, jog jei būtų žinojęs, kad Asociaciją steigia trys žmonės, o ne kelios profesinės sąjungos, kaip jam esą kažkas minėjo, tai „gal tekstas būtų buvęs kitoks“. Kardinaliai kitoks nebūtų buvęs, nes viceministras mano, kad iš jų ministerijos norėta tik formalios patvirtinimo procedūros.

Paklaustas, ar jis nežino, kad valstybė dvejus metus bylinėjosi su LŠDPS būtent dėl šių patalpų Palangoje ir teismas priėmė vienareikšmius sprendimus – panaikino du neteisėtus LŠDPS sandorius (Apygardos teismo nutartis, 2009-06-15, Nr. 2-103-159/2009 ir Apylinkės teismo nutartis, 2010-02-01, Nr. 2-1949-841/2010), viceministras V.Bacys sako kažką spaudoje apie tai skaitęs.

Geraširdis nežiniukas nuo Šiaulių.

Operacija vyksta sklandžiai

Taigi kol kas operacija „Asociacija“ ir kiti šurikų nuotykiai vyksta sklandžiai. Vyriausybei jau (07 20) įteiktas galutinai parengtas nutarimo projektas ir 30 psl. papildomų raštų. Aplinkos ministras G.Kazlauskas projekto vertinimo pažymoje perspėja, kad atsitiks baisus dalykas, jei Asociacija negaus 337 kv. metrų Palangos centre – „ji negalės tinkamai atlikti pagrindinių funkcijų, numatytų jos įstatuose“.

Štai taip Vyriausybės lygiu sureikšminama pro forma įkurta Asociacija.

Kitaip sakant, daroma viskas (apeinami teisės aktai, dar nieko nenuveikusiai asociacijai priskiriama visuomeninė svarba), kad Asociacija = LŠDPS gautų patalpas Palangoje.

Už kieno gražias akis?

Pikti liežuviai sako, kad už A.Bružo. Esą tokią akivaizdžią aferą Vyriausybė galėjo palaiminti tik gavusi patikinimą, kad jo vadovaujamos profesinės sąjungos nariai nestreikuos.

Kas galėtų paneigti?

Keliama ir kita versija, esą už visų šitų turtinių istorijų stovi protingesni ir įtakingesni už A.Bružą bei E.Jesiną. Esą jie sukišo savo pinigų į to pastato rekonstrukciją, o kai teismas už neteisėtas finansines operacijas tą pastatą iš LŠDPS atėmė, tai nuplaukė ir jų pinigėliai.

Minėtieji teismo sprendimai paskutines kelnes LŠDPS numovė: organizacija neteko patalpų sostinės centre, įklimpo su paskolomis, nes reikėjo grąžinti neteisėtai investuotas ES lėšas ir t. t. Žodžiu, nuostolių daug, – o kas nenorėtų bent iš dalies, bent pamažu kažkaip juos sau kompensuoti?
Štai ir randamas būdas. Beje, nenaujas – tokia schema jau buvo pritaikyta rekonstruojant tą patį Palangos pastatą. Tada veikė uždaroji akcinė bendrovė „PRPC“, įkurta ir valdoma LŠDPS ir Co. Dabar UAB pakeičiama asociacija. Ta pati panelė, tik kita suknelė.

Teisingumo ministerija nurodo

Tad kodėl Vyriausybė dalį taip sunkiai 2009 m. iš LŠDPS atgauto pastato po metų neatlygintinai atiduoda naudoti tai pačiai profesinei sąjungai? Juk tas pats nutarimas (Nr. 1890), kuris profesinei sąjungai neleidžia būti panaudos gavėju, nurodo, jog, priimant sprendimą perduoti valstybės turtą panaudos pagrindais laikinai neatlygintinai valdyti ir naudotis, „turi būti vadovaujamasi visuomenės naudos, efektyvumo, racionalumo ir viešosios teisės principais“.

