Lt EN
Telefonas kontaktams: +370 5 2130252
LIETUVOS ŠVIETIMO IR MOKSLO PROFESINĖ SĄJUNGA
www.lsmpsf.lt

 

 

Seminare – aštrūs klausimai ministrui, posėdyje – nutarimas siekti visiems vienodo atlyginimų kėlimo (4)

2008 Birželio 10d.

    Nuolat deklaruojama, kad švietimas – prioritetinė šalies politikos sritis. Tačiau susikaupusios problemos švietimo sistemoje sprendžiamos gana vangiai. Siekiant efektyvumo, vien valdžios institucijų valios nepakanka, - nuolat kylančių švietimo politikos klausimų sprendimui ir interesų derinimui būtinas socialinis dialogas.

    Todėl Aukštaitijos švietimo darbuotojų profesinių sąjungų susivienijimas surengė seminarą „SOCIALINIO DIALOGO SVARBA TOBULINANT ŠVIETIMO DARBUOTOJŲ DARBO SĄLYGAS“. Seminare aptarta, kaip plėtoti socialinį dialogą švietimo sistemoje, efektyvinti atstovavimą darbuotojų interesams, suformuluoti profesinės sąjungos tikslus ir uždavinius užtikrinant nenutrūkstamą kolektyvinių derybų procesą. Renginio dalyviai siekė išsiaiškinti derybų būdus ir formas bei dar kartą prisiminti susitarimų reikšmę.
    Seminaras organizuotas vykdant Lietuvos profesinių sąjungų konfederacijos inicijuotą ir LR Vyriausybės patvirtintą Socialinio dialogo Lietuvoje stiprinimo 2007 – 2011 metų programą.
  
    Seminare dalyvavęs Švietimo ir mokslo ministras Algirdas Monkevičius kalbėjo apie susitarimų svarbą vykdant švietimo politiką bei atsakė į gausius dalyvių klausimus. Tai pirmasis naujai paskirto ministro susitikimas su mokytojų atstovais. Miestų, rajonų ir aukštųjų mokyklų profsąjungų lyderiams ministras pristatė pagrindinius savo veiklos prioritetus. Profsąjungininkai uždavė ir ministrui nepatogių klausimų, nes problemų švietime labai daug, o laiko sprendimų paieškoms A.Monkevičius turi tik iki rinkimų.
    Ministras pabrėžė, kad socialinis dialogas būtinas sprendžiant visus švietimo politikos klausimus. Reikia didinti pasitikėjimą išrinkta valdžia, todėl socialiniame dialoge ir valdžios, ir darbdavių, ir švietimo darbuotojų atstovai turi dalyvauti kaip lygiaverčiai partneriai. Pagrindinis socialinio dialogo principas – lygiateisiškumas: čia neturėtų būti jokios hierarchijos. Sprendimų kūrime ir priėmime turėtų dalyvauti visos suinteresuotos pusės, jie neturėtų būti primetami „iš viršaus“. Kitas socialinio dialogo principas – viešumas: visi susitikimai svarstant problemas bei priimant sprendimus neturėtų vykti „už uždarų durų“, tuose susitikimuose turėtų galimybę dalyvauti kuo daugiau suinteresuotų pusių, visos veikiančios bei švietimo darbuotojams atstovaujančios profsąjungos. Valdžia negali manipuliuoti profesinėmis sąjungomis, siekti padaryti jas paklusniomis ar „geromis“. Reikia siekti natūralaus socialinio dialogo, kuris turi būti nuolatinis, periodiškas ir „gyvas“.
    Taip pat turi būti rasti konkretūs ir aiškūs būdai aukštojo mokslo strategijoje, kad būtų užtikrintas aukštojo mokslo prieinamumas ir kokybė.
    Į mokyklų tinklo pertvarką ministras siūlė žiūrėti kaip į galimybę pagerinti ugdymo bei ugdymo sąlygų  kokybę. Todėl kiekvieną konkretų tinklo pertvarkymo atvejį reikia labai atsakingai apsvarstyti : ar iš tikrųjų pagerės sąlygos pertvarkytoje ugdymo įstaigoje? ar bus išspręsta mokytojų darbo ir socialinio saugumo problema? Todėl dėl įvairių dalykų pirmiausia reiktų apsispręsti vietose, „iš apačios“.

