Lt EN
Telefonas kontaktams: +370 5 2130252
LIETUVOS ŠVIETIMO IR MOKSLO PROFESINĖ SĄJUNGA
www.lsmpsf.lt

 

 

LŠPS kontroliuos kaip bus mokama už darbą valstybinių brandos egzaminų metu (0)

2010 Gruodžio 1d.

Švietimo ir mokslo ministrui patvirtinus 2011 m. brandos egzaminų, kalbų ir kompiuterinio raštingumo įskaitų bei pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimo tvarkaraščius, pagal kuriuos pagrindinė brandos egzaminų sesija numatoma vykdyti gegužės mėnesio šeštadieniais, LŠPS atstovai susirūpino, ar už darbą šeštadieniais bus apmokama teisingai, nepažeidžiant LR Darbo Kodekso reikalavimų. Šiuo klausimu vyko keli susitikimai su NEC ir ŠMM vadovais. LŠPS Vilniaus susivienijimas net pareiškė, jog organizuos egzaminų boikotą, jei už darbą nebus tinkamai apmokama.

Lapkričio 30 d. ŠMM viceministras V.Bacys pasirašė rekomendacinį raštą savivaldybių administracijų švietimo padalinių vadovams, kuriame ragina „už darbą valstybinių brandos egzaminų vyresniesiems vykdytojams, administratoriams ir vykdytojams apmokėti iš mokinio krepšelio lėšų pagal Mokinio krepšelio lėšų apskaičiavimo ir paskirstymo metodikos, patvirtintos Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. birželio 27 d. nutarimu Nr. 785 (Žin., 2001, Nr. 57-2040; 2009, Nr. 158-7134), 2 priedo 1.2 punktą: skirti  5 % savivaldybei skirtų lėšų dalies brandos egzaminams organizuoti.

Viceministras taip pat atkreipia savivaldybių valdininkų dėmesį, jog „apmokėjimą už darbą reglamentuoja Lietuvos Respublikos Darbo kodeksas ir Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2009 m. gegužės 11 d. įsakymas Nr. ISAK-971 ,,Dėl rekomendacinių įkainių už pagrindinės sesijos valstybinių ir mokyklinių brandos egzaminų vykdymą, lietuvių kalbos (gimtosios) valstybinio brandos egzamino teksto rašymo dalies ir mokyklinių brandos egzaminų kandidatų darbų vertinimą, pakartotinės sesijos valstybinių ir mokyklinių brandos egzaminų vykdymą, kandidatų darbų vertinimą ir apeliacijų nagrinėjimą patvirtinimo“.

Švietimo ir mokslo ministerija šiame rašte taip pat išreiškia nuomonę, kad „valstybinių brandos egzaminų vyresniesiems vykdytojams, administratoriams ir vykdytojams už pagrindinės sesijos valstybinių ir mokyklinių brandos egzaminų vykdymą galėtų būti mokama:
• Pagal sudarytą papildomo darbo sutartį ir joje aptartas darbo apmokėjimo sąlygas.
• Nesudarius papildomo darbo sutarties reikia vadovaujantis Kodekso 194 straipsnio  1 dalimi, pagal kurią už darbą poilsio arba švenčių dieną mokama ne mažiau kaip dvigubai, skaičiuojant nuo darbuotojo darbo užmokesčio, nurodyto Kodekso 186 straipsnio 2 dalyje, arba darbuotojo pageidavimu kompensuojama suteikiant darbuotojui per mėnesį kitą poilsio dieną arba tą dieną pridedant prie kasmetinių atostogų ir mokant už tas dienas darbuotojui jo vidutinį darbo užmokestį. Tokiu atveju egzaminams, vykdomiems šeštadieniais, valandinį įkainį už valstybinių brandos egzaminų vykdymą pagal  teisės aktus numato savininko teises ir pareigas įgyvendinančioji institucija.“

Brandos egzaminų sesija kitais metais prasidės anksčiau – gegužės 7 d., šeštadienį, vokiečių kalbos egzaminu. Šio mėnesio šeštadieniais bus rengiami ir kiti užsienio kalbų – anglų, prancūzų ir rusų egzaminai. Paskutinis valstybinis chemijos brandos egzaminas bus laikomas birželio 16 d., o pakartotinė sesija baigsis liepos 8 d. mokykliniu lietuvių kalbos egzaminu. Visiems abiturientams privalomas lietuvių kalbos egzaminas bus surengtas kaip įprastai – birželio 1 d.

Kadangi viceministro raštas yra rekomendacinio pobūdžio, LŠPS kontroliuos, kaip savivaldybėse bus vykdomas apmokėjimas už darbą valstybinių brandos egzaminų metu. Profesinės sąjungos nariai dalyvausiantys egzaminų vydyme gali konsultuotis su LŠPS teisininkais dėl teisingo darbo apmokėjimo.

LŠPS informacija
Pasidalinti:
Rašyti komentarą:
Vardas: *
El.paštas: *
Patvirtinimo kodas: *

Kol kas komentarų nėra

«Atgal
Naujienų prenumerata
Įveskite savo el. pašto adresą:
Lietuvos švietimo ir mokslo
profesinė sąjunga

Adresas: J. Jasinskio 9 – 413
LT - 01112 Vilnius, Lietuva
Tel./Faksas: + 370 5 2130252
El. paštas: info@svietimoprofsajunga.lt

Sprendimas:Infoluitai
© 2012 LŠMPSF. Visos teisės saugomos. Privatumo politika.