Savo atsiliepime į šią esmingą nuostatą nutarimo rengėjų dėmesį atkreipia teisingumo viceministras Gytis Andrulionis. Jis rašo: „…svarstytina, ar valstybės turto perdavimas Asociacijos įstatuose numatytai veiklai vykdyti suderinamas su visuomenės naudos ir efektyvumo principais.“
Remiantis galiojančiais teisės aktais dar suabejojama, ar „perdavimas panaudos pagrindais laikinai neatlygintinai valdyti ir naudotis patalpomis Asociacijai neturės neigiamos įtakos nurodyto turto privatizavimui“.

Paskutiniu punktu Teisingumo ministerija akcentuoja, kad nutarimo projekto lydimuosiuose dokumentuose turėtų būti nurodytas „objektyviomis aplinkybėmis pagrįstas poreikis perduoti (skirti) Asociacijai <…> negyvenamas patalpas“.

O kaip objektyviomis aplinkybėmis pagrįsi tą poreikį, jei tokių aplinkybių nėra. Tėra vien subjektyvios. Ir tos maskuojamos, gerai nuo visuomenės slepiamos.

Dyvų dyvai, arba neabejotina korupcija, nes visose demokratinėse šalyse valdžiai griežčiausiai draudžiama „dovanoti dovanas“ profesinėms sąjungoms. Tai prilyginama papirkimui. Parašiusi pastaruosius sakinius pradedu ruošti džiūvėsėlius, nes šitie vyrai, kaip matote, viską gali.

Elena TERVIDYTĖ, „Dialogo“ vyriausioji redaktorė

Priedas
Asociacija „Nacionalinė pedagogų asociacija“
Įmonės kodas – 302518959
Registracijos adresas – Skroblų 25-118, Vilnius
Adresas korespondencijai – V.Mykolaičio-Putino g. 5, Vilnius
Duomenys apie asociaciją registruojami ir saugomi Valstybės įmonėje „Registrų centras“
Lietuvos Respublikos
Švietimo ir mokslo
Ministrui Gintarui Steponavičiui

Prašymas
Dėl tarpininkavimo Vyriausybės nutarimo projekto teikimo
Patalpų panaudos teisėmis suteikimo
2010-06-14
Vilnius

Prašome tarpininkauti dėl patalpų panaudos teisėmis suteikimo. 2010-05-06 ministro pirmininko tarnyba pasitarimo pas ministro pirmininko kanclerį dėl dalies pastato Palangoje, Virbališkės takas 2, naudojimo, nutarė, kad yra tikslinga suteikti panaudos pagrindais Lietuvos švietimo profesinei sąjungai pastato Palangoje, Virbališkės takas 2, 337 kv. m dalį, skirtą pedagogų profesiniam tobulinimui. Akcentuotina, kad vadovaujantis 2002 m. gruodžio 3 d. LR Vyriausybės nutarimo Nr. 1890 (toliau – Nutarimas) 1 p., panaudos gavėjai negali būti profesinės sąjungos, todėl tam, kad būtų kuo tikslingiau įgyvendinti šie ministro pirmininko tarnybos sprendimai, buvo įsteigta asociacija „Nacionalinė pedagogų asociacija“, kuri, vadovaujantis Nutarimo 1.4. punktu, gali būti Valstybės nuosavybės teise valdomo turto panaudos gavėjas. Asociacija „Nacionalinė pedagogų asociacija“ vienija visas Lietuvos švietimo darbuotojų profesines sąjungas ir atitinkamai jų narius. Taigi asociacija „Nacionalinė pedagogų asociacija“ ir vykdys veiklą, kuriai buvo pritarta ministro pirmininko tarnybos minimame pasitarime.

Pažymime, kad šios patalpos būtų naudojamos asociacijos „Nacionalinė pedagogų asociacija“ veiklai vykdyti, t. y. patalpos bus naudojamos vykdyti bei organizuoti pedagogų švietimą, mokymus, organizuoti pedagogų atostogas, poilsį, taip pat vykdyti kitas viešąsias veiklas, numatytas asociacijos „Nacionalinė pedagogų asociacija“ įstatuose.

