Lietuvos švietimo ir mokslo profesinių sąjungų federacija
apie mus
Apie mus
Įstatai
Veikla
Nariai
Kontaktai
Tel.: + 370 5 2130252

Lietuvos švietimo ir mokslo profesinių sąjungų federacija (LŠMPSF) vienija Lietuvos švietimo ir mokslo darbuotojus, koordinuoja Federacijos narių veiklą, atstovauja ir gina Federacijos narių profesinius, darbo, ekonominius bei socialinius interesus.

LŠMPSF yra moderni, dinamiška ir sparčiai auganti organizacija. Federacija jungia dėstytojus, mokytojus, auklėtojus, specialiuosius ir socialinius pedagogus, psichologus, buhalterius, bibliotekininkus, aplinkos personalo atstovus iš visos Lietuvos, iš viso per devynis tūkstančius švietimo sistemos darbuotojų.

Mus sieja idealai:

 • aukšta švietimo kokybė
 • šviesi Lietuvos ateitis

Mes vienijamės, kad įgyvendintume siekius šiose srityse:

 • pedagogo orumas
 • pedagogo teisės
 • pedagogo gerovė
 • pedagogo saugumas

Mūsų veiklos pagrindai:

 • solidus atstovavimas
 • solidarus bendradarbiavimas
 • kompetencija
 • lygiateisiškumas

Bendraudami su socialiniais partneriais mes siekiame:

 • abipusės pagarbos
 • bendros atsakomybės
 • tolerancijos
 • dalyvavimo bei atstovavimo
 • teisingumo
 • rezultato narių interesų gynime

Tikime, kad profsąjunginių vertybių pagalba galime formuoti šalies švietimo politiką ir efektyviai ginti teisėtus narių interesus.


LŠMPSF nariai:


LŠMPSF vadovai:

Pagal LŠMPSF įstatus, pirmininko pareigas eina narių deleguoti atstovai, rotacijos principu keičiami kas metus. Lietuvos švietimo ir mokslo profesinių sąjungų federacijos pirmininkai:

  2017 m. – 2018 m. Nijolė Staišiūnienė
  2016 m. – 2017 m. Aldona Kindurienė
  2014 m. – 2015 m. Laima Juknienė
  2013 m. – 2014 m. Asta Lapinskienė
  2013 m. – 2013 m. Rūta Osipavičiūtė
  2012 m. – 2013 m. Ričardas Bartkevičius
  2011 m. – 2012 m. Rūta Osipavičiūtė
  2010 m. – 2011 m. Vilija Targamadzė
  2009 m. – 2010 m. Rūta Osipavičiūtė
  2008 m. – 2009 m. Audrius JurgelevičiusLietuvos švietimo ir mokslo profesinių sąjungų federacija