    Aktualų pranešimą seminarui parengė Janina Matuizienė, LPSK generalinė sekretorė. Seminaro dalyviams ji pristatė LPSK veiklą ir struktūrą, išaiškino veiklos tikslus, artimiausius uždavinius.  J.Matuizienė akcentavo, kad, plėtojant socialinį dialogą, auga supratimas tarp įvairių šakų bei lygių profesinių sąjungų, darbdavių ir vyriausybės atstovų. Šalies Trišalė taryba iš neformalių diskusijų klubo tapo institucija, kuri turi nemažai galių įtakoti šalies ekonominę, socialinę politiką. Nė vienas darbo santykius reglamentuojantis įstatymas nelieka neaptartas Trišalėje taryboje. Generalinė sekretorė pažymėjo, kad LPSK didelį dėmesį skiria regioninei veiklai ir socialinio dialogo skatinimui miestuose, rajonuose. Stiprinamos jau veikiančios bei inicijuojamas naujų trišalių, dvišalių tarybų steigimasis.
    J.Matuizienė apgailestavo dėl padėties švietimo profsąjungose. Priešprieša vis nesiliauja, netgi gilėja, būtina ieškoti priemonių kaip sustabdyti „brolžudišką“ kovą. Generalinė sekretorė informavo seminaro dalyvius apie Profesinių sąjungų koordinacinio centro (PSKC) iniciatyvą sukviesti visų mokytojams atstovaujančių profesinių sąjungų vadovus į pasitarimą. Aukštaitijos susivienijimo profsąjungų lyderiai šį PSKC kvietimą priėmė labai palankiai. 

    LŠDPS pirmininkė Rūta Osipavičiūtė pasidalino patirtimi, įgyta derybose dėl pedagoginių darbuotojų ilgalaikės atlyginimų didinimo programos. Pranešime pristatyti derybų etapai, eiga, kilusios problemos ir iššūkiai, rezultatų siekimo būdai, aptartos  kitų derybų dėl mokytojų darbo sąlygų sritys.

    Tarptautinė sekretorė Tatjana Babrauskienė apžvelgė Europos šalių patirtį plėtojant socialinį dialogą. Mokymų vadovas Romas Turonis seminaro dalyviams pristatė priimtas ir dar svarstomas darbo įstatymų pataisas. Aukštaitijos susivienijimo primininkas Audrius Jurgelevičius kalbėjo apie profesinės sąjungos tikslus ir uždavinius.

    Po seminaro posėdžiavo Aukštaitijos susivienijimo koordinavimo taryba. Pagrindinis diskusijų klausimas – derybinė susivienijimo pozicija dėl mokytojų atlyginimų kėlimo nuo rugsėjo 1 dienos. Švietimo ir mokslo ministro sudarytoje darbo grupėje, kurioje susivienijimui atstovauja A.Jurgelevičius, buvo pasiūlyti keli variantai: 1) nuo rugsėjo 1 dienos didinti visiems mokytojams vienodu procentu (2008 m. kovo mėn. Vyriausybės patvirtintoje Naujoje mokytojų darbo apmokėjimo sistemos įgyvendinimo programoje numatyta vidutiniškai iki 15 proc.); 2) didinti diferencijuotai, atsižvelgiant į mokytojo kvalifikacinę kategoriją, mokyklos tipą, stažą ir pan.; 3) visiems pedagogams pridėti vienodą pinigų sumą.
    Koordinavimo tarybos nariai nutarė, kad būtina siekti, jog visiems mokytojams atlyginimai būtų keliami vienodai po 15 proc.
    Posėdyje taip pat pritarta iniciatyvai kurti švietimo sektoriaus trišalę tarybą, išrinkti susivienijimo valdybos nariai bei atstovai į LPSK tarybą, priimtas kreipimasis į švietimo bendruomenę. 

Aukštaitijos susivienijimo informacija
Pasidalinti:
Rašyti komentarą:
Vardas: *
El.paštas: *
Patvirtinimo kodas: *
Komentarai:
2008-06-11 11:15:04 | Romas

Vasara, atostogos artėja, žvilgsnis nebe toks skvarbus. Dėkui, pasidomėjimui už pastabą.

2008-06-11 10:06:19 | pasidomejimui

Seminare – aštrūs klausimai ministrui, posėdyje – nutarimas siekti visiems vienodo atlygimų kėlimo - 2008-06-10 zodis atlygimas keistokas :)

2008-06-10 20:09:03 | Romas

Citrinai, procentais, nes kelti vienoda suma visai nelogiška.

2008-06-10 20:06:19 | citrina

o vienodai kaip? procentais ar suma?

«Atgal
Naujienų prenumerata
Įveskite savo el. pašto adresą:
Lietuvos švietimo ir mokslo
profesinė sąjunga

Adresas: J. Jasinskio 9 – 413
LT - 01112 Vilnius, Lietuva
Tel./Faksas: + 370 5 2130252
El. paštas: info@svietimoprofsajunga.lt

Sprendimas:Infoluitai
© 2012 LŠMPSF. Visos teisės saugomos. Privatumo politika.