Priedas:
1. Ministro Pirmininko tarnybos protokolo 2010-05-06 Nr. 6107-12 kopija
2. Ministro Pirmininko kanclerio raštas Aplinkos ministerijai kopija.
Pagarbiai,
Asociacijos „Nacionalinė pedagogų asociacija“
Įgaliotas atstovas Vita Voverienė

Straipsnis "Dialoge"

www.dialogas.com
Pasidalinti:
Rašyti komentarą:
Vardas: *
El.paštas: *
Patvirtinimo kodas: *
Komentarai:
2010-08-17 19:19:34 | Regina

Pritariu Romui.

2010-08-15 21:07:53 | Romas

Trejus metus mano ir mano kolegų sakyta tiesa, kad Bružas ir Jesinas yra vagys, sukčiai, melagiai ir aferistai dar kartą pasitvirtino bei su kaupu. Tokia akivaizdi afera, kad pasiteisinimas neva tai pašalinių jėgų sąmokslas - visiškai apgailėtinas. Juokingai graudžiai atrodo naivuolių viltys, kad paprasti mokytojai galės pailsėti aferistų taip trokštamame viešbutyje. Argi nematote, kodėl visa afera daroma kuo slapčiau ir kuo mažesniame aferistų ratelyje? Argi neaišku, kad kuo didesnė grupė vagių dalyvauja, tuo grobį turi dalintis daugiau asmenų? Todėl ir „partnerės“ J. Voloskevičienė ir A. Kindurienė paliktos „ant ledo“. Dalintis būtų tekę ir su jomis ir jų kolegomis. Godumas žudo frajerius, - pamiršo seną aferistų dėsnį „vedliai“. Tik įdomu, ar abi melu ir sukčiavimu apžavėtos moterėlės toliau vaidins profsąjungų centrą, ar vis tik grįš į protą, atgaivins sąžinę ir veikėjus paliks profsąjunginės veiklos užribyje? Įdomu, kaip elgsis grupelė kolegų, mokytojų, profsąjungininkų iki šiol tikinčių savo vedliais. Dar kartą užsikimš ausis, užsidengs akis, išjungs protą ir toliau leisis maustomi? Ar vis tik pradės elgtis racionaliai ir parodys sukčiams jų tikrąją vietą – istorijos šiukšlyne? Ar tikės melu, kad viešbutis padės kovai už mokytojų interesus? Keistuoliai, kas gi kanda ranką, kuri maitina? Pavyzdžių toli ieškoti nereikia, kai Kubilius apsimelavo, kad mokytojams nemažino atlyginimų, „nenuilstami kovotojai už švietimo darbuotojus“ sėdėjo užraukę užpakaliukus ir nė neciptelėjo. Neaišku kodėl? O šiaip, tikėkite, mokėkite jiems savo sunkiai uždirbtus pinigėlius, aferistai ras būdų kaip panaudoti jūsų litukus, juk dar nespėjo susikurti savo gerovės.

2010-08-14 10:34:43 | Vardas

Ai, ai, ai, Bružai...vis dėlto spauda sužinojo apie tavo darbelius, o sugalvota buvo gerai - negali pro duris, tai pirmyn pro langą. Ne veltui visada baiminaisi 13 d. penktadienio

«Atgal
Lietuvos švietimo profesinė sąjunga
Reklama
 
  


Naujienų prenumerata
Įveskite savo el. pašto adresą:
Lietuvos švietimo ir mokslo
profesinė sąjunga

Adresas: J. Jasinskio 9 – 413
LT - 01112 Vilnius, Lietuva
Tel./Faksas: + 370 5 2130252
El. paštas: info@svietimoprofsajunga.lt

Sprendimas:Infoluitai
© 2012 LŠMPSF. Visos teisės saugomos. Privatumo